Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 24. toukokuuta 2013

Kaksi kolmesta nuoresta aikoo äänestää europarlamenttivaaleissa

Lähes kaksi kolmasosaa (64 %) eurooppalaisnuorista aikoo äänestää vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaaleissa, kun taas yksi kolmasosa (35 %) ilmoittaa todennäköisesti jättävänsä äänestämättä, mikä käy ilmi nuorten osallistumista demokraattiseen toimintaan koskevasta komission tutkimuksesta. Nuoret ovat haluttomampia äänestämään kuin heidän vanhempansa, ja he ovat yhä tyytymättömämpiä siihen, miten politiikka toimii. Kuitenkin nuoret haluavat osallistua, ja he peräänkuuluttavat nykyistä parempia mahdollisuuksia saada äänensä kuuluviin politiikassa. Nuorilla on voimakas eurooppalainen identiteetti, ja he arvostavat Euroopan yhdentymistä muita ikäryhmiä enemmän.

"Haluan parantaa tietämystä Euroopan parlamentin vaaleista ja kertoa nuorille, miksi on tärkeää äänestää. Euroopan nuorisoviikko on erinomainen tilaisuus parantaa nuorten aktiivista yhteiskunnallista osallistumista ja esitellä tuloksia, joita on saatu aikaan viimeisten 25 vuoden aikana EU:n nuorisotuen ansiosta”, toteaa koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava komissaari Androulla Vassiliou.

Euroopan nuorisoviikon (26. toukokuuta – 2. kesäkuuta) keskiössä on nuorten osallistuminen yhteiskuntaelämään aktiivisina kansalaisina. Satoja erilaisia tapahtumia järjestetään EU:n 27 jäsenvaltioissa sekä Islannissa, Kroatiassa, Liechtensteinissa, Norjassa, Sveitsissä ja Turkissa. Nuorisoviikolla vietetään myös EU:n nuorisolle tarjoaman tuen 25-vuotisjuhlaa. Tuen ansiosta noin 2,5 miljoonaa nuorta ja nuorisotyöntekijää ovat voineet osallistua valtioiden rajat ylittäviin vaihto-ohjelmiin, eurooppalaiseen vapaaehtoispalveluun ja muunlaiseen epäviralliseen oppimiseen.

Nuorista aikoo äänestää 75 prosenttia tai enemmän Belgiassa, Alankomaissa, Ruotsissa, Italiassa, Irlannissa, Luxemburgissa ja Maltassa, kun taas Kyproksella, Kreikassa, Virossa, Tšekissä ja Sloveniassa nuorista uurnilla aikoo käydä 55 prosenttia tai vähemmän. Tutkimus osoittaa niin ikään, että äänestää aikovista noin kolmannes (28 %) on varma, että äänestää, ja 11 prosenttia puolestaan on varma siitä, että ei aio äänestää. Todennäköisesti äänestävien joukosta yhdeksän kymmenestä ilmoittaa äänestämisen syyksi sen, että he uskovat, että demokratia, Eurooppa ja Euroopan parlamentin vaalit ovat tärkeitä. Kaksi kolmasosaa niistä, jotka todennäköisesti eivät äänestä, uskovat, että heidän äänensä ei muuta mitään.

Tutkimus toteutettiin huhtikuussa 2013, ja siihen osallistui 13 000 15–30-vuotiasta nuorta EU:n 27 jäsenvaltiosta ja 500 nuorta Kroatiasta. Tarkoituksena oli tutkia nuorten asennetta yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja vuonna 2014 järjestettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin.

Taustaa

Nuorista eurooppalaisista 35 prosenttia sanoo osallistuneensa kuluneena vuonna urheiluseuran, 22 prosenttia nuorisojärjestön, 15 prosenttia jonkin paikallisen järjestön ja 14 prosenttia kulttuurijärjestön toimintaan. Kuitenkin 44 prosenttia nuorista eurooppalaisista ei ole mukana minkään järjestön toiminnassa. Nuoret, jotka osallistuivat vähintään yhteen toimintamuotoon tai järjestöön, harkitsevat asettuvansa jossakin elämänsä vaiheessa ehdolle poliittisissa vaaleissa todennäköisemmin (23 %) kuin sellaiset nuoret, jotka eivät osallistuneet minkäänlaiseen toimintaan (14 %), ja he myös äänestävät Euroopan parlamentin vaaleissa viimeksi mainittuja todennäköisemmin. Vastaajat, jotka eivät osallistuneet minkäänlaiseen toimintaan, eivät todennäköisemmin ole kiinnostuneita politiikasta tai vaaleista (53 % verrattuna 41 %:iin niistä, jotka osallistuivat johonkin toimintaan).

Komission London School of Economicsilta tilaaman tutkimuksen ”Nuorten osallistuminen demokratian toteuttamiseen” mukaan nuoret ovat yhä tyytymättömämpiä siihen, millä tavoin politiikka toimii. Nuoret haluavat osallistua politiikkaan niin, että heitä kuunnellaan, ja käyttää tässä erilaisia osallistumistapoja. Internetin ja uusien tekniikoiden katsotaan parantavan osallistumista. Nuoret myös toivovat lisää tietoa politiikasta ja vaaleista sekä sellaisia institutionaalisia järjestelmiä, jotka voisivat tehostaa nuorten osallistumista ja edustusta. Kansalaisia lähellä ja yhteisöissä toimivat nuorisojärjestöt onnistuivat hyvin motivoimaan nuoria osallistumaan.

Komission selvityksen ”EU:n kansalaisuus ja nuorten poliittinen osallistuminen” mukaan nuoret pitävät itseään Euroopan unionin kansalaisina enemmän kuin mikään muu ikäryhmä. Nuorista vastaajista 69 prosenttia katsoo, että kuuluminen Euroopan unioniin on osa heidän kansalaisuuttaan (noin 60 % vanhemmassa ikäryhmässä). Vain 30 prosenttia nuorista eurooppalaisista ilmoittaa pitävänsä itseään ainoastaan oman maansa kansalaisena (verrattuna 38 %:iin vanhemmassa ikäryhmässä).

Nykyisellä Youth in Action -nuorisotoimintaohjelmalla pyritään edistämään aktiivista kansalaisuutta, solidaarisuutta ja suvaitsevaisuutta nuorten eurooppalaisten keskuudessa sekä ottamaan heidät mukaan unionin tulevaisuuden hahmotteluun. Nuorisohankkeiden tukemista jatketaan vuosina 2014–2020 uudella koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelmalla ”Yhteinen Erasmus".

Euroopan nuorisoviikko

EU:n nuoriso-ohjelmien 25-vuotisjuhlaa vietetään 31. toukokuuta Brysselissä järjestettävässä tapahtumassa. Ohjelmassa on muun muassa poliittinen keskustelu nuorten osallistumisen merkityksestä ja palkintojen jako nuorisotoimintaohjelman merkittäville hankkeille. Hankkeita esitellään 30.–31. toukokuuta Euroopan parlamentin esplanadille pystytettävässä telttakatoksessa.

Konferenssi EU:n jäsennellystä vuoropuhelusta nuorten ja nuorisojärjestöjen kanssa järjestetään Brysselissä 27.–29 toukokuuta. Se kokoaa yhteen jäsenvaltioiden kansallisten työryhmien edustajia. Konferenssissa vaihdetaan jäsenneltyä vuoropuhelua koskevia parhaita toimintatapoja ja laaditaan sen tulevaa kehittämistä koskevat päätelmät.

Lisätietoja

Eurobarometri-selvitys, tiivistelmä ja maakohtaiset tiedotteet (englanniksi)

Tutkimus nuorten osallistumisesta demokraattiseen toimintaan (englanniksi)

Selvitys EU:n kansalaisuudesta ja nuorten poliittisesta osallistumisesta (englanniksi)

Euroopan nuorisoportaali

Euroopan nuorisoviikko (englanniksi)

EU:n nuoriso-ohjelmat 1988–2013 (englanniksi)

Euroopan komissio: nuorisopolitiikka (englanniksi)

Androulla Vassilioun verkkosivu (englanniksi)

Androulla Vassiliou Twitterissä @VassiliouEU

Yhteyshenkilöt:

Dennis Abbott (+32 2) 295 92 58

Dina Avraam (+32 2) 295 96 67


Side Bar