Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 28. května 2013

Evropská komise a Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN) podporují významné výzkumné zařízení na Blízkém východě

Evropská komise a Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN) se dnes dohodly, že podpoří výstavbu komplexu SESAME, jednoho z nejambicióznějších výzkumných zařízení na Blízkém východě. SESAME je název projektu využívajícího tzv. synchrotronní záření, fungujícího na podobném principu jako obří mikroskop. Umožní výzkumným pracovníkům z regionu zkoumat vlastnosti pokročilých materiálů, biologických procesů a kulturních artefaktů. SESAME je unikátní společný podnik se sídlem v Jordánsku, který spojuje vědce ze zemí, jež se dohodly na spolupráci: z Bahrajnu, Kypru, Egypta, Íránu, Izraele, Jordánska, Pákistánu, území pod palestinskou samosprávou a Turecka. Vedle svých vědeckých cílů se projekt zaměřuje na podporu míru v této oblasti na základě vědecké spolupráce (MEMO/13/460).

Evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinnová k tomu uvedla: „Velmi nás těší, že můžeme spojit své síly s organizací CERN na podporu jednoho z nejvíce vzrušujících vědeckých projektů na Blízkém východě. Středisko SESAME nejenže nabídne výzkumným pracovníkům z regionu nejmodernější zařízení, ale upozorní i na skutečnost, že díky mírové spolupráci lze v regionu dosáhnout velkého pokroku.“

Rolf Heuer, generální ředitel CERN, prohlásil: „SESAME je v současné době jeden z nejdůležitějších projektů na světě. Vzhledem k tomu, že vznikal na podobných základech jako CERN, jsem opravdu rád, že můžeme takto významně přispět k úspěchu této nové laboratoře.“

Prostřednictvím dnes uzavřené dohody přispěje Komise částkou ve výši 5 milionů EUR, která umožní, aby CERN pro projekt SESAME dodal magnety pro zcela nový okruh pro skladování elektronů – srdce celého zařízení. To je první předpoklad, aby v roce 2015 mohlo být zahájeno uvádění zařízení SESAME do provozu.

Ředitel centra SESAME profesor Khaled Toukan, k tomu uvedl: „Výstavba zařízení zdárně pokračuje a naším přáním nyní je, aby vědecký program byl co nejdříve zahájen. S velice vítanou pomocí CERN a štědrou podporou EU se nám to podaří.“

Evropská komise již na projekt přispěla více než 3 miliony EUR z prostředků evropského nástroje sousedství a partnerství a poskytnutím podpory pro projekt SESAME určené na vytváření sítí, výpočetní techniku a systémy zpracování dat.

Souvislosti

Výstavba komplexu SESAME (Synchrotron-light for Experimental Science and Applications in the Middle East – Synchrotronní záření pro experimentální vědu a aplikace na Blízkém východě) byla zahájena v roce 2003. Podobně jako CERN i SESAME vznikl pod záštitou Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO). Hlavním podnětem pro zahájení projektu SESAME bylo darování komponentů z laboratoře BESSY v Berlíně. Od té doby rozrůstající se skupina místních vědců úzce spolupracuje s partnerskými zařízeními z celého světa a některé další laboratoře úspěšně přispěly k tomu, aby se SESAME stal zařízením světové úrovně.

CERN, Evropská organizace pro jaderný výzkum, je přední světovou laboratoří pro fyziku částic. Své hlavní sídlo má v Ženevě. V současné době jsou jeho členskými státy Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko. Rumunsko se uchází o přistoupení. Izrael a Srbsko jsou přidruženými členy v přípravné fázi na členství. Indie, Japonsko, Ruská federace, Spojené státy americké, Turecko, Evropská komise a UNESCO mají status pozorovatele.

Kontaktní osoby:

Evropská komise: Michael Jennings Tel. +32 22963388

CERN: James.Gillies@cern.ch Tel. +41 227674101

SESAME: Clarissa Formosa-Gauci

Odkazy

SESAME

CERN

EU Research Infrastructures policy

Kontaktní osoby:

Michael Jennings (+32 22963388) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 22955604)


Side Bar