Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 28. maj 2013

e-forvaltning bliver bedre, men borgerne vil have mere

Næsten halvdelen (46 %) af EU's borgere går nu på nettet, når de søger efter job, benytter det offentlige bibliotek, indsender deres selvangivelse, indberetter en fødsel, ansøger om et pas eller benytter andre e-forvaltningstjenester. 80 % siger, at de offentlige nettjenester sparer dem tid, 76 % sætter pris på nettjenesternes fleksibilitet, og 62 % siger, at nettjenesterne sparer dem penge. Brugerne er dog mere tilfredse med netbank (en tilfredshedsgrad på 8,5 på en skala fra 0 til 10) og onlineindkøb (7,6) end med de offentlige nettjenester (6,5).

Næstformand for Kommissionen Neelie Kroes kommenterer resultaterne: "Det er en lovende tendens for e-forvaltning i Europa, men når brugerne er mere tilfredse med netbank end med de offentlige nettjenester, viser det, at de offentlige forvaltninger må gøre mere for at udforme e-forvaltningstjenesterne efter brugernes behov. Og vi er nødt til at få e-forvaltning til at fungere på tværs af grænserne."

Den digitale dagsorden for Europa tager sigte på at øge brugen af offentlige nettjenester til 50 % af EU's borgere i 2015.

Den sammenlignende undersøgelse af e-forvaltning eGovernment Benchmark 2012 omfattede 28 000 internetbrugere i 32 lande. Blandt de vigtigste resultater af undersøgelsen:

  1. De mest populære tjenester var selvangivelse (73 % af brugerne indsender deres selvangivelse online), flytning eller adresseændring (57 %) samt indskrivning på højere uddannelser og/eller ansøgning om uddannelsesstøtte (56 %).

  2. Mens 54 % af respondenterne stadig foretrækker personlig kontakt eller andre traditionelle kanaler, angav mindst 30 % af dem, at de også kunne blive regelmæssige brugere af e-forvaltning, hvis der blev udbudt flere relevante tjenester.

  3. 47 % af brugerne af e-forvaltning fik alt, hvad de ønskede, fra nettjenesterne, mens 46 % kun delvist fik, hvad de efterspurgte.

Rapporten tyder også på, at der er behov for forbedringer af nettjenesterne for vigtige begivenheder i livet som f.eks. at miste eller finde et job, etablere en virksomhed eller at indskrive sig på et studium.

  1. Mennesker, som bor i deres eget land, kan i gennemsnit udføre mere end halvdelen af de administrative skridt i forbindelse med disse vigtige begivenheder i livet online. Webstederne giver oplysninger om de øvrige skridt. Der er imidlertid behov for mere gennemsigtighed og interaktion med brugerne for at styrke borgerne.

  2. Det ser ikke nær så lyst ud for de næsten 2 millioner mennesker, som flytter eller pendler mellem EU-medlemsstaterne. Mens de fleste medlemsstater giver oplysninger om at studere eller starte en virksomhed fra udlandet, er onlineregistrering ikke så almindelig. Kun 9 lande giver borgere fra andre EU-medlemsstater mulighed for at indskrive sig på et studium online, og kun 17 lande giver mulighed for tage skridt i retning af at starte en virksomhed på denne måde.

Baggrund

Disse og andre emner vil blive diskuteret af repræsentanter på højt plan fra EU og andre lande (herunder udviklingslande) på konferencen "Leading the way in eGovernment development", som afholdes i Helsinki den 28.-30. maj.

Dette er den tiende rapport om den sammenlignende undersøgelse af e-forvaltning siden 2001. Dette års undersøgelse omfattede situationen i de 27 EU-medlemsstater plus Kroatien, Island, Norge, Schweiz og Tyrkiet. For første gang så rapporten både på udbuds- og efterspørgselssiden af e-forvaltning og omfattede en undersøgelse af brugerne af e-forvaltning. I rapporten bliver der også set på anvendelighed, gennemsigtighed og vigtige katalysatorer. Endelig vurderede rapporten nettjenester i forbindelse med tre vigtige begivenheder i livet: at miste og at finde et job, at etablere en virksomhed og at studere.

Siden december 2010 har Kommissionen og medlemsstaternes offentlige myndigheder arbejdet på at udvide og forbedre de tjenester, som de udbyder via internettet. Handlingsplanen for e-forvaltning indeholder fyrre specifikke foranstaltninger, der styrker borgerne og virksomhederne i deres brug af nettjenesterne (se IP/10/1718). Kommissionen undersøger nu, hvilket fremskridt er sket, og vil rapportere tilbage inden udgangen af 2013.

Kommissionen er fast besluttet på at støtte udviklingen og brugen af offentlige nettjenester, som fungerer på tværs af grænserne. Især har Kommissionen hjulpet med at finansiere omfattende pilotprojekter, der forbinder forskellige nationale onlinesystemer og leverer modulerne til europæiske offentlige tjenester på tværs af grænserne. Arbejdet er i gang med eID (STORK 2.0), e-sundhedspleje (epSOS) og e-retspleje (e-CODEX). Tidligere pilotprojekter for e-business (SPOCS) og elektroniske offentlige indkøb (PEPPOL, nu Open PEPPOL ASBL) har med succes afsluttet deres arbejde. Kommissionen tager sigte på at fortsætte med at støtte indbyrdes forbunden digital infrastruktur, som f.eks. e-identifikation og elektroniske offentlige indkøb i perioden 2014-2020 med den nye "Connecting Europe"-facilitet.

Parallelt hermed tager udkast til EU-regler om e-identifikation, autentificering og signaturer, som blev foreslået sidste år (IP/12/558), sigte på at sikre, at personer og virksomheder kan benytte deres eget nationale elektroniske ID til at få adgang til offentlige tjenester i andre EU-lande. Udkastene til EU-regler vil også skabe et indre marked for e-signaturer og dermed beslægtede onlinecertificeringstjenester.

Nyttige links

Hele rapporten og landeanalysen

Tidsskriftet Build Connect Grow om omfattende pilotprojekter

@EU_eGov

Den digitale dagsordens websted

Neelie Kroes' websted

Følg Neelie Kroes på Twitter

Kontaktpersoner:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar