Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 24 mei 2013

Europese verkiezingen: Twee op de drie jongeren zijn van plan om te stemmen

Volgens een onderzoek van de Commissie naar de participatie van jongeren aan het democratisch bestel blijkt dat bijna tweederde (64 %) van de Europese jongeren van plan is om te stemmen tijdens de Europese Parlementsverkiezingen in 2014, terwijl ongeveer een derde (35 %) zegt dit waarschijnlijk niet te zullen doen. Jongeren zijn minder geneigd om te stemmen dan hun ouders en blijken steeds ontevredener te zijn over de manier waarop politiek wordt bedreven. Dit terwijl jongeren willen deelnemen en om meer kansen vragen om mee te praten over politiek. Jongeren kennen een sterke Europese identiteit en kennen een hogere waardering toe aan de Europese integratie dan andere leeftijdsgroepen.

"Ik wil bekendheid geven aan de Europese Parlementsverkiezingen en jongeren informeren over waarom het zo belangrijk is om te stemmen.< De Europese jeugdweek is een uitstekende gelegenheid om de actieve participatie van jongeren in de samenleving te vergroten en om onder de aandacht te brengen wat er in de afgelopen 25 jaar bereikt is met steun van de EU voor de jeugd in Europa", zei Androulla Vassilio, Europees commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugd.

De Europese jeugdweek (26 mei-2 juni) richt zich op het actief burgerschap van jongeren in de samenleving. Niet alleen in de 27 EU-landen zullen er honderden evenementen georganiseerd worden, maar ook in Kroatië, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland en Turkije. Tijdens de jeugdweek zal ook het zilveren jubileum van de Europese steun voor jeugd worden gevierd, dat ongeveer 2,5 miljoen mensen en jeugdwerkers heeft geholpen bij de deelname aan grensoverschrijdende uitwisselingen, Europese vrijwilligerswerk en andere niet-formele leeractiviteiten.

In België, Nederland, Zweden, Italië, Ierland, Luxemburg en Malta is 75 % of meer van plan om te stemmen en in Cyprus, Griekenland, Estland, Tsjechië en Slovenië 55 % of minder. Uit onderzoek blijkt dat een derde (28 %) van degenen die van plan is om te stemmen er zeker van is dit daadwerkelijk te zullen doen, terwijl 11 % zegt zeker te weten niet te zullen stemmen. Negen op de tien jongeren die van plan zijn om te stemmen zeggen dit te doen omdat ze democratie, Europa en de Europese verkiezingen belangrijk vinden. Van degenen die niet van plan zijn om te stemmen gelooft twee op de drie jongeren dat hun stem niets zal veranderen.

Het onderzoek werd in april 2013 gehouden onder 13.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 30 jaar uit de 27 lidstaten van de EU en onder 500 jongeren in Kroatië. Het doel van het onderzoek was om de houding van jongeren ten opzichte van de participatie in de samenleving en de Europese verkiezingen in 2014 te onderzoeken.

Achtergrond

35 % van de jongeren zegt actief geweest te zijn in een sportvereniging in het afgelopen jaar, gevolgd door een jongerenorganisatie (22 %), een lokale organisatie (15 %) en een culturele organisatie (14 %). 44 % van de jongeren is echter bij geen enkele organisatie betrokken. Degenen die bij ten minste een activiteit of organisatie betrokken zijn geweest zullen eerder overwegen om zich kandidaat te stellen tijdens politieke verkiezingen op een bepaald moment in hun leven (23 % tegenover 14 % van de jongeren die bij geen enkele activiteit of organisatie betrokken is geweest) en zijn ook eerder geneigd om te stemmen tijdens de Europese verkiezingen. Respondenten die bij geen van de hierboven genoemde organisaties betrokken zijn geweest, zijn vaak minder geïnteresseerd in politiek of verkiezingen (53 % tegenover 41 % van de jongeren die wel betrokken zijn geweest bij dergelijke organisaties).

Volgens het onderzoek van de Commissie naar de "Participatie van jongeren aan het democratische bestel”, dat door de London School of Economics werd uitgevoerd, blijken jongeren steeds ontevredener te zijn over de manier waarop politiek wordt bedreven. Jongeren willen deelnemen aan de politiek door gehoord te worden en hier op verschillende manieren bij betrokken te zijn. Internet en nieuwe technologieën worden gezien als middel voor een verbeterde participatie. Jongeren vragen ook meer informatie aan over politiek en verkiezingen en overwegen specifieke institutionele kaders die hun participatie en representatie kunnen bevorderen. Lokale en op gemeenschappen gebaseerde jongerenorganisaties slagen erin om jongeren te motiveren om zich in te zetten voor de politiek.

Uit het onderzoek van de Commissie naar "EU burgerschap en politieke participatie onder jongeren" blijkt dat jongeren zichzelf vaker als burgers van de Europese Unie beschouwen dan andere leeftijdsgroepen. 69 % van de jonge respondenten (tegenover ongeveer 60 % van de oudere leeftijdsgroep) gelooft dat deel uitmaken van de Europese Unie deel is van hun burgerschap. Slechts 30 % van de Europese jongeren geeft aan zich uitsluitend burger van hun eigen land te voelen (tegenover 38 % van de oudere leeftijdsgroep).

Het huidige programma "Jeugd in Actie" heeft als doel om Europese jongeren aan te zetten tot actief burgerschap, solidariteit en tolerantie en hen te betrekken bij de vormgeving van de toekomst van Europa. Het nieuwe programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport, "Erasmus voor iedereen", zal jeugdprojecten blijven steunen in de periode 2014-2020.

Europese jeugdweek

Het 25 jarig jubileum van de jongerenprogramma’s van de EU op 31 mei in Brussel worden gevierd. Tijdens dit evenement zal er een politiek debat over de waarde van de participatie van jongeren plaatsvinden en zullen opmerkelijke projecten van het programma "Jeugd in Actie" worden bekroond. Projecten zullen gedemonstreerd worden in een tent op het voorplein van het Europese parlement op 30 en 31 mei 2013.

Van 27 tot en met 29 mei zal er een conferentie over de gestructureerde dialoog van de EU met jongeren en jongerenorganisaties plaatsvinden in Brussel. Hier zullen vertegenwoordigers van de nationale werkgroepen van de lidstaten samenkomen. De conferentie zal beste praktijken delen om de gestructureerde dialoog te leiden en zal conclusies opstellen voor de toekomstige ontwikkelingen.

Meer informatie

Eurobarometer report, summary and fact sheets by country

Study on Youth Participation in Democratic Life

Report on EU citizenship and political participation amongst young people

European Youth Portal

European Youth Week

EU Youth programmes, 1988-2013

Europese Commissie: Youth

Androulla Vassiliou's website

Volg Androulla Vassiliou op Twitter @VassiliouEU

Contact:

Dennis Abbott (+32 22959258)

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar