Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 24 май 2013 г.

Европейски избори: две трети от младите хора възнамеряват да гласуват

Според проучване на Европейската комисия за участието на младите хора в демократичния живот почти две трети (64 %) от европейските младежи смятат да гласуват на изборите за Европейски парламент през 2014 г., а около една трета (35 %) заявяват, че едва ли ще гласуват. Младите хора не са толкова склонни да гласуват, колкото техните родители, и все по-ясно проличава неудовлетвореността им от развоя на политиката. Въпреки това младежите желаят да участват в нея и търсят повече възможности да изразят мнението си в тази област. Младите проявяват силна европейска идентичност и ценят европейската интеграция повече от представителите на останалите възрастови групи.

„Искам да предоставя повече информация за изборите за Европейски парламент и да кажа на младите хора защо е важно да се гласува. Европейската седмица на младежта е отлична възможност за по-активно участие на младежите в обществения живот и за показване на постигнатото през последните 25 години, през които ЕС оказва подкрепа на младите в Европа“, заяви Андрула Василиу, комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта.

Акцентът на Европейската седмица на младежта (26 май—2 юни) ще бъде върху активното участие на младите в гражданското общество. Ще се проведат редица прояви в 27-те държави ― членки на ЕС, както и в Хърватия, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария и Турция. В рамките на Седмицата на младежта ще се чества и сребърният юбилей на подкрепата на ЕС за младите хора, от която са се възползвали близо 2,5 милиона младежи и млади работници, участвайки в трансгранични обмени, в Европейската доброволческа служба и в други неформални образователни дейности.

В Белгия, Нидерландия, Швеция, Италия, Ирландия, Люксембург и Малта 75 % или повече от младите възнамеряват да гласуват, а в Кипър, Гърция, Естония, Чехия и Словения този процент е 55 или по-малко. Проучването показва, че сред възнамеряващите да гласуват почти една трета (28 %) са сигурни, че ще го направят, а 11 % заявяват, че със сигурност няма да гласуват. 90 % от тези, които най-вероятно ще гласуват, обясняват, че са взели това решение, защото са убедени, че демокрацията, Европа и европейските избори са важни. Две трети от тези, които най-вероятно няма да гласуват, смятат, че гласът им нищо няма да промени.

Проучването е проведено през април 2013 г. сред 13 000 младежи на възраст от 15 до 30 години в 27-те държави — членки на ЕС, и сред 500 млади хора от Хърватия. Целта беше да се проучат нагласите на младите хора към участието в обществото и в изборите за Европейски парламент през 2014 г.

Контекст

35 % от младите европейци заявяват, че през последната година са участвали в спортни клубове, следвани от 22 %, членуващи в младежки организации, 15 % — в местни организации и 14 % — в културни организации. 44 % от европейските младежи обаче не участват в никаква организация. При участвалите в поне една дейност или организация има по-голяма вероятност да помислят за участие в политически избори в определен момент от жизнения си път (23 % в сравнение с 14 % от тези, които не членуват никъде) и най-вероятно също да гласуват на европейските избори. При анкетираните, които не са взели участие в никаква дейност, вероятността един ден да се занимават с политика или да се явят на избори е по-малка (53 % срещу 41 % от тези, които членуват в клубове и организации).

Според проучването на Комисията, осъществено от Лондонското училище по икономика на тема „Участие на младите хора в демократичния живот", сред младежите се наблюдава нарастваща неудовлетвореност от начина на функциониране на политиката. Младите хора искат да участват в политиката, за да бъдат чути и да се включат по различни начини. Интернет и новите технологии се възприемат като средство за подобряване на участието. Младите хора искат също повече информация за политиката и изборите и уважават специфичните институционални структури, които биха могли да подобрят тяхното участие и представителство. Обикновените хора и местните младежки организации успешно допринасят за мотивирането на младите хора да се включат.

Според доклада на Комисията на тема „Гражданство на ЕС и политическо участие сред младите хора“ младежите възприемат себе си като граждани на Европейския съюз повече от всяка друга възрастова група. 69 % от анкетираните млади хора (в сравнение с близо 60 % при по-възрастните хора) считат, че принадлежността им към Европейския съюз е част от тяхното гражданство. Само 30 % от младите европейци заявяват, че се чувстват преди всичко граждани на своята държава (в сравнение с приблизително 38 % при по-възрастните хора).

Целта на настоящата програма „Младежта в действие“ е да се внуши чувство на активно гражданство, солидарност и толерантност сред младите европейци, за да се включат в бъдещото изграждане на Съюза. Новата програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм за всички“ ще продължи да подкрепя младежки проекти през периода 20142020 г.

Европейска седмица на младежта

25-ият юбилей на младежките програми на ЕС ще бъде честван със специална проява на 31 май в Брюксел. По време на тази проява ще се проведат политически дебати за стойността на участието на младите и ще бъдат отличени най-видните проекти от програмата „Младежта в действие“. На площада пред Европейския парламент на 30 и 31 май 2013 г. ще бъде монтирана специална шатра, в която ще бъдат демонстрирани проектите.

На 27-29 май в Брюксел ще се проведе конференция за структурирания диалог на ЕС с младите хора и младежките организации. В нея ще участват представители на националните работни групи от държавите членки. По време на конференцията ще се обменят най-добри практики при провеждането на структуриран диалог и ще се изготвят заключения относно бъдещото му развитие.

За повече информация

Текст на доклада на Евробарометър, обобщение и информационни фишове по държави

Проучване „Участие на младите в демократичния живот“

Доклад „Гражданство на ЕС и политическо участие сред младите хора“

Европейски младежки портал

Европейска младежка седмица

Младежки програми на ЕС за периода 1988—2013 г.

Европейска комисия: Младежите

Уебсайт на Андрула Василиу

Следете дейността на Андрула Василиу в Twitter @ vassilioueu

За контакти:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar