Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. gegužės 24 d.

Europos Parlamento rinkimai: balsuoti ketina du trečdaliai jaunuolių

Komisijos atliktos jaunimo dalyvavimo demokratiniame gyvenime apklausos duomenimis, beveik du trečdaliai (64 proc.) jaunų europiečių ketina balsuoti 2014 m. Europos Parlamento rinkimuose, o maždaug trečdalis (35 proc.) teigia greičiausiai nebalsuosiantys. Jaunuoliai mažiau linkę balsuoti nei jų tėvai ir vis dažniau reiškia nepasitenkinimą politika. Vis dėlto jaunimas nori dalyvauti politiniame gyvenime ir prašo suteikti daugiau galimybių reikšti savo nuomonę politikos klausimais. Jaunuoliai jaučiasi turį europinę tapatybę ir Europos integraciją vertina labiau nei kitų kartų atstovai.

„Noriu, kad būtų kuo daugiau žinoma apie Europos Parlamento rinkimus, taip pat noriu paaiškinti jauniems žmonėms, kodėl svarbu balsuoti. Europos jaunimo savaitė – tai puiki proga skatinti jaunimą aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime ir parodyti, kas ES nuveikta per pastaruosius 25 metus remiant Europos jaunimą“, – sakė už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Komisijos narė Androulla Vassiliou.

Europos jaunimo savaitę (gegužės 26 d. – birželio 2 d.) daugiausia dėmesio bus skiriama aktyviam jaunimo pilietiškumui ir dalyvavimui visuomenės gyvenime. 27 ES valstybėse narėse, Kroatijoje, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje, Šveicarijoje ir Turkijoje vyks šimtai renginių. Jaunimo savaitę taip pat bus minimos 25-osios ES paramos jaunimui, kuria pasinaudojo apie 2,5 mln. jaunuolių ir su jais dirbančių asmenų, kad galėtų dalyvauti tarpvalstybiniuose mainuose, Europos savanorių tarnybos veikloje ir kitokioje neformaliojo mokymosi veikloje, metinės.

Belgijoje, Nyderlanduose, Švedijoje, Italijoje, Airijoje, Liuksemburge ir Maltoje ketina balsuoti daugiau kaip 75 proc. jaunimo, Kipre, Graikijoje, Estijoje, Čekijoje ir Slovėnijoje – 55 proc. arba mažiau. Iš apklausos duomenų taip pat matyti, kad iš balsuoti ketinančių jaunuolių trečdalis (28 proc.) tai daryti yra visiškai apsisprendę, tačiau 11 proc. teigia, kad tikrai nebalsuos. Devyni iš dešimties balsuoti ketinančių jaunų žmonių greičiausiai balsuos, nes tiki demokratijos, Europos ir Europos Parlamento rinkimų svarba. Iš tų, kurie greičiausiai nebalsuos, du trečdaliai yra įsitikinę, kad jų balsas nieko nepakeis.

Apklausa atlikta 2013 m. balandžio mėn., joje dalyvavo 13 000 jaunų (15–30 metų amžiaus) žmonių iš 27 ES valstybių narių ir 500 jaunuolių iš Kroatijos. Apklausa siekta išsiaiškinti jaunimo požiūrį į dalyvavimą visuomenės gyvenime ir 2014 m. Europos Parlamento rinkimuose.

Pagrindiniai faktai

35 proc. jaunų europiečių teigia, kad pastaruosius metus lankėsi sporto klube, 22 proc. dalyvavo jaunimo organizacijos veikloje, 15 proc. ir 14 proc. – atitinkamai vietos ir kultūros organizacijų veikloje. Tačiau 44 proc. jaunų europiečių nedalyvauja jokioje organizacijoje. Jaunuoliai, kurie imasi kokios nors veiklos arba dalyvauja bent vienos organizacijos veikloje, labiau linkę svarstyti galimybę ateityje kelti savo kandidatūrą politiniuose rinkimuose (23 proc., palyginti su 14 proc. jaunuolių, neužsiimančių jokia veikla). Be to, didesnė tikimybė, kad jie balsuos Europos Parlamento rinkimuose. Respondentai, neužsiimantys jokia veikla, mažiau linkę domėtis politika ir rinkimais (53 proc., palyginti su 41 proc. kokia nors veikla užsiimančių asmenų).

Komisijos tyrimo „Jaunimo dalyvavimas demokratiniame gyvenime“, kurį atliko Londono ekonomikos mokykla, duomenimis, didėja jaunimo nepasitenkinimas politika. Jauni žmonės nori dalyvauti politikoje – būti išklausyti ir įvairiai prisidėti prie jos formavimo ir įgyvendinimo. Vyrauja nuomonė, kad internetas ir naujosios technologijos padeda skatinti aktyviau dalyvauti visuomenės gyvenime. Jaunimas taip pat pageidauja gauti daugiau informacijos apie politiką bei rinkimus ir svarsto, kokia konkreti institucinė aplinka užtikrintų aktyvesnį jaunų žmonių dalyvavimą visuomenės gyvenime ir atstovavimą jiems. Visuomeninės ir bendruomeninės organizacijos sėkmingai skatina jaunimą dalyvauti jų veikloje.

Komisijos ataskaitoje „Jaunimo nuomonė apie ES pilietybę ir politinį dalyvavimą“ nurodyta, kad jaunuoliai dažniau nei bet kurios kitos amžiaus grupės asmenys jaučiasi esą Europos Sąjungos piliečiai. 69 proc. jaunų respondentų (palyginti su maždaug 60 proc. vyresnių respondentų) tiki, kad priklausymas Europos Sąjungai yra vienas iš jų pilietybės aspektų. Tik 30 proc. jaunų europiečių teigė, kad jaučiasi esą tik savo šalies piliečiai (palyginti su 38 proc. vyresnių respondentų).

Dabartinės programos „Veiklus jaunimas“ tikslas – ugdyti aktyvų jaunų europiečių pilietiškumą, solidarumą ir toleranciją ir įtraukti juos į Sąjungos ateities formavimo procesą. 2014–2020 m. jaunimo projektai bus remiami pagal naująją švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programą „Erasmus visiems“.

Europos jaunimo savaitė

Gegužės 31 d. Briuselyje vyksiančiame renginyje bus minimos 25-osios ES jaunimo programų metinės. Vyks diskusijos apie jaunimo dalyvavimo visuomenės gyvenime reikšmę ir bus apdovanoti išskirtiniai „Veiklaus jaunimo“ projektai. 2013 m. gegužės 30–31 d. ryškiausi ir svarbiausi projektai bus pristatomi informaciniuose stenduose Europos Parlamento esplanadoje.

Gegužės 27–29 d. Briuselyje vyks konferencija ES struktūrinio dialogo su jaunimu ir jaunimo organizacijomis klausimais. Joje dalyvaus valstybių narių nacionalinių darbo grupių atstovai. Konferencijoje bus dalijamasi geriausia patirtimi, įgyta palaikant struktūrinį dialogą, ir parengtos išvados, susijusios su tolesniu tokio dialogo plėtojimu.

Daugiau informacijos

„Eurobarometro“ ataskaita, santrauka ir duomenys pagal šalis

Tyrimas „Jaunimo dalyvavimas demokratiniame gyvenime“

Ataskaita „Jaunimo nuomonė apie ES pilietybę ir politinį dalyvavimą“

Europos jaunimo portalas

Europos jaunimo savaitė

ES jaunimo programos 1988–2013 m.

Europos Komisija. Jaunimas

Komisijos narės Androullos Vassiliou svetainė

Androullos Vassiliou Twitter @VassiliouEU

Asmenys ryšiams:

Dennis Abbott, tel.+32 2 295 92 58

Dina Avraam, tel. +32 2 295 96 67


Side Bar