Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 24. května 2013

Evropské volby: dva ze tří mladých lidí hodlají volit

Téměř dvě třetiny (64 %) mladých Evropanů zamýšlí jít v roce 2014 k volbám do Evropského parlamentu, zatímco přibližně třetina (35 %) volit pravděpodobně nepůjde. Vyplývá to z průzkumu Komise o účasti mládeže na demokratickém životě. Mladí lidé zpravidla využívají své volební právo méně než jejich rodiče a projevují vzrůstající nespokojenost s tím, jak politika funguje. Chtějí se však zapojit a požadují více příležitostí k tomu, aby se mohli k politice vyjádřit. V porovnání s jinými věkovými skupinami se mladí lidé s Evropou silněji identifikují a více si cení evropské integrace.

„Chci zvýšit povědomí o volbách do Evropského parlamentu a informovat mladé lidi o tom, proč je důležité volit. Evropský týden mládeže je skvělou příležitostí k tomu, aby se posílila aktivní účast mladých lidí ve společnosti a abychom se pochlubili tím, čeho se za posledních 25 let v rámci podpory evropské mládeže ze strany EU dosáhlo“, uvedla Androulla Vassiliou, komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež.

Tématem Evropského týdne mládeže (26. května – 2. června) bude účast mládeže na aktivním občanství ve společnosti. Proběhnou stovky akcí, jejichž pořadateli bude 27 zemí EU, Chorvatsko, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko a Turecko. V rámci týdne mládeže se rovněž oslaví stříbrné výročí podpory EU pro mládež, díky které se již mohlo přibližně 2,5 milionu mladých lidí a mladých pracovníků zúčastnit přeshraničních výměn, Evropské dobrovolné služby a dalších aktivit neformálního vzdělávání.

Svůj záměr volit vyjádřilo 75 % či více mladých lidí v Belgii, Nizozemsku, Švédsku, Itálii, Irsku, Lucembursku, na Maltě a 55 % či méně mladých lidí na Kypru, v Řecku, Estonsku, České republice a Slovinsku. Z průzkumu také vyplývá, že třetina (28 %) z těch, kdo zamýšlejí volit, je přesvědčena o tom, že k volbám půjde, zatímco 11 % mladých lidí říká, že k volbám rozhodně nepůjde. Devět z deseti mladých lidí, kteří pravděpodobně půjdou volit, tak učiní kvůli přesvědčení o důležitosti demokracie, Evropy a evropských voleb. Dvě třetiny z těch, kdo pravděpodobně volit nepůjdou, se domnívají, že svým hlasem ničeho nedosáhnou.

Průzkum byl proveden v dubnu 2013 mezi 13 000 mladými lidmi ve věku od 15 do 30 let ve 27 členských státech EU a mezi 500 mladými lidmi v Chorvatsku. Cílem bylo prozkoumat postoje mladých lidí k účasti ve společnosti a na evropských volbách v roce 2014.

Souvislosti

35 % mladých Evropanů bylo v loňském roce aktivně zapojeno do činnosti sportovních klubů. Dále jsou uváděny mládežnické organizace (22 %), místní organizace (15 %) a kulturní organizace (14 %). 44 % mladých Evropanů ale v žádné organizaci zapojeno nebylo. Ti, kteří byli zapojeni alespoň v jedné činnosti nebo organizaci, si s větší pravděpodobností dokáží představit možnost kandidovat v budoucím životě v politických volbách (23 % oproti 14 % mladých lidí, kteří nikde zapojeni nebyli) a také s větší pravděpodobností půjdou k evropským volbám. U respondentů, kteří se žádné činnosti neúčastnili, je zájem o politiku nebo volby méně pravděpodobný (53 % oproti 41 %).

Z výzkumu Komise „Účast mládeže na demokratickém životě“, který realizovala London School of Economics, vyplývá, že mezi mladými lidmi narůstá nespokojenost s fungováním politiky. Chtějí se na politice podílet tak, že se k ní budou moci vyjadřovat a různými způsoby se do ní zapojovat. Za prostředky posílení participace se považuje internet a nové technologie. Mladí lidé rovněž požadují více informací o politice a volbách a uvažují o zvláštních institucionálních strukturách, které by zlepšily jejich účast a zastoupení. Motivaci k účasti na veřejném životě nacházejí mladí lidé v místních a komunitních mládežnických organizacích.

Mladí lidé se více než jiná věková skupina považují za občany Evropské unie, jak vyplývá ze zprávy Komise „Občanství EU a politická účast mezi mladými lidmi“. 69 % mladých respondentů (oproti přibližně 60 % respondentů ze starší věkové skupiny) je přesvědčeno o tom, že součástí jejich občanství je i občanství Evropské unie. Pouze 30 % mladých Evropanů uvádí, že se považuje výlučně za občany své země (oproti přibližně 38 % Evropanů ze starší věkové skupiny).

Cílem současného programu „Mládež v akci“ je probudit v mladých Evropanech smysl pro aktivní občanství, solidaritu a toleranci a zapojit je do utváření budoucnosti Evropské unie. Prostřednictvím Erasmu pro všechny, nového programu pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport, budou i nadále v období 2014–2020 podporovány mládežnické projekty.

Evropský týden mládeže

25. výročí programů EU pro mládež bude oslaveno dne 31. května v Bruselu. V rámci oslavy proběhne i diskuze o významu zapojení mladých lidí a dojde k ocenění vynikajících projektů v rámci programu Mládež v akci. Ve dnech 30.–31. května 2013 budou projekty k vidění v dočasných výstavních prostorách na volném prostranství před Evropským parlamentem.

Ve dnech 27.–29. května proběhne v Bruselu konference na téma strukturovaný dialog EU s mladými lidmi a mládežnickými organizacemi. Setkají se při ní zástupci vnitrostátních pracovních skupin z členských států. Konference poslouží jako platforma pro sdílení osvědčených postupů prostřednictvím strukturovaného dialogu a rozhodne se na ní o jeho budoucím vývoji.

Další informace

Zpráva Eurobarometru: souhrn a přehledy podle jednotlivých zemí

Studie o účasti mládeže na demokratickém životě

Zpráva o občanství EU a politické účasti mezi mladými lidmi

Evropský portál pro mládež

Evropský týden mládeže

Programy EU pro mládež, 1988–2013

Evropská komise: Mládež

Androulla Vassiliou – internetové stránky

Androulla Vassiliou na Twitteru @VassiliouEU

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott (+322 2959258)

Dina Avraam (+322 2959667)


Side Bar