Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. május 28.

Az e-kormányzati szolgáltatások egyre színvonalasabbak, de az uniós polgárok többet várnak tőlük

Az Európai Unió polgárainak közel fele (46%-a) használja az internetet munkahelykereséshez, közkönyvtár igénybevételéhez, adó-visszaigényléshez, születés anyakönyveztetéséhez, útlevél kérelmezéséhez vagy más e-kormányzati szolgáltatás igénybevételéhez. A megkérdezettek 80%-a úgy véli, hogy az online közszolgáltatásokkal időt takarít meg, 76%-uk találja vonzónak e szolgáltatások rugalmasságát, 62%-uk szerint pedig pénz takarítható meg velük. E felhasználók azonban elégedettebbek az online banki ügyintézéssel (8,5-es elégedettségi mutató egy 0-tól 10-ig terjedő skálán) és az online vásárlással (7,6), mint az online közszolgáltatásokkal (6,5).

Neelie Kroes, az Európai Bizottság alelnöke a következőképpen reagált ezekre az eredményekre: „Az európai e-kormányzat ígéretes tendenciákat mutat. Ám az a tény, hogy a felhasználók elégedettebbek az online banki ügyintézéssel, mint az online közszolgáltatással, azt mutatja, hogy a közigazgatási szerveknek az e-kormányzati szolgáltatásokat jobban hozzá kell igazítaniuk a felhasználói igényekhez. Nekünk pedig többet kell tennünk azért, hogy az e-kormányzat nemzetközi viszonylatban jól működjön.”

Az európai digitális menetrend azt a célt tűzte ki, hogy 2015-ig az e-kormányzati szolgáltatások az Európai Unió polgárainak 50%-hoz eljussanak.

Az e-kormányzatról készült 2012. évi teljesítményfelmérés keretében 28 000 internethasználót kérdeztek meg 32 országban. A felmérés fő eredményei a következők:

  1. A szolgáltatások közül a legnépszerűbb a jövedelemadó-bevallás (a felhasználók 73%-a nyújt be internetes adóbevallást), a lakcímváltozás bejelentése (57%) és a felsőoktatási intézménybe való beiratkozás, illetve az ösztöndíj-kérelmezés (56%).

  2. Noha a megkérdezettek 54%-a továbbra is szívesebben intézi az ügyeit személyesen vagy más hagyományos úton, legalább 30%-uk lehetségesnek tartja, hogy rendszeresen használna e-kormányzati szolgáltatásokat, ha azok jobban igazodnának az igényekhez.

  3. Az e-kormányzatot használók 47%-a vélte úgy, hogy az online szolgáltatások mindenben megfeleltek az igényeiknek, 46%-uk viszont csak részben találta meg azt, amire szüksége volt.

A jelentés arra is rámutat, hogy javítani kell azokon az online szolgáltatásokon, amelyek az élet fontos eseményeihez – munkanélkülivé válás, illetve munkahelykeresés, cégalapítás, tanulmányokra való beiratkozás – kapcsolódnak.

  1. A saját országukban élők átlagosan több mint felerészben online módon intézhetik az életüknek e kitüntetetten fontos eseményeihez kapcsolódó hivatalos ügyeiket. A honlapok tájékoztatnak az eljárás hátralevő lépéseiről. A polgárok felelős részvételének fokozásához azonban a szolgáltatásokat átláthatóbbá és interaktívabbá kell tenni a felhasználó szempontjából.

  2. Kevésbé kedvező annak a közel kétmillió embernek a helyzete, aki egyik tagállamból a másikba költözik vagy jár át dolgozni. Noha a tagállamok többsége ad bizonyos tájékoztatást a külföldiek tanulási vagy vállalkozási lehetőségeiről, az online ügyintézés kevésbé gyakori. A más uniós tagállambeli illetőségűek mindössze kilenc tagállamban iratkozhatnak be tanulmányokra online módon, és csupán 17 tagállamban tehetik meg az interneten keresztül a vállalkozáshoz szükséges kezdőlépéseket.

Háttér-információk

Egyebek mellett ezeket a kérdéseket fogják megvitatni az Európai Unió és más országok (köztük fejlődő országok) magas szintű képviselői a „Leading the way in eGovernment development” („Az e-kormányzat fejlesztésének élvonalában”) címmel május 28–30-án Helsinkiben megrendezésre kerülő konferencián.

Az e-kormányzatról most készült tizedszer teljesítményfelmérés. Az első 2001-ben jelent meg. A felmérés ezúttal az Európai Unió 27 tagállamára, valamint Horvátországra, Izlandra, Norvégiára, Svájcra és Törökországra terjedt ki. Ez az első alkalom, hogy a jelentés az e-kormányzati szolgáltatások kínálatát és keresletét egyaránt vizsgálta, s ennek érdekében a felhasználók körében is felmérés készült. A jelentés a felhasználhatóság, az átláthatóság és a kulcstényezők kérdésével is foglalkozott. A jelentés ezenkívül értékelte az élet három fontos eseményéhez – munkanélkülivé válás/munkahelykeresés, cégalapítás, tanulmányok – kapcsolódó online szolgáltatásokat.

A Bizottság és a tagállami közigazgatási szervek 2010 december óta azon munkálkodnak, hogy bővítsék és továbbfejlesszék az általuk kínált internetes szolgáltatásokat. Az e-kormányzati cselekvési terv negyven konkrét intézkedést tartalmaz az állampolgárok és a vállalkozások online ügyintézésének lehetővé tételére (lásd IP/10/1718). A Bizottság most felméri az elért fejlődést, és erről 2013 végéig jelentést készít.

A Bizottság elkötelezetten támogatja az országhatárokon átnyúló online közszolgáltatások kifejlesztését és használatát. Így a Bizottság többek között részt vett olyan nagy léptékű kísérleti projektek finanszírozásában, amelyek az egyes országok online rendszereinek összekapcsolására és az országhatárokon átnyúló európai közszolgáltatások kellékeinek megteremtésére irányulnak. A munka folyamatban van az elektronikus személyazonosítás (STORK 2.0), az e-egészségügy (epSOS) és az e-igazságügy (e-CODEX) területén. Az e-üzletvitellel (SPOCS) és az e-közbeszerzéssel (PEPPOL, jelenleg Open PEPPOL ASBL) kapcsolatos korábbi kísérleti projektek sikerrel zárultak. A Bizottság az új Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz segítségével a 2014–2020-as időszakban is támogatni kívánja a digitális szolgáltatások – köztük az elektronikus személyazonosítás és az e-közbeszerzés – infrastruktúráinak összekapcsolását.

Ezzel párhuzamosan javaslatként tavaly előterjesztésre került az elektronikus személyazonosítás, hitelesítés és aláírás európai szintű szabályozása (IP/12/558), amely azt hivatott biztosítani, hogy a magánszemélyek és a vállalkozások a nemzeti elektronikus azonosítójukkal más uniós országokban is hozzáférhessenek a közszolgáltatásokhoz. Ez a szabályozás egyúttal az elektronikus aláírások és a kapcsolódó online bizalmi szolgáltatások belső piacát is megteremti.

Hasznos linkek

Teljes jelentés és országonkénti elemzés (angolul)

„Build Connect Grow”: a nagy léptékű projektek ismertetése

@EU_eGov

A digitális menetrend weboldala (angolul)

Neelie Kroes honlapja (angolul és hollandul)

Kövesse Neelie Kroes biztos bejegyzéseit a Twitteren!

Kapcsolattartók:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar