Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedot

Bryssel 24. toukokuuta 2013

EU, Yhdysvallat ja Kanada käynnistävät Atlantin valtameren tutkimusyhteistyön

Euroopan unioni, Yhdysvallat ja Kanada päättivät tänään, että ne yhdistävät voimansa Atlantin valtameren tutkimuksessa. Sopimuksella pyritään yhdenmukaistamaan näiden kolmen kumppanin valtamerentarkkailutoiminta. Tavoitteina ovat Atlantin valtameren parempi tuntemus ja sen meriluonnonvarojen kestävän hoidon edistäminen. Tutkimuksessa tarkastellaan myös Atlantin valtameren ja Pohjoisen jäämeren välistä vuorovaikutusta, etenkin ilmastonmuutoksen suhteen. Jo yksistään EU ja sen jäsenvaltiot investoivat vuosittain lähes kaksi miljardia euroa merien ja merenkulkualan tutkimukseen. ”Galwayn julistus Atlantin valtameren yhteistyöstä” allekirjoitettiin tänään korkean tason konferenssissa Irlannin Galwayssä toimivassa merentutkimuslaitoksessa. Tapahtumaan osallistui Irlannin pääministeri Enda Kenny (MEMO/13/455).

Atlantin valtava taloudellinen potentiaali on edelleen suurelta osin hyödyntämättä”, toteaa tutkimuksesta, innovoinnista ja tieteestä vastaava komissaari Máire Geoghegan-Quinn. ”Tiedämme todennäköisesti enemmän Kuun ja Marsin pinnoista kuin syvänmeren pohjasta. Yhteenliittymä voi suuresti edistää ilmastonmuutoksen ja elintarviketurvan kaltaisiin haasteisiin vastaamista.

Tämänpäiväinen sopimus perustuu tässä kuussa esittämäämme Atlantin toimintasuunnitelmaan”, meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Maria Damanaki toteaa puolestaan. ”Vaikka aloite on erityisen kiinnostava EU:n viidelle Atlantin rannikkovaltiolle, se on avoin tutkijoille ympäri Eurooppaa ja sen ulkopuolella. Tutkimuksesta saadut tiedot hyödyttävät kaikkia.

Sopimuksessa todetaan, että Atlantin tutkimus on monilla aloilla tehokkaampaa, jos sitä koordinoidaan transatlanttiselta pohjalta. Sopimuksessa yksilöidään seuraavat mahdolliset yhteistyöalat:

  1. valtameren seuranta

  2. muun muassa lämpötilaa, suolapitoisuutta ja happamuutta koskevien tietojen vaihto

  3. tarkkailuvälineistön, kuten mittauspoijujen ja tutkimusalusten, yhteentoimivuus ja niiden koordinointi

  4. meriluonnonvarojen kestävä hoito

  5. merenpohjan ja merenpohjan elinympäristön kartoitus

  6. tutkijoiden liikkuvuuden edistäminen

  7. tulevien tutkimuksen painopisteiden kartoittaminen ja suosittelu.

Taustaa

Galwayn avajaistapahtumaan osallistui Irlannin pääministerin Enda Kennyn lisäksi Irlannin maatalous-, elintarvike- ja meriministeri Simon Coveney, komissaarit Maria Damanaki ja Máire Geoghegan-Quinn, Yhdysvaltojen, Kanadan ja EU:n Atlantin rannikkovaltioiden edustajat sekä tutkimuksen ja teollisuuden edustajia.

Vuodesta 2002 lähtien Euroopan unioni on investoinut yhteensä yli kaksi miljardia euroa yli tuhanteen merentutkimushankkeeseen. Näitä ovat muun muassa seuraavat:

  1. 10 miljoonaa euroa neljän vuoden ice2sea-hankkeeseen jään sulamisen vaikutusten arvioimiseksi merenpintaan Euroopan rannikkoalueilla

  2. 62 miljoonaa euroa seurantaan ja ennusteisiin keskittyviin MyOcean-hankkeisiin

  3. 7 miljoonaa euroa neljän vuoden Euro-Basin-hankkeeseen tavoitteena parempi ymmärrys koko valtamerialtaan prosesseista, jotka – aina luonnollisesta ilmastonmuutoksesta ihmistoiminnasta aiheutuviin paineisiin – vaikuttavat Pohjois-Atlantin ekosysteemeihin.

EU pyrkii myös eurooppalaisten tutkimuslaivastojen yhteenliittymään Eurofleets-hankkeiden avulla.

Komission 13. toukokuuta 2013 esittämällä Atlantin toimintasuunnitelmalla (IP/13/420) pyritään elvyttämään meritaloutta ja merenkulkualaa Atlantin valtameren alueella. Siinä esitetään, miten Atlantin rannikolla sijaitsevat EU:n jäsenvaltiot, niiden alueet ja komissio voivat kaikki osaltaan edistää kestävää kasvua rannikkoalueilla sekä viedä eteenpäin ”sinistä taloutta” niin, että samalla säilytetään Atlantin valtameren ympäristön ja ekologian tasapaino.

Nykyinen merien ja merenkulkualan tutkimusta koskeva EU:n strategia esitettiin vuonna 2008. Sen lähtökohtana on ajatus tieteen ja teknologian ensisijaisesta asemasta pyrittäessä huolehtimaan siitä, että mereen liittyvien toimintojen kestävän talouskasvun edistäminen on sopusoinnussa ympäristönsuojelun kanssa.

Linkkejä

Atlantin toimintasuunnitelma (englanniksi)

Euroopan komissio: tutkimus ja innovointi (englanniksi)

EU:n kansainvälinen tutkimusyhteistyö (englanniksi)

Galwayn merentutkimuslaitos – tapahtumasivusto

Yhteyshenkilöt:

Michael Jennings (+32 2) 296 33 88Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo(+32 2) 295 56 04


Side Bar