Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 30. maj 2013

Lettere repatriering af ulovligt fjernede nationale skatte

Europa-Kommissionen tager nye skridt til at hjælpe medlemsstater med at genvinde nationale skatte, som på ulovlig vis er blevet fjernet fra deres område. Europa-Kommissionens næstformand Antonio Tajani foreslog i dag at styrke medlemsstaternes mulighed for tilbagelevering, da den nuværende lovgivning har vist sig ikke at være tilstrækkeligt effektiv til at inddrive ulovligt fjernede nationale skatte. Forandringerne vil sikre: at flere kulturgoder kan inddrives, at fristen for tilbageleveringskrav forlænges, at enhver indehaver af et objekt, som forlanger kompensation for at tilbagelevere objektet, vil skulle bevise, at det ikke blev købt i ond tro, og at udveksling af oplysninger mellem nationale myndigheder vedrørende bevægeligheden af kulturelt vigtige objekter vil blive forbedret. Tabet af kulturgoder klassificeret som "national skat af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi" er en særlig alvorlig form for ulovlig handel med kulturgenstande. Det berøver borgerne deres historie og identitet, og det truer bevarelsen af medlemsstaternes kulturarv.

Europa-Kommissionens næstformand Antonio Tajani, der er kommissær med ansvar for erhvervsliv og iværksætteri, udtalte: "Beskyttelsen af alle medlemsstaters kulturarv er meget vigtig for Den Europæiske Union. Vores forslag er derfor nødvendigt for yderligere at styrke kampen mod ulovlig handel med kulturgenstande. Skadevirkningen af denne handel for vores nationale skatte er en alvorlig trussel mod bevarelsen af vores civilisations oprindelse og historie."

Androulla Vassiliou, kommissær med ansvar for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom, udtalte: "Vi er alle enige om, hvor stor værdi den europæiske kulturarv har, og nødvendigheden af at bruge alle tilgængelige midler til at beskytte den, herunder EU-tiltag. Det er min mening, at oplysninger om ulovligt fjernede goder må spredes hurtigere og bredere, og det er nødvendigt med et tættere samarbejde mellem medlemsstaternes ansvarlige myndigheder."

Nuværende direktiv om tilbagelevering af ulovligt fjernede kulturgenstande.

Yderligere oplysninger

Forslag til styrkelse af tilbagelevering af ulovligt fjernede kulturgoder

De foreslåede ændringer vil gælde for kulturgoder, der er klassificerede som "nationale skatte", som siden 1993 er blevet ulovligt fjernet og nu befinder sig på en anden medlemsstats område.

Den nuværende EU-lovgivning bør styrkes ved at:

  • Udvide definitionen af kulturgoder. Den bør omfatte alle kulturgoder, som er klassificeret som "national skat af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi" i overensstemmelse med EU-landenes love eller administrative procedurer

  • Forlænge fristen for at indlede en tilbageleveringsprocedure ved domstolene i det land, hvor objektet befinder sig, til brug for de medlemsstater, der har lidt et ejendomstab

  • Anvende det indre markeds informationssystem til at lette det administrative samarbejde og udvekslinger af oplysninger mellem nationale myndigheder

  • Placere bevisbyrden på indehaveren (hvis der søges om kompensation). Hvis en national domstol beordrer tilbagelevering af objektet, og indehaverne forlanger kompensation for at aflevere den givne genstand, vil indehaverne blive pålagt at bevise, at fornøden agtpågivenhed blev udvist på købstidspunktet med henblik på at fastslå kulturgodets lovlige oprindelse.

De næste skridt

Forslaget om at opdatere direktivet vil nu blive diskuteret med Europa-Parlamentet og Rådet. Når det er vedtaget, vil medlemsstaterne have et år til at leve op til de nye bestemmelser.

Baggrund

Ulovlig handel med kulturgoder dækker en bred vifte af aktiviteter, fra ulovlig fjernelse af kulturgoder uden den fornødne tilladelse til handel med stjålne genstande. Ulovlig handel er ofte et resultat af organiseret kriminalitet, specielt i et grænseløst indre marked med en betydelig kulturel og historisk arv.

Det nuværende direktiv 93/7/EØF blev vedtaget for at sikre tilbageleveringen af kulturgoder, der er klassificeret som "national skat af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi", og som er dækket af de kategorier, der refereres til i direktivets bilag, eller indgår i offentlige samlinger eller som tilhører gejstlige institutioner. Bilaget indeholder en liste over forskellige kategorier af kulturgoder, der kan kræves tilbageleveret til deres oprindelige medlemsstat, og som er opstillet efter alder og efter en vis værdi eller beløbsgrænse (f.eks. arkæologiske genstande over 100 år gamle, billeder og malerier udført i hånden, der er mere end 50 år gamle og med en værdi på mindst 150 000 EUR).

Nationale rapporter og Kommissionens vurderinger indikerer, at direktivet sjældent bliver brugt og har en begrænset virkning. På nuværende tidspunkt afskrækker det hverken kriminelle, som specifikt går efter kulturgoder, eller forhindrer ulovlig handel med kulturgoder af ukendt oprindelse.

Kontaktpersoner:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) Twitter: @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar