Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 24. maja 2013

Evropske volitve: dva od treh mladih nameravata voliti

Glede na raziskavo Evropske komisije o sodelovanju mladih v demokratičnem življenju skoraj dve tretjini (64 %) mladih Evropejcev nameravata voliti na volitvah za Evropski parlament leta 2014, medtem ko jih ena tretjina (35 %) pravi, da najverjetneje ne bodo volili. Mladi so manj pripravljeni voliti kot njihovi starši in so vse bolj nezadovoljni z delovanjem politike. Vendar si mladi želijo sodelovati in imeti več priložnosti, da izrazijo svoje mnenje v politiki. Mladi izražajo močno evropsko identiteto in bolj cenijo evropsko integracijo kot druge starostne skupine.

„Želim ozaveščati ljudi o volitvah v Evropski parlament in mladim povedati, zakaj je pomembno, da volijo. Evropski teden mladih je odlična priložnost za okrepitev dejavnega sodelovanja mladih v družbi in prikaz dosežkov podpore EU za mlade v Evropi v zadnjih 25 letih,“ je povedala evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou.

Evropski teden mladih (od 26. maja do 2. junija) bo osredotočen na dejavno državljanstvo mladih v družbi. V 27 državah članicah EU, na Hrvaškem, Islandiji, v Lihtenštajnu, na Norveškem, v Švici in Turčiji bo organiziranih več sto prireditev. Teden mladih bo prav tako obeležil srebrno obletnico podpore EU za mlade, s pomočjo katere je okrog 2,5 milijona mladih ljudi in mladih delavcev sodelovalo v čezmejnih izmenjavah, Evropski prostovoljni službi in drugih neformalnih učnih dejavnostih.

V Belgiji, na Nizozemskem, Švedskem, v Italiji, na Irskem, v Luksemburgu in na Malti namerava voliti 75 % ali več mladih, na Cipru, v Grčiji, Estoniji, na Češkem in v Sloveniji pa 55 % ali manj. Raziskava kaže tudi, da je med tistimi, ki nameravajo voliti, okrog ena tretjina (28 %) prepričana, da bodo volili, medtem ko jih 11 % pravi, da zagotovo ne bodo volili. Med tistimi, ki verjetno bodo volili, jih bo devet od desetih volilo zato, ker menijo, da so demokracija, Evropa in evropske volitve pomembne. Med tistimi, ki verjetno ne bodo volili, pa sta dva od treh mnenja, da njihov glas ne bo ničesar spremenil.

Raziskava je potekala aprila 2013 med 13 000 mladimi v starosti med 15 in 30 let v 27 državah članicah EU ter 500 mladimi na Hrvaškem. Cilj raziskave je bil preučiti odnos mladih do sodelovanja v družbi in udeležbe na evropskih volitvah leta 2014.

Ozadje

35 % mladih Evropejcev pravi, da so v preteklem letu bili dejavni v športnem klubu, 22 % v mladinski organizaciji, 15 % v lokalni organizaciji in 14 % v kulturni organizaciji. Vendar 44 % mladih Evropejcev ne sodeluje v nobeni organizaciji. Za tiste, ki so sodelovali pri vsaj eni dejavnosti ali organizaciji, je bolj verjetno, da bodo nekoč v življenju kandidirali na političnih volitvah (23 % v primerjavi s 14 % tistih, ki niso sodelovali), prav tako pa je zanje bolj verjetno, da bodo volili na evropskih volitvah. Za mlade, ki niso sodelovali pri nobeni dejavnosti, je manj verjetno, da jih bo zanimala politika ali volitve (53 % v primerjavi s 41 % tistih, ki so sodelovali).

V skladu z raziskavo Komisije o sodelovanju mladih v demokratičnem življenju, ki jo je izvedla londonska fakulteta za ekonomijo London School of Economics, so mladi vse bolj nezadovoljni z delovanjem politike. Mladi želijo sodelovati v politiki, tako da se jim prisluhne in da so lahko dejavni na različne načine. Internet in nove tehnologije so sredstva za izboljšanje sodelovanja. Mladi tudi zahtevajo več informacij o politiki in volitvah ter razmišljajo o posebnih institucionalnih okvirih, ki bi lahko izboljšali njihovo sodelovanje in zastopanje. Lokalne mladinske organizacije in mladinske organizacije v skupnostih uspešno motivirajo mlade k sodelovanju.

Mladi sebe vidijo kot državljane Evropske unije bolj kot katera koli druga starostna skupina, navaja poročilo Komisije o državljanstvu EU in političnem sodelovanju med mladimi. 69 % mladih (v primerjavi z okrog 60 % starejše starostne skupine) meni, da je biti del Evropske unije del njihovega državljanstva. Le 30 % mladih Evropejcev se počuti izključno državljane svoje države (v primerjavi z 38 % starejše starostne skupine).

Cilj sedanjega programa Mladi v Akciji je v mladih Evropejcih vzbuditi občutek za dejavno državljanstvo, solidarnost in strpnost ter jih vključiti v oblikovanje prihodnosti Unije. Nov program za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport Erasmus za vse bo v obdobju 2014–2020 še naprej podpiral projekte za mlade.

Evropski teden mladih

25. obletnica programov EU za mlade bo obeležena s prireditvijo 31. maja v Bruslju. Vključevala bo politično razpravo o pomembnosti sodelovanja mladih, poleg tega pa bodo nagrajeni izjemni projekti v okviru programa Mladi v akciji. 30. in 31. maja 2013 bo na ploščadi pred Evropskim parlamentom postavljen šotor, v katerem bodo projekti predstavljeni.

Med 27. in 29. majem bo v Bruslju potekala konferenca o strukturiranem dialogu EU z mladimi in mladinskimi organizacijami. Na njej se bodo zbrali predstavniki nacionalnih delovnih skupin iz držav članic. Na konferenci si bodo izmenjali dobre prakse za strukturiran dialog in pripravili sklepe o njegovem nadaljnjem razvoju.

Več informacij

Poročilo Eurobarometra, povzetek in preglednice po državah

Študija o sodelovanju mladih v demokratičnem življenju

Poročilo o državljanstvu EU in političnem sodelovanju med mladimi

Evropski mladinski portal Evropski teden mladih Programi EU za mlade, 1988–2013

Evropska komisija: Mladi

Spletna stran Androulle Vassiliou

Evropska komisarka Androulla Vassiliou na Twitterju @VassiliouEU

Kontakti:

Dennis Abbott (+32 22959258)

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar