Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 28 maj 2013

E-förvaltningen blir bättre, men allmänheten vill ha mer

Nästan hälften av EU:s befolkning (46 %) letar numera jobb online, och använder bibliotek, deklarerar, registrerar födelser, ansöker om pass eller använder andra e-förvaltningstjänster på nätet. 80 % anser att onlinetjänster spar tid, 76 % gillar den flexibilitet de ger och 62 % tycker att det spar pengar. Men dessa användare är mer nöjda med banktjänster online (8,5 på en skala mellan 0 och 10) och att handla på nätet (7,6) än med myndighetstjänster på nätet (6,5).

– Det är en lovande utveckling för EU:s e-förvaltning, men om användarna är mer nöjda med banktjänster online än med myndighetstjänster visar det att våra förvaltningar har en bit kvar innan e-förvaltningen är anpassad till användarnas behov. Och vi måste göra mer för att få e-förvaltningen att fungera över gränserna, säger Europeiska kommissionens vice ordförande Neelie Kroes med anledning av resultaten.

Den digitala agendan för Europa ska öka användningen av e-förvaltningstjänster till 50 % av EU:s befolkning till 2015.

I 2012 års riktmärkesundersökning för e-förvaltning tillfrågades 28 000 internetanvändare i 32 länder. Här är några av de viktigaste resultaten:

  1. De mest populära tjänsterna var skattedeklaration (73 % av användarna deklarera sin inkomstskatt online), flytt och adressbyte (57 %) och anmälan till högskolor och/eller ansökan om studiemedel (56 %).

  2. Medan 54 % av de tillfrågade fortfarande föredrar personlig kontakt eller andra traditionella metoder angav minst 30 % av dessa att de skulle kunna använda e-förvaltning regelbundet om mer relevanta tjänster erbjöds.

  3. 47 % av e-förvaltningsanvändarna hämtade allt de behövde online, 46 % kunde bara delvis hitta vad de letade efter.

I rapporten anges också att det krävs förbättringar av onlinetjänsterna för viktiga händelser i livet som att bli av med jobbet eller hitta ett jobb, starta ett företag och anmäla sig för studier.

  1. De som lever i det egna landet kan i genomsnitt klara av ungefär hälften av sina förvaltningsärenden för sådana viktiga situationer online. Webbplatser hjälper till med information om de övriga stegen. Men det behövs bättre transparens, och tjänsterna måste bli interaktivare så att befolkningen mer aktivt kan göra sin stämma hörd.

  2. För de nästan 2 miljoner människor som flyttar eller pendlar mellan EU:s medlemsländer är bilden mindre rosig. De flesta medlemsländerna erbjuder en del uppgifter om att studera eller starta företag från ett annat land, men registrering online är mer sällsynt. Bara i nio länder kan människor från andra EU-länder registrera sig på högskolor online, och bara 17 länder ger möjlighet att i alla fall delvis starta ett företag på det sättet.

Bakgrund

Bland annat dessa frågor kommer att tas upp av högnivårepresentanter från EU och andra länder (även utvecklingsländer) vid den konferens om utveckling av e-förvaltning som ska hållas i Helsingfors den 28-30 maj.

Detta är den tionde riktmärkesrapporten om e-förvaltning sedan 2001. Årets undersökning var inriktad på situationen i EU:s 27 medlemsländer plus Kroatien, Island, Norge, Schweiz och Turkiet. För första gången undersöktes både tillgång och efterfrågan på e-förvaltning. Man gjorde även en enkät för användarna av sådana tjänster, som tog upp användbarhet, transparens och viktiga förutsättningar. Slutligen undersöktes onlinetjänster för tre viktiga händelser i livet: att förlora jobbet/finna ett nytt jobb, starta företag och studera.

Sedan december 2010 har kommissionen och medlemsländernas myndigheter försökt utvidga och förbättra sina onlinetjänster. Handlingsplanen för e-förvaltning innehåller fyrtio specifika åtgärder för att hjälpa enskilda och företag att använda onlinetjänster (se IP/10/1718). Kommissionen håller på att granska resultaten och kommer att rapportera om detta i slutet av 2013.

Kommissionen har åtagit sig att stödja utvecklingen och användningen av myndighetstjänster online som fungerar över gränserna. Bland annat har kommissionen gett stöd till storskaliga pilotprojekt som sammanlänkar olika nationella onlinesystem och utgör grunden för gränsöverskridande myndighetstjänster i EU. Arbetet pågår inom elektroniska id-kort (STORK 2.0), e-hälsovård (epSOS) och e-juridik (e-CODEX). Tidigare pilotprojekt för e-handel (SPOCS) och e-upphandling (PEPPOL, numera Open PEPPOL ASBL) har framgångsrikt avslutats. Kommissionen vill fortsätta att stödja sammanlänkade digitala tjänsteinfrastrukturer som e-legitimation och e-upphandling under perioden 2014–2020 inom ramen för den nya fonden för ett sammanlänkat Europa.

Samtidigt syftar de utkast till EU-rättsakter om e-legitimation och elektronisk signatur som föreslogs förra året (IP/12/558) till att ge enskilda och företag möjlighet att använda sina nationella elektroniska id-kort för att komma åt myndighetstjänster i andra EU-länder. Rättsakterna ska också skapa en inre marknad för e-underskrifter och betrodda onlinetjänster.

Läs mer

Hela rapporten och analyser land för land

Build Connect Grow magazine om storskaliga pilotprojekt

@EU_eGov

Webbplatsen för den digitala agendan

Neelie Kroes webbplats

Följ Neelie Kroes på Twitter

Kontaktpersoner:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar