Navigation path

Left navigation

Additional tools

ΕυρωπαΪκη Επιτροπη

Δελτιο τύπου

Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2013

Ευρωπαϊκές εκλογές: δύο στους τρεις νέους προτίθενται να ψηφίσουν

Σχεδόν τα δύο τρίτα (64 %) των νέων Ευρωπαίων προτίθενται να ψηφίσουν στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του 2014, ενώ περίπου το ένα τρίτο (35%) δηλώνει ότι δεν είναι πιθανό να το πράξουν, σύμφωνα με έρευνα της Επιτροπής σχετικά με τη συμμετοχή των νέων στον δημοκρατικό βίο. Οι νέοι δείχνουν μικρότερη προθυμία να ψηφίζουν απ’ ό,τι οι γονείς τους, ενώ δείχνουν όλο και μεγαλύτερη δυσαρέσκεια όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η πολιτική. Ωστόσο, οι νέοι θέλουν να συμμετέχουν και ζητούν περισσότερες ευκαιρίες να έχουν λόγο στα πολιτικά πράγματα. Οι νέοι δείχνουν έντονη ευρωπαϊκή ταυτότητα και υψηλότερη εκτίμηση για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση απ’ ό,τι άλλες ηλικιακές ομάδες.

«Θέλω να ευαισθητοποιήσω την κοινή γνώμη σχετικά με τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να ενημερώσω τους νέους γιατί είναι σημαντικό να ψηφίσουν. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νέων αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για να ενισχυθεί η ενεργητική συμμετοχή των νέων στην κοινωνία, αλλά και για καταδειχτεί τι έχει επιτευχθεί τα τελευταία 25 έτη ενωσιακής υποστήριξης προς τους νέους στην Ευρώπη», δήλωσε η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, αρμόδια επίτροπος για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την πολυγλωσσία και τη νεολαία.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Νέων (26 Μαΐου-2 Ιουνίου) θα επικεντρωθεί στην ενεργητική συμμετοχή των νέων στην κοινωνία. Εκατοντάδες εκδηλώσεις θα διοργανωθούν στις 27 χώρες της ΕΕ, την Κροατία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία, την Ελβετία και την Τουρκία. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νέων θα γιορτάσει την αργυρή επέτειο της υποστήριξης της ΕΕ στους νέους που βοήθησε περίπου 2,5 εκατομμύρια νέους και νέους εργαζομένους να συμμετάσχουν σε διασυνοριακές ανταλλαγές, στην ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία και σε άλλες δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης.

Το ποσοστό των νέων που προτίθενται να ψηφίσουν είναι 75 % ή υψηλότερο στο Βέλγιο, τις Κάτω Χώρες, τη Σουηδία, την Ιταλία, την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα και 55 % ή χαμηλότερο στην Κύπρο, την Ελλάδα, την Εσθονία, την Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβενία. Η έρευνα δείχνει επίσης ότι, από εκείνους που προτίθενται να ψηφίσουν, περίπου το ένα τρίτο (28 %) είναι βέβαιο ότι θα το πράξει, ενώ το 11 % δηλώνει ότι δεν θα ψηφίσει. Από αυτούς που είναι πιθανό να ψηφίσουν, εννέα στους δέκα θα το κάνουν επειδή πιστεύουν ότι η δημοκρατία, η Ευρώπη και οι ευρωπαϊκές εκλογές είναι σημαντικές. Μεταξύ εκείνων που δεν είναι πιθανό να ψηφίσουν, δύο στους τρεις πιστεύουν ότι η ψήφος τους δεν θα αλλάξει τίποτε.

Η έρευνα διεξήχθη τον Απρίλιο του 2013 μεταξύ 13 000 νέων ηλικίας 15 έως 30 στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και 500 νέων στην Κροατία. Ο στόχος ήταν να μελετηθεί η στάση των νέων όσον αφορά τη συμμετοχή στην κοινωνία και στις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014.

Ιστορικό

Το 35 % των νέων Ευρωπαίων δηλώνει ότι κατά το παρελθόν έτος ήταν ενεργά μέλη σε αθλητικούς συλλόγους, και σε μικρότερο ποσοστό σε οργανώσεις νέων (22 %), σε τοπικές οργανώσεις (15 %) και σε πολιτιστικές οργανώσεις (14 %). Ωστόσο, το 44 % των νέων Ευρωπαίων δεν συμμετέχει σε καμία οργάνωση. Αυτοί που συμμετείχαν σε τουλάχιστον μία δραστηριότητα ή οργάνωση είναι πιο πιθανό να θελήσουν να είναι υποψήφιοι σε μια πολιτική εκλογή κάποια στιγμή της ζωής τους (23 % έναντι 14 % εκείνων που δεν συμμετείχαν) και είναι επίσης πιο πιθανό να ψηφίσουν στις ευρωπαϊκές εκλογές. Ερωτώμενοι που δεν συμμετείχαν σε καμία δραστηριότητα είναι λιγότερο πιθανό να ενδιαφέρονται για την πολιτική ή τις εκλογές (53 % έναντι 41 % εκείνων που δεν συμμετείχαν).

Παρατηρείται όλο και μεγαλύτερη δυσαρέσκεια στους νέους όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η πολιτική, σύμφωνα με τη μελέτη της Επιτροπής που διενεργήθηκε από το «London School of Economics» σχετικά με τη «Συμμετοχή των νέων στον δημοκρατικό βίο». Οι νέοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην πολιτική και να ακούγεται η άποψή τους, συμμετέχοντας με διάφορους τρόπους. Το διαδίκτυο και οι νέες τεχνολογίες θεωρούνται μέσα για βελτιωμένη συμμετοχή. Οι νέοι ζητούν επίσης περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική και τις εκλογές και εξετάζουν ειδικά θεσμικά πλαίσια που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη συμμετοχή και την αντιπροσώπευσή τους. Οι οργανώσεις νέων των τοπικών κοινοτήτων έχουν επιτυχία όσον αφορά την παροχή κινήτρων σε νέους για να συμμετάσχουν.

Οι νέοι θεωρούν ότι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περισσότερο από κάθε άλλη ηλικιακή ομάδα, σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την «Ιδιότητα του πολίτη της ΕΕ και την πολιτική συμμετοχή των νέων». Το 69 % των νέων που απάντησαν (έναντι του 60 % περίπου από την ηλικιακή ομάδα των πιο ηλικιωμένων) πιστεύει ότι το να αποτελούν μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μέρος της ιδιότητάς τους του πολίτη. Μόνο το 30 % των νέων Ευρωπαίων δηλώνει ότι αισθάνεται αποκλειστικά πολίτες της χώρας του (έναντι περίπου του 38 % από την ηλικιακή ομάδα των πιο ηλικιωμένων).

Το τρέχον πρόγραμμα κοινοτικής δράσης «Νεολαία» έχει ως στόχο να διαδώσει μια αίσθηση ενεργού ιδιότητας του πολίτη, αλληλεγγύης και ανεκτικότητας στους νέους Ευρωπαίους και να τους παρακινήσει να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ένωσης. Το νέο πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, Erasmus για όλους, θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει σχέδια νέων την περίοδο 2014-2020.

Ευρωπαϊκή εβδομάδα νεολαίας

Η 25η επέτειος των προγραμμάτων της ΕΕ για τους νέους θα γιορταστεί σε εκδήλωση που θα γίνει στις 31 Μαΐου στις Βρυξέλλες. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει πολιτική συζήτηση σχετικά με την αξία της συμμετοχής των νέων και θα βραβεύσει εξέχοντα έργα του προγράμματος «Νεολαία σε δράση». Ένα περίπτερο που θα παρουσιάζει έργα θα εγκατασταθεί στον χώρο μπροστά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Esplanade) στις 30-31 Μαΐου 2013.

Συνεδρίαση για τον διαρθρωμένο διάλογο της ΕΕ με τους νέους και τις οργανώσεις νέων θα πραγματοποιηθεί στις 27-29 Μαΐου στις Βρυξέλλες. Στο πλαίσιο της συνεδρίασης θα συγκεντρωθούν αντιπρόσωποι των εθνικών ομάδων εργασίας από κράτη μέλη. Θα γίνει, επίσης, ανταλλαγή βέλτιστης πρακτικής όσον αφορά τη διεξαγωγή του διαρθρωμένου διαλόγου και θα εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τη μελλοντική εξέλιξή του.

Για περισσότερες πληροφορίες

Έκθεση Ευρωβαρομέτρου, περίληψη και ενημερωτικά δελτία ανά χώρα

Μελέτη σχετικά με τη συμμετοχή των νέων στο δημοκρατικό βίο

Έκθεση σχετικά με την ιδιότητα του πολίτη της ΕΕ και την πολιτική συμμετοχή των νέων

Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Νέων

Προγράμματα της ΕΕ για τους νέους, 1988-2013

Ευρωπαϊκή ΕπιτροπήΝεολαία

Δικτυακός τόπος της κ. Ανδρούλλας Βασιλείου

Ακολουθήστε την κ. Ανδρούλλα Βασιλείου στο Twitter @VassiliouEU

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Ντίνα Αβραάμ (+32 2 295 96 67)


Side Bar