Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 28 mei 2013

E-overheidsdiensten worden beter, maar de burger wil meer

Bijna de helft van de EU-burgers (46 %) gaat online om werk te zoeken, de openbare bibliotheek te gebruiken, een belastingaangifte in te dienen, een geboorte te melden, een paspoort aan te vragen of andere e-overheidsdiensten te gebruiken. 80 % van hen zegt dat ze door online openbare diensten tijd winnen, 76 % houdt van de flexibiliteit en 62 % zegt geld te besparen. Maar ze geven wel een hogere tevredenheidsscore aan online bankieren (8,5 op 10) en online winkelen (7,6) dan aan online overheidsdiensten (6,5).

In een reactie op deze resultaten zegt Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Europese Commissie: “Dit is veelbelovend voor de e-overheidsdiensten in Europa. Maar de gebruikers zijn meer tevreden over online bankieren dan over online openbare diensten, dus moet de overheid online diensten ontwikkelen die beter aan de behoeften van de gebruikers zijn aangepast. We moeten ook harder werken aan grensoverschrijdende e-overheidsdiensten.”

Volgens de Digitale Agenda voor Europa moet tegen 2015 de helft van de EU-burgers e-overheidsdiensten gebruiken.

Voor het vergelijkend onderzoek van e-overheidsdiensten 2012 werden 28 000 internetgebruikers in 32 landen ondervraagd. Enkele van de belangrijkste bevindingen:

  1. De populairste diensten waren het indienen van de belastingaangifte (73 % van de gebruikers doet dat online), het melden van een verhuizing of adresverandering (57 %) en inschrijven voor het hoger onderwijs en/of aanvragen van een studiebeurs (56 %).

  2. 54 % van de ondervraagden verkiest nog altijd persoonlijk contact of andere traditionele kanalen, maar minstens 30 % van hen zegt dat ze e-overheidsdiensten zouden gebruiken als er relevantere diensten zouden worden aangeboden.

  3. 47 % van de gebruikers vond alle gewenste overheidsdiensten online, 46 % vond maar gedeeltelijk wat hij zocht.

In het verslag wordt er ook op gewezen dat betere online diensten nodig zijn voor belangrijke gebeurtenissen in het leven, zoals het verliezen of vinden van een baan, het oprichten van een bedrijf en de inschrijving voor een studie.

  1. Mensen die in hun eigen land wonen, kunnen gemiddeld meer dan de helft van de administratieve stappen die verband houden met deze belangrijke levensfasen online doen. Over de resterende stappen is informatie te vinden op het internet. Dat neemt niet weg dat meer transparantie en interactie met de gebruikers nodig is om burgers meer mogelijkheden te geven.

  2. De situatie is minder rooskleurig voor de bijna 2 miljoen mensen die verhuizen naar of pendelen tussen andere landen van de EU. Hoewel de meerderheid van de lidstaten informatie verstrekt over studeren of een bedrijf beginnen in het buitenland, is elektronisch registreren niet echt gangbaar. Slechts 9 landen staan burgers uit een andere EU-lidstaat toe om zich online als student in te schrijven, en maar 17 landen bieden de mogelijkheid om online stappen te ondernemen om een onderneming op te richten.

Achtergrond

Deze en andere kwesties zullen worden besproken door vertegenwoordigers op hoog niveau van de EU en andere landen (waaronder ontwikkelingslanden) op de conferentie “Leading the way in eGovernment development”, die plaatsvindt in Helsinki van 28 tot en met 30 mei.

Dit is het tiende vergelijkende verslag over e-overheidsdiensten sinds 2001. Dit jaar werd de situatie in de 27 lidstaten van de EU plus Kroatië, IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Turkije onderzocht. Voor het eerst werd in het verslag aandacht besteed aan zowel het aanbod van als de vraag naar e-overheidsdiensten, inclusief een enquête onder de gebruikers van e-overheidsdiensten. In het verslag werd ook gekeken naar bruikbaarheid, transparantie en factoren van doorslaggevend belang. Ten slotte werden online diensten beoordeeld in verband met drie belangrijke gebeurtenissen in het leven: een baan verliezen/vinden, een bedrijf oprichten en studeren.

Sinds december 2010 werken de Commissie en de overheden van de lidstaten aan de uitbreiding en de verbetering van de diensten die zij via internet aanbieden. Het actieplan voor de elektronische overheid omvat veertig specifieke maatregelen om burgers en bedrijven in te staat te stellen online voorzieningen te gebruiken (zie IP/10/1718). De Commissie beoordeelt nu de vooruitgang en brengt eind 2013 verslag uit.

De Commissie heeft zich ertoe verbonden de ontwikkeling en het gebruik van grensoverschrijdende online overheidsdiensten te steunen. De Commissie heeft met name bijgedragen aan de financiering van grootschalige proefprojecten die verschillende nationale onlinesystemen met elkaar verbinden en die de bouwstenen leveren voor Europese grensoverschrijdende overheidsdiensten. Er wordt verder gewerkt aan eID (STORK 2.0), eHealth (epSOS) en eJustice (e-CODEX). Eerdere pilootprojecten voor eBusiness (SPOCS) en eProcurement (PEPPOL, nu OpenPEPPOL aisbl) zijn met succes afgerond. De Commissie wil onderling verbonden infrastructuur voor digitale diensten zoals eIdentification en eProcurement ook in de periode 2014-2020 blijven steunen via de nieuwe financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen.

Tegelijkertijd moeten de vorig jaar door de EU voorgestelde ontwerpregels voor elektronische identificatie, authentificatie en handtekeningen (IP/12/558) ervoor zorgen dat burgers en bedrijven hun eigen nationale elektronische identiteitskaart kunnen gebruiken om toegang te krijgen tot overheidsdiensten in andere EU-landen. Door die regels zal ook een interne markt voor elektronische handtekeningen en aanverwante online “trustdiensten” worden gecreëerd.

Nuttige links

Volledig verslag en analyse per land

Build Connect Grow-magazine over grootschalige projecten

http://www.buildconnectgrow.eu/@EU_eGov

Website van de Digitale Agenda

Website van Neelie Kroes

Volg Neelie Kroes op Twitter

Contacts :

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar