Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 28. toukokuuta 2013

Sähköinen hallinto paranee – kansalaiset haluavat kuitenkin enemmän

Lähes puolet (46 %) EU:n kansalaisista hakee työtä, käyttää julkista kirjastoa, palauttaa veroilmoituksen, rekisteröi lapsensa syntymän tai hakee passia verkossa tai käyttää muita sähköisen hallinnon palveluja. 80 prosenttia sanoo julkisten verkkopalvelujen säästävän aikaa, 76 prosenttia pitää niitä joustavina ja 62 prosenttia katsoo niiden vähentävän kustannuksia. Käyttäjät ovat kuitenkin tyytyväisempiä verkkopankkipalveluihin (tyytyväisyysaste 8,5 asteikolla 0–10) ja verkko-ostamiseen (tyytyväisyysaste 7,6) kuin julkisiin verkkopalveluihin (tyytyväisyysaste 6,5).

Euroopan komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes totesi tuloksista, että ”suuntaus lupaa hyvää sähköiselle hallinnolle Euroopassa. Jos käyttäjät ovat kuitenkin tyytyväisempiä verkkopankkipalveluihin kuin julkisiin verkkopalveluihin, julkishallintojen on pystyttävä suunnittelemaan sähköisen hallinnon palvelut paremmin käyttäjien tarpeiden pohjalta. Sähköinen hallinto on myöskin saatava toimimaan paremmin rajojen yli.”

Euroopan digitaalistrategian tavoitteena on lisätä sähköisen hallinnon palvelujen käyttöä niin, että niitä käyttää 50 prosenttia EU:n kansalaisista vuoteen 2015 mennessä.

Vuonna 2012 tehdyssä sähköistä hallintoa koskevassa vertailututkimuksessa haastateltiin 28 000:ta internetin käyttäjää 32 maassa. Tutkimuksen keskeisiä havaintoja olivat seuraavat:

  1. Eniten käytettyjä palveluja olivat veroilmoituksen tekeminen (73 % käyttäjistä tekee veroilmoituksen verkossa), muuttoilmoituksen ja osoitteenmuutoksen tekeminen (57 %) ja korkea-asteen koulutukseen ilmoittautuminen ja/tai opintotuen hakeminen (56 %).

  2. Vastaajista 54 prosenttia pitää edelleen henkilökohtaista yhteydenottoa tai muita perinteisiä kanavia parempana; jopa 30 prosenttia kuitenkin luultavasti käyttäisi sähköisen hallinnon palveluja säännöllisesti, jos tarjolla olisi tarkoituksenmukaisempia palveluja.

  3. Sähköisen hallinnon käyttäjistä 47 prosenttia sai kaikki haluamansa palvelut verkosta ja 46 prosenttia sai haluamansa palvelut vain osittain.

Raportista käy ilmi myös, että verkkopalveluja on parannettava arjessa merkittävien tapahtumien osalta, kuten työpaikan menettämisen tai löytämisen osalta tai yrityksen perustamisen ja opintoihin rekisteröitymisen osalta.

  1. Omassa maassaan asuvat voivat hoitaa keskimäärin yli puolet keskeisistä arkeen liittyvät hallinnollisista asioista verkossa. Verkkosivuilla annetaan tiedot jäljelle jäävien asioiden hoidosta. Tarvitaan kuitenkin lisää avoimuutta ja vuorovaikutusta käyttäjien kanssa, jotta kansalaisten valmiuksia voidaan parantaa.

  2. Tilanne on huonompi niiden lähes 2 miljoonan ihmisen osalta, jotka muuttavat toiseen EU:n jäsenmaahan tai liikkuvat jäsenmaiden välillä. Vaikka suurin osa jäsenmaista tarjoaa tietoa ulkomailla opiskelusta tai yrityksen perustamisesta ulkomailta käsin, verkossa rekisteröityminen ei ole yhtä yleistä. Vain 9 maassa on mahdollista, että jonkin toisen jäsenmaan kansalainen voi rekisteröityä opiskelijaksi verkossa, ja vain 17 maassa on mahdollista tehdä jotkin yrityksen perustamisen vaiheet verkossa.

Tausta

EU:n jäsenmaiden ja muiden maiden (myös kehitysmaiden) korkean tason edustajat keskustelevat näistä ja muista asioista Helsingissä 28.–30. toukokuuta järjestettävässä ”Leading the way in eGovernment development” -konferenssissa.

Kyseessä on kymmenes sähköistä hallintoa koskeva vertailuraportti vuoden 2001 jälkeen. Tämänvuotisessa tutkimuksessa tarkasteltiin tilannetta EU:n 27 jäsenmaassa sekä Kroatiassa, Islannissa, Norjassa, Sveitsissä ja Turkissa. Raportissa tarkasteltiin ensimmäistä kertaa sekä sähköisen hallinnon tarjontaa että kysyntää. Myös sähköisen hallinnon käyttäjät sisältyivät tutkimukseen. Lisäksi raportissa tarkasteltiin käytettävyyttä, avoimuutta ja keskeisiä edellytyksiä. Lopuksi raportissa arvioitiin kolmea merkittävää arkeen liittyvää asiaa koskevaa verkkopalvelua: työpaikan menettämistä/hakemista, yrityksen perustamista ja opiskelua.

Joulukuusta 2010 lähtien komissio ja jäsenmaiden viranomaiset ovat pyrkineet laajentamaan ja parantamaan internetissä tarjottavia viranomaispalveluja. Sähköisen hallinnon toimintasuunnitelma sisältää 40 erityistoimenpidettä, joilla parannetaan kansalaisten ja yritysten mahdollisuuksia käyttää verkkopalveluja (ks. IP/10/1718). Komissio arvioi edistymistä parhaillaan ja raportoi asiasta vuoden 2013 loppuun mennessä.

Komissio on sitoutunut tukemaan rajojen yli toimivien sähköisten julkisten palvelujen kehitystä ja käyttöä. Komissio on muun muassa rahoittanut suuren mittakaavan pilottihankkeita, joissa linkitetään kansallisia verkkojärjestelmiä ja tarjotaan välineet rajojen yli toimivien julkisten palvelujen kehittämiselle. Työtä tehdään parhaillaan sähköisen henkilökortin (STORK 2.0), sähköisten terveyspalvelujen (epSOS) ja sähköisen oikeudenkäytön (e-CODEX) alalla. Sähköiseen liiketoimintaan (SPOCS) ja sähköisiin julkisiin hankintoihin (PEPPOL, nyt Open PEPPOL ASBL) liittyvät aiemmat pilottihankkeet on saatu menestyksekkäästi päätökseen. Komissio pyrkii jatkamaan yhteenliitettyjen digitaalipalvelujen infrastruktuurien, kuten sähköisen tunnistamisen ja sähköisten julkisten hankintojen, tukemista kaudella 2014–2020 uudella Verkkojen Eurooppa -välineellä.

Samaan aikaan sähköistä tunnistamista, todentamista ja allekirjoitusta koskevilla EU:n säännösluonnoksilla (IP/12/558) pyritään varmistamaan, että yksityishenkilöt ja yritykset voivat käyttää omia sähköisiä henkilökorttejaan päästäkseen käyttämään julkisia palveluja toisessa EU-maassa. Niiden avulla voidaan myös luoda sähköisten allekirjoitusten ja niihin liittyvien verkossa käytettävien luottamuspalvelujen sisämarkkinat.

Hyödyllisiä linkkejä

Koko raportti ja maakohtaiset analyysit

Build Connect Grow – suuren mittakaavan pilottihankkeita käsittelevä lehti

@EU eGov

Digitaalistrategian verkkosivut

Neelie Kroesin verkkosivusto

Neelie Kroes Twitterissä

Yhteyshenkilöt:

Ryan Heath (+32 2) 296 17 16, Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2) 299 90 19


Side Bar