Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPAI BIZOTTSÁG

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. május 24.

Európai választások: minden három fiatalból kettő készül voksolni

Az európai fiataloknak csaknem kétharmada (64%-a) tervezi azt, hogy a 2014-es európai parlamenti választásokon élni fog szavazati jogával, körülbelül egyharmaduk viszont ezt nem tartja valószínűnek – derül ki a Bizottság egy, a fiatalok demokratikus életben való részvételét vizsgáló elemzéséből. A fiatalok kevesebb hajlandóságot mutatnak a szavazásra, mint szüleik, és egyre elégedetlenebbek azzal, ahogyan a politika működik. Ugyanakkor részt szeretnének venni a folyamatokban, és több lehetőséget kérnek, hogy hallathassák hangjukat a politikában. A fiatal polgárok erős európai identitással rendelkeznek, és kedvezőbben ítélik meg az európai integrációt, mint más korcsoportok tagjai.

Szeretném felhívni az emberek figyelmét az európai parlamenti választásokra, és tudatosítani a fiatalokban, hogy miért fontos voksolniuk. Az európai ifjúsági hét kiváló alkalmat ad arra, hogy növeljük a fiatalok aktív társadalmi részvételét, és mindenki számára bemutassuk, mi mindent sikerült elérnünk az elmúlt 25 évben az európai fiataloknak nyújtott EU-támogatásokkal” – mondta Andrula Vasziliu, az oktatásügyért, a kultúráért, a többnyelvűségért és az ifjúságpolitikáért felelős európai biztos.

A május 26-tól június 2-ig megrendezendő európai ifjúsági hét a fiatal polgárok aktív társadalmi részvételére fog összpontosítani. Ennek jegyében több száz rendezvényre kerül sor a 27 EU-tagállamban, valamint Horvátországban, Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában, Svájcban és Törökországban. Az eseménysorozat egyben a fiataloknak nyújtott EU-támogatások megszületésének huszonötödik évfordulójáról is megemlékezik, hangsúlyozva, hogy ezeknek a támogatásoknak köszönhetően mintegy 2,5 millió tanuló és ifjú munkavállaló vehetett részt országhatárokon átívelő csereprogramokban, az európai önkéntes szolgálatban és más, a nem formális tanulást segítő kezdeményezésekben.

A fiatalok több mint 75%-a készül szavazni Belgiumban, Hollandiában, Svédországban, Olaszországban, Írországban, Luxemburgban és Máltán; Cipruson, Görögországban, Észtországban, a Cseh Köztársaságban és Szlovéniában azonban 55%-nál is kevesebb szavazó várható ebből a korosztályból. A felmérés tanúsága szerint azok közül, akik szavazni szándékoznak, körülbelül minden harmadik (28%) mondja, hogy biztosan el fog menni a szavazóhelyiségekbe, miközben a megkérdezettek 11%-a semmiképpen sem fog voksolni. A szavazni készülők közül tízből kilenc azt mondja, hogy azért megy el szavazni, mert hisz a demokrácia, Európa és az európai választások fontosságában. Az urnáktól távol maradni szándékozók közül háromból kettő szerint szavazata nem változtatna semmin.

A 2013 áprilisában elvégzett felmérés során a tizenöt és harminc év közötti korosztályból 13 000-an mondták el véleményüket a 27 EU-tagállamban, és további 500-an Horvátországban. A felmérés a fiataloknak a társadalmi részvétellel és a 2014-es európai választásokkal kapcsolatos attitűdjeit volt hivatott vizsgálni.

Háttér

Az európai fiatalok 35%-a állította magáról, hogy az elmúlt évben aktívan részt vett egy sportklub életében; 22%-uk ifjúsági szervezetben, 15%-uk helyi szervezetben, 14%-uk pedig kulturális szervezetben vállalt szerepet. A fiatal európaiak 44%-a ugyanakkor semmilyen szervezetben nem tevékenykedik. Azok, akik részt vettek legalább egy tevékenységben vagy legalább egy szervezet munkájában, nagyobb arányban számolnak azzal, hogy életük során valamikor megmérettetik magukat politikai választáson (23%, szemben az inaktívak 14%-ával), és nagyobb valószínűséggel fognak szavazni az európai választásokon is. Azok a válaszadók, akik a felsorolt szervezetekben semmilyen tevékenységet sem végeztek, kevésbé érdeklődnek a politika, illetve a választások iránt (53%, szemben az aktívak 41%-ával).

A Bizottság megbízásából a London School of Economics által „Az ifjúság részvétele a demokratikus életben” címmel összeállított tanulmány szerint a fiatalok egyre elégedetlenebbek a politika működésével. A fiatalok szeretnének részt venni a politikában: igénylik, hogy meghallgassák véleményüket, és különböző formákban bekapcsolódhassanak a folyamatokba. Részvételük növelését hatékonyan segíthetik az internetben és az új technológiákban rejlő lehetőségek. A fiatalok alaposabban szeretnének tájékozódni a politikáról és a választásokról, és úgy vélik, hogy részvételük és képviseletük növelésére külön intézményi kereteket kellene létrehozni. Az állampolgári szinten, illetve közösségi alapon működő ifjúsági szervezetek sikeresek lehetnek a fiatalok részvételének ösztönzésében.

A fiatalok minden más korcsoportnál inkább az Európai Unió polgáraként tekintenek magukra – mutat rá a Bizottság „EU-polgárság és politikai részvétel a fiatalok körében” című jelentése. A fiatal válaszadók 69%-a (szemben az idősebb korcsoportban mért körülbelül 60%-kal) úgy véli, hogy az EU polgáraként az Európai Uniónak is részévé válik. A fiatal európaiaknak csupán 30%-a (szemben az idősebb korcsoportban mért körülbelül 38%-kal) mondja azt, hogy kizárólag saját országa polgárának érzi magát.

A jelenlegi Fiatalok lendületben program célja, hogy felkeltse a fiatal európaiak érdeklődését az aktív, szolidáris és toleráns polgár ideálja iránt, és minél inkább bevonja őket az Európai Unió jövőjének alakításába. A fiatalokkal kapcsolatos projekteket a 2014-től 2020-ig tartó időszakban az oktatás, a szakképzés, az ifjúságpolitika és a sport területét felölelő új program, az Erasmus mindenkinek fogja támogatni.

Az európai ifjúsági hét

Az EU ifjúságpolitikai programjainak huszonöt éves jubileuma 2013. május 31-én, Brüsszelben kerül megünneplésre egy különleges rendezvényen. A rendezvény politikai vitával indul a fiatalok részvételében rejlő értékekről, majd a Fiatalok lendületben program legkiválóbb projektjei vehetik át díjaikat. Eközben az egyes projektek május 30–31-én egy, az Európai Parlament épülete előtt felállított sátorban a nagyközönségnek is bemutatkoznak.

Brüsszel május 27–29-én egy konferenciának is otthont ad az EU által a fiatalokkal és az ifjúsági szervezetekkel folytatott úgynevezett strukturált párbeszédről. A konferencián a tagállamokban működő nemzeti munkacsoportok képviselői számot adnak a strukturált párbeszéd lefolytatása terén szerzett tapasztalataikról, és következtetéseket fogalmaznak meg a folyamat jövőbeli folytatásához.

További információk:

Eurobarométer jelentés, összefoglaló és országonkénti adatlap

Az ifjúság részvétele a demokratikus életben (tanulmány)

EU-polgárság és politikai részvétel a fiatalok körében (jelentés)

Európai Ifjúsági Portál

Az európai ifjúsági hét

Az EU ifjúságpolitikai programjai (1988–2013)

Az Európai Bizottság ifjúságpolitikai oldalai

Andrula Vasziliu internetes honlapja

Kövesse Andrula Vasziliut a Twitteren! – @VassiliouEU

Kapcsolattartók :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar