Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 24 mei 2013

EU, VS en Canada werken samen in onderzoek Atlantische Oceaan

De Europese Unie, de Verenigde Staten en Canada hebben vandaag besloten om samen te werken bij hun onderzoek betreffende de Atlantische Oceaan. Met name zullen de drie partners hun werkzaamheden op het gebied van oceaanobservatie op elkaar afstemmen. Het is de bedoeling meer over de Atlantische Oceaan te weten te komen en de rijkdommen daarvan beter te kunnen beheren. Ook willen zij de wisselwerking tussen de Atlantische Oceaan en de Noordelijke IJszee bestuderen, met name in verband met de klimaatverandering. De EU en de lidstaten zelf investeren elk jaar al bijna twee miljoen euro in marien en maritiem onderzoek. Vandaag werd tijdens een topconferentie bij het Irish Marine Institute in Galway de "Verklaring van Galway over samenwerking betreffende de Atlantische Oceaan" ondertekend. De premier van Ierland, Enda Kenny, was hierbij aanwezig (MEMO/13/455).

Europees commissaris voor Onderzoek, Innovatie en Wetenschap Máire Geoghegan-Quinn verklaarde: "Het enorme economische potentieel van de Atlantische Oceaan wordt nog nauwelijks benut. Wij weten misschien wel meer over het oppervlak van de maan of Mars dan over de diepzeebodem. Deze samenwerking kan van groot nut zijn voor kwesties als klimaatverandering en voedselzekerheid."

Maria Damanaki, Europees commissaris voor Maritieme zaken en visserij, voegde daaraan toe: "Deze overeenkomst bouwt voort op het Atlantisch actieplan dat wij deze maand hebben gepresenteerd. Dit initiatief is in eerste instantie van belang voor de vijf Atlantische staten van de EU, maar staat open voor onderzoekers uit heel Europa en daarbuiten. De verkregen kennis zal voor iedereen van nut zijn."

Volgens deze overeenkomst zal het onderzoek op tal van gebieden doeltreffender worden als de landen aan beide zijden van de Atlantische Oceaan hun werkzaamheden op elkaar afstemmen. Mogelijke gebieden voor samenwerking zijn:

  1. oceaanobservatie;

  2. uitwisseling van gegevens over bv. temperatuur, zoutgehalte en zuurgraad;

  3. interoperabiliteit en coördinatie van observatie-infrastructuur, zoals meetboeien en onderzoeksschepen;

  4. duurzaam beheer van oceaanrijkdommen;

  5. kartering van de zeebodem en de habitats aldaar;

  6. bevordering van mobiliteit van onderzoekers;

  7. aangeven van toekomstige onderzoeksprioriteiten.

Achtergrond

Naast de Ierse premier Enda Kenny werd deze bijeenkomst in Galway bijgewoond door Simon Coveney, de Ierse minister van Landbouw, Voedselvoorziening en Mariene Zaken, de commissarissen Damanaki en Geoghegan-Quinn, vertegenwoordigers van de VS, Canada en de aan de Atlantische Oceaan gelegen EU‑lidstaten, alsmede vertegenwoordigers van de onderzoekswereld en het bedrijfsleven.

Sinds 2002 heeft de Europese Unie al ruim twee miljard euro geïnvesteerd in meer dan duizend projecten voor marien onderzoek. Enkele voorbeelden zijn:

  1. het project ice2sea met een budget van 10 miljoen euro en een looptijd van vier jaar, opgezet om te voorspellen welke invloed het smelten van de ijskappen heeft op de zeespiegel aan de Europese kust;

  2. de MyOcean-projecten op het gebied van monitoring en voorspelling, voor een bedrag van 62 miljoen euro;

  3. het project Euro-Basin, budget 7 miljoen euro en looptijd vier jaar, bedoeld om meer inzicht te krijgen in de bekkenprocessen die van invloed zijn op de Noord-Atlantische ecosystemen, uiteenlopend van natuurlijke klimaatveranderingen tot belastingen door toedoen van de mens.

Verder streeft de EU met de EuroFleets-projecten naar een alliantie van Europese onderzoeksvloten.

Het Actieplan voor het Atlantische gebied (IP/13/420) dat de Commissie op 13 mei 2013 heeft voorgesteld, beoogt de mariene en maritieme economie in het gebied van de Atlantische Oceaan nieuw leven in te blazen. In het actieplan wordt uiteengezet hoe de Atlantische lidstaten van de EU, hun regio's en de Commissie kunnen bijdragen aan de totstandbrenging van duurzame groei in de kustgebieden en de "blauwe economie" kunnen stimuleren.

De huidige strategie voor marien en maritiem onderzoek van de EU is in 2008 opgesteld. Uitgangspunt van die strategie is dat wetenschap en technologie een sleutelfactor zijn om een duurzame economische groei van mariene activiteiten met de bescherming van het milieu te verenigen.

Links

Atlantic Action Plan

European Research and Innovation

EU International Research Cooperation

Marine Institute Galway – Event page

Contact:

Michael Jennings (+32 22963388) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 22955604)


Side Bar