Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 28. maja 2013

E-uprava se izboljšuje, vendar državljani želijo več

Danes skoraj polovica državljanov EU (46 %) prek spleta išče zaposlitev, obišče javno knjižnico, vloži davčno napoved, prijavi rojstvo, zaprosi za potni list ali uporablja druge storitve e-uprave. Uporaba spletnih javnih storitev po mnenju 80 % njihovih uporabnikov prihrani čas, 76 % jih vidi prednost v prožnosti, 62 % pa jih meni, da tako prihranijo denar. Vendar so ti uporabniki bolj zadovoljni s spletnimi bančnimi storitvami (svoje zadovoljstvo so ocenili z 8,5 na lestvici od 0 do 10) in spletnim nakupovanjem (7,6) kot z javnimi storitvami na spletu (6,5).

Podpredsednica Evropske komisije Neelie Kroes je o rezultatih povedala naslednje: „To so obetavni trendi za e-upravo v Evropi. Dejstvo, da so uporabniki bolj zadovoljni s spletnimi bančnimi storitvami kot s spletnimi javnimi storitvami, pa vseeno kaže, da si morajo javne uprave bolj prizadevati za prilagajanje storitev e-uprave potrebam uporabnikov. Prav tako moramo storiti še več, da bo e-uprava delovala prek meja.“

Cilj Evropske digitalne agende je, da bo do leta 2015 storitve e-uprave uporabljalo 50 % državljanov EU.

V okviru študije primerjalne ocene e-uprave za leto 2012 je bilo anketiranih 28 000 uporabnikov interneta iz 32 držav. Pri tem so bile izpostavljene ključne ugotovitve:

  1. najbolj priljubljene storitve so bile prijava dohodnine (73 % uporabnikov prijavi dohodnino na spletu), selitev ali sprememba naslova (57 %) ter vpis v visokošolsko izobraževanje in/ali oddaja vloge za štipendijo (56 %);

  2. čeprav 54 % vprašanih še vedno daje prednost osebnemu stiku ali drugim tradicionalnim načinom komunikacije, jih je vsaj 30 % navedlo, da bi bili redni uporabniki e-uprave, če bi ta nudila več ustreznih storitev;

  3. 47 % uporabnikov e-uprave je bilo v celoti zadovoljnih s spletnimi storitvami, 46 % pa je prek spleta lahko opravilo le del želenega.

Poročilo razkriva tudi, da so potrebne izboljšave spletnih storitev za pomembne življenjske dogodke, kot so izguba ali iskanje zaposlitve, ustanovitev podjetja in vpis na fakulteto.

  1. Posamezniki, ki živijo v matični državi, lahko v povprečju opravijo na spletu več kot polovico upravnih postopkov glede teh ključnih življenjskih dogodkov. Na spletiščih so na voljo tudi informacije o postopkih, ki jih je še treba opraviti. Vendar je za okrepitev vloge državljanov potrebna večja preglednost in sodelovanje z uporabniki.

  2. V slabšem položaju je skoraj 2 milijona ljudi, ki živijo ali delajo v drugi državi članici EU. Čeprav večina držav članic zagotavlja določene informacije o študiju ali ustanovitvi podjetja iz tujine, pa je spletna prijava manj pogosta. Samo 9 držav državljanom iz druge države članice omogoča oddajo prijave za študij prek spleta, le v 17 državah pa lahko državljani druge države članice prek spleta opravijo nekatere postopke za ustanovitev podjetja.

Ozadje

O teh in drugih vprašanjih bodo razpravljali visoki predstavniki iz EU in drugih držav (vključno z državami v razvoju) na konferenci o razvoju e-uprave „Leading the way in eGovernment development Conference“, ki bo v Helsinkih od 28. do 30. maja.

To je deseto poročilo primerjalne ocene e-uprave od leta 2001. Letošnji pregled vključuje stanje v 27 državah članicah EU ter na Hrvaškem, Islandiji, Norveškem, v Švici in Turčiji. Poročilo je prvič obravnavalo vprašanje e-uprave z vidika ponudbe in povpraševanja, vključevalo pa je tudi raziskavo med uporabniki e-uprave. Pozornost je namenilo tudi uporabnosti, preglednosti in ključnim elementom e-uprave. Nazadnje pa so bile ocenjene spletne storitve za tri pomembne življenjske dogodke: izgubo ali iskanje zaposlitve, ustanovitev podjetja in študij.

Komisija in javni organi držav članic si od decembra 2010 prizadevajo za razširitev in izboljšanje storitev, ki jih ponujajo prek interneta. Akcijski načrt za e-upravo vključuje 40 posebnih ukrepov, s katerimi bi državljanom in podjetjem omogočili uporabo spletnih storitev (glej IP/10/1718). Komisija zdaj preučuje napredek, o katerem bo poročala do konca leta 2013.

Komisija se zavezuje, da bo podpirala razvoj in uporabo spletnih javnih storitev, ki delujejo prek meja. Prispevala je predvsem k financiranju obsežnih pilotnih projektov, ki povezujejo različne nacionalne spletne sisteme in so sestavni elementi evropskih čezmejnih javnih storitev. Trenutno so v teku projekt tehnologije za elektronsko identifikacijo (STORK 2.0) ter projekta e-zdravja (epSOS) in e-pravosodja (e-CODEX), starejša pilotna projekta e-poslovanja (SPOCS) in e-javnih naročil (PEPPOL, zdaj Open PEPPOL ASBL) pa sta bila uspešno zaključena. Komisija namerava v obdobju 2014–2020 z novim instrumentom za povezovanje Evrope še naprej podpirati medsebojno povezane infrastrukture za digitalne storitve, kot sta e-identifikacija in e-javna naročila.

Obenem pa je cilj osnutka pravil EU o elektronski identifikaciji, avtentikaciji in podpisih, predlaganega lani (IP/12/558), zagotoviti posameznikom in podjetjem, da lahko uporabljajo lastno nacionalno elektronsko identifikacijo za dostop do javnih storitev v drugih državah EU. Pravila bodo prav tako ustvarila notranji trg za e-podpise in povezane varne spletne storitve.

Koristne povezave

Celotno poročilo in analiza po državah

Spletna revija Build Connect Grow o obsežnih pilotnih projektih

E-uprava na Twitterju: @EU_eGov

Spletišče evropske digitalne agende

Spletišče Neelie Kroes

Spremljajte evropsko komisarko Neelie Kroes na Twitterju

Kontakti:

Ryan Heath (+32 22961716), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 22999019)


Side Bar