Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Brisele, 2013. gada 24. maijs

ES, ASV un Kanāda izveido Atlantijas okeāna pētniecības aliansi

Eiropas Savienība, Amerikas Savienotās Valstis un Kanāda šodien vienojās apvienot spēkus Atlantijas okeāna pētniecības jomā. Ar nolīgumu paredzēts apvienot centienus, ko visi trīs partneri iegulda okeāna novērošanā. Sadarbības mērķis ir gūt labāku izpratni par Atlantijas okeānu un veicināt tā resursu ilgtspējīgu pārvaldību. Tiks pētīta arī Atlantijas okeāna un Ziemeļu Ledus okeāna mijiedarbība, jo sevišķi klimata pārmaiņu kontekstā. Jau ES un tās dalībvalstis vien katru gadu jūras zinātniskajā un tehniskajā pētniecībā iegulda gandrīz divus miljardus eiro. Šodien Īrijas Jūrlietu institūtā Golvejā tika parakstīts Golvejas paziņojums par sadarbību Atlantijas okeāna izpētē. Pasākumu apmeklēja Īrijas premjerministrs Enda Kenijs (MEMO/13/455).

Eiropas Komisijas locekle Moire Gēgena-Kvinna, kas atbild par pētniecību, inovāciju un zinātni, norādīja: "Atlantijas okeāna vērienīgais ekonomiskais potenciāls joprojām lielākoties netiek izmantots. Ir ļoti iespējams, ka mēs vairāk zinām par Mēness un Marsa virsmu nekā par okeāna gultni. Šī alianse var sniegt vērā ņemamu ieguldījumu tādās problemātiskās jomās kā klimata pārmaiņas un pārtikas nodrošinājums."

Jūrlietu un zivsaimniecības komisāre Marija Damanaki sacīja: "Šodien parakstītajā nolīgumā ir attīstīta pieeja, kas īstenota šomēnes izvirzītajā Atlantijas rīcības plānā. Iniciatīva ir īpaši aktuāla ES piecām Atlantijas piekrastes valstīm, taču tā ir atvērta pētniekiem no visas Eiropas un pasaules. Rastās zināšanas būs vērtīgs ieguvums mums visiem."

Nolīgumā ir atzīts, ka Atlantijas okeāna pētniecība daudzās jomās noritēs efektīvāk, ja tā tiks koordinēta transatlantiskā līmenī. Šīs ir dažas no jomām, kurās potenciāli varētu sadarboties saskaņā ar nolīgumu:

  1. okeāna novērošana;

  2. datu — piemēram, datu par temperatūru, sāļumu un skābumu — koplietošana;

  3. novērošanas infrastruktūras, piemēram, mērījumu boju un pētniecības kuģu, sadarbspēja un koordinācija;

  4. okeāna resursu ilgtspējīga pārvaldība;

  5. gultnes un bentisko biotopu kartēšana;

  6. pētnieku mobilitātes veicināšana;

  7. nākotnes pētniecības prioritāšu apzināšana un ieteikšana.

Vispārīga informācija

Līdztekus premjerministram Endam Kenijam atklāšanas pasākumu Golvejā apmeklēja arī Īrijas lauksaimniecības, pārtikas lietu un jūrlietu ministrs Saimons Kovenijs, komisāres Marija Damanaki un Moire Gēgena-Kvinna, ASV, Kanādas un ES Atlantijas okeāna piekrastes valstu pārstāvji un pētniecības un rūpniecības jomu pārstāvji.

Eiropas Savienība kopš 2002. gada vairāk nekā tūkstotī jūras pētniecības projektu ir ieguldījusi vairāk nekā divus miljardus eiro. Daži no šiem projektiem:

  1. četrus gadus ilgais ice2sea projekts 10 miljonu eiro apmērā ar mērķi prognozēt kūstošo ledāju ietekmi uz Eiropas piekrastes jūras līmeni;

  2. MyOcean monitoringa un prognozēšanas projekti 62 miljonu eiro apmērā un

  3. četrus gadus ilgais Euro-Basin projekts 7 miljonu eiro apmērā, kura mērķis ir labāk izprast baseina līmeņa procesus, kas ietekmē Ziemeļatlantijas ekosistēmas, — no dabiskām klimata pārmaiņām līdz cilvēka izraisītu procesu ietekmei.

Īstenojot EuroFleets projektus, ES arī strādā pie Eiropas pētniecības kuģu flotu alianses.

Komisija 2013. gada 13. maijā izvirzīja Atlantijas rīcības plānu (IP/13/420), kura mērķis ir dot jaunu impulsu jūras un jūrlietu ekonomikas attīstībai Atlantijas okeāna reģionā. Tajā norādīts, kā ES Atlantijas okeāna piekrastes dalībvalstis, to reģioni un Komisija var palīdzēt piekrastes reģionos panākt ilgtspējīgu izaugsmi un stimulēt jūras ekonomiku, līdztekus aizsargājot Atlantijas okeāna vidi un saglabājot tā ekoloģisko stabilitāti.

ES pašreizējā Jūras zinātniskās un tehniskās pētniecības stratēģija tika noteikta 2008. gadā. Tās pamatā ir princips, ka zinātne un tehnoloģija ir viens no galvenajiem līdzekļiem, kas ļauj ilgtspējīgas ekonomiskās izaugsmes sekmēšanu jūras nozarē apvienot ar vides aizsardzību.

Saites

Atlantijas rīcības plāns

Eiropas pētniecība un inovācija

ES starptautiskā pētnieciskā sadarbība

Golvejas Jūrlietu institūts: informācija par pasākumu

Kontaktpersonas:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Tviteris: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar