Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 28 maja 2013 r.

Komisja Europejska i CERN wspierają duży ośrodek badawczy na Bliskim Wschodzie

Komisja Europejska i CERN zawarły dziś porozumienie w sprawie wsparcia budowy obiektu SESAME, jednego z najbardziej ambitnych ośrodków badawczych na Bliskim Wschodzie. SESAME jest tak zwanym źródłem promieniowania synchrotronowego, czyli urządzeniem, które w praktyce funkcjonuje jak ogromny mikroskop. Umożliwi ono naukowcom z tego regionu prowadzenie badań nad właściwościami zaawansowanych materiałów, procesów biologicznych i przedmiotów dziedzictwa kulturalnego. SESAME jest unikalnym wspólnym przedsięwzięciem z siedzibą w Jordanii, które skupia naukowców z Bahrajnu, Cypru, Egiptu, Iranu, Izraela, Jordanii, Pakistanu, Autonomii Palestyńskiej i Turcji – państw biorących udział w tym przedsięwzięciu. Oprócz zamierzeń naukowych, projekt ma na celu upowszechnianie pokoju w regionie dzięki współpracy naukowej (MEMO/13/460).

Unijna komisarz ds. badań, innowacji i nauki, Máire Geoghegan-Quinn powiedziała: „Cieszymy się, że możemy połączyć siły z organizacją CERN, aby wesprzeć jeden z najbardziej ekscytujących projektów na Bliskim Wschodzie. Ośrodek SESAME nie tylko udostępni naukowcom z regionu najnowocześniejsze zaplecze badawczo-naukowe, ale pozwoli także zwrócić uwagę na znaczne postępy, jakie można osiągnąć w regionie dzięki pokojowej współpracy”.

Dyrektor generalny CERN Rolf Heuer powiedział: „SESAME jest obecnie jednym z najważniejszych projektów na świecie. Projekt ten bardzo przypomina CERN na początkowym etapie jego działalności, dlatego też bardzo się cieszę, że możemy znacznie przyczynić się do sukcesu tego młodego laboratorium”.

W ramach ogłoszonego dziś porozumienia Komisja udzieli wsparcia dla tego projektu w wysokości 5 mln EUR, dzięki czemu CERN, we współpracy z SESAME, będzie w stanie dostarczyć magnesy dla nowego pierścienia akumulacyjnego elektronów, stanowiącego serce obiektu. Pozwoli to myśleć o uruchomieniu SESAME w 2015 r.

Dyrektor SESAME, prof. Khaled Tukan stwierdził: „Budowa SESAME postępuje w dobrym tempie i chcemy już możliwie jak najszybciej rozpocząć realizację programu naukowego. Umożliwi to nieoceniona pomoc ze strony CERN, przy hojnym wsparciu UE”.

Komisja Europejska już przekazała ponad 3 mln EUR na potrzeby projektu za pośrednictwem Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa oraz poprzez wsparcie systemów sieciowych, komputerowych i systemów przetwarzania danych w ramach projektu SESAME.

Kontekst

Budowa obiektu SESAME (ang. Synchrotron-light for Experimental Science and Applications in the Middle East) rozpoczęła się w 2003 r. Podobnie jak CERN, projekt SESAME ustanowiono pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO). Głównym impulsem do rozwoju SESAME była darowizna elementów urządzenia dokonana przez laboratorium BESSY w Berlinie. Od tamtej pory rosnący krąg lokalnych naukowców prowadzi ścisłą współpracę z ośrodkami partnerskim z całego świata, a wkład ze strony kilku innych laboratoriów pozwolił uczynić obiekt SESAME ośrodkiem światowej klasy.

CERN, Europejska Organizacja Badań Jądrowych, jest wiodącym w skali światowej laboratorium zajmującym się fizyką cząstek elementarnych. Ma ona swoją siedzibę w Genewie. Obecnie jej członkami są Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy. Rumunia jest jednym z kandydatów, a Izrael i Serbia są członkami stowarzyszonymi na etapie przygotowań do członkostwa. Federacja Rosyjska, Indie, Japonia, Stany Zjednoczone Ameryki, Turcja, Komisja Europejska i UNESCO mają status obserwatora.

Kontakty z prasą

Komisja Europejska: Michael Jennings Tel. +3222963388

CERN: James.Gillies@cern.ch Tel. +41227674101

SESAME: Clarissa Formosa-Gauci

Odnośniki do stron internetowych

SESAME

CERN

Unijna polityka w zakresie infrastruktury badawczej

Kontakt:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar