Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 28. mája 2013

Európska komisia a CERN podporujú významné výskumné zariadenie na Blízkom východe

Európska komisia a Európska organizácia pre jadrový výskum (CERN) sa dnes dohodli, že podporia výstavbu jedného z najambicióznejších výskumných zariadení na Blízkom východe nazvaného SESAME. SESAME je názov zariadenia využívajúceho tzv. synchrotrónové žiarenie, ktoré funguje na podobnom princípe ako obrovský mikroskop. Vedcom z regiónu umožní skúmať vlastnosti progresívnych materiálov, biologických procesov a kultúrnych artefaktov. Je jedinečným prípadom spoločného podniku so sídlom v Jordánsku, ktorý spája vedcov z členských krajín: Bahrajn, Cyprus, Egypt, Irán, Izrael, Jordánsko, Pakistan, Palestínska samospráva a Turecko. Okrem vedeckých cieľov sa projekt zameriava na podporu mieru v regióne prostredníctvom vedeckej spolupráce (MEMO/13/460).

Európska komisárka pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinnová uviedla: „Sme veľmi radi, že môžeme spojiť úsilie s organizáciou CERN a podporiť jeden z najzaujímavejších vedeckých projektov na Blízkom východe. Komplex SESAME ponúka výskumníkom z regiónu najmodernejšie zariadenia, zároveň však zdôrazňuje veľké pokroky, ktoré je možné v regióne dosiahnuť prostredníctvom mierovej spolupráce.“

Generálny riaditeľ organizácie CERN Rolf Heuer uviedol: „V súčasnej dobe je SESAME jedným z najdôležitejších projektov na svete. Vzhľadom na to, že vznikal na podobných základoch ako organizácia CERN, som veľmi rád, že môžeme významným spôsobom prispieť k úspechu tohto nového laboratória.“

Na základe dnešnej dohody prispeje Komisia sumou 5 mil. EUR, ktorá umožní organizácii CERN, aby v rámci projektu SESAME dodala magnety pre nový okruh na skladovanie elektrónov – najdôležitejšiu časť zariadenia. Vďaka tomu by mohlo byť zariadenie SESAME uvedené do prevádzky v roku 2015.

Riaditeľ SESAME prof. Khaled Toukan uviedol: „Výstavba zariadenia SESAME napreduje a boli by sme radi, keby sa výskumný projekt začal čo najskôr. Umožní to pomoc organizácie CERN, ktorú sme veľmi privítali, a štedrá podpora zo strany EÚ.“

Európska komisia už na projekt poskytla viac ako 3 mil. EUR prostredníctvom nástroja európskeho susedstva a partnerstva a podporila budovanie sietí, výpočtovú techniku a systémy na spracovanie údajov v rámci projektu SESAME.

Súvislosti

Výstavba zariadenia SESAME (Synchrotron-light for Experimental Science and Applications in the Middle East – Synchrotrónové žiarenie pre experimentálnu vedu a aplikácie na Blízkom východe) sa začala v roku 2003. Rovnako ako organizácia CERN aj projekt SESAME bol vytvorený pod záštitou Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO). Rozhodujúcim podnetom na spustenie projektu SESAME bolo darovanie komponentov z laboratória BESSY v Berlíne. Stále väčšia komunita miestnych vedcov odvtedy úzko spolupracuje s partnerskými zariadeniami z celého sveta a niekoľko ďalších laboratórií prispelo k tomu, že sa zo SESAME stalo zariadenie na svetovej úrovni.

Európska organizácia pre jadrový výskum CERN je svetovým lídrom v oblasti laboratórneho výskumu časticovej fyziky. Hlavné sídlo sa nachádza v Ženeve. V súčasnosti sú členskými štátmi Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo. Rumunsko je kandidátskou krajinou na vstup. Izrael a Srbsko sú pridruženými členmi v prípravnej fáze na vstup. India, Japonsko, Ruská federácia, Spojené štáty americké, Turecko, Európska komisia a UNESCO majú štatút pozorovateľa.

Kontaktné osoby pre tlač

Európska komisia: Michael Jennings Tel. +3222963388

CERN: James.Gillies@cern.ch Tel. +41227674101

SESAME: Clarissa Formosa-Gauci

Odkazy

SESAME

CERN

Politika EÚ v oblasti výskumných infraštruktúr

Kontaktné osoby:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar