Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 24. mai 2013

Euroopa Liit, Ameerika Ühendriigid ja Kanada käivitavad Atlandi ookeani alaste teadusuuringute liidu

Täna sõlmisid Euroopa Liit, Ameerika Ühendriigid ja Kanada kokkuleppe ühendada jõud Atlandi ookeaniga seotud teadusuuringute edendamiseks. Kokkuleppes keskendutakse kolme partnerriigi tegevuse ühtlustamisele ookeani vaatluste valdkonnas. Eesmärgid on Atlandi ookeani paremini tundma õppida ja edendada ressursisäästlikku haldamist. Kavas on uurida ka Atlandi ja Arktika ookeani vastastikust mõju, eelkõige seoses kliimamuutustega. EL ja liikmesriigid investeerivad mere- ja merendusuuringutesse igal aastal ligikaudu 2 miljardit eurot. Täna kirjutati Galways asuvas Iiri mereinstituudis toimunud kõrgetasemelisel konverentsil alla Galway avaldusele Atlandi ookeaniga seotud koostöö kohta. Üritusel osales Iirimaa peaminister Taoiseach Enda Kenny (MEMO/13/455).

Euroopa teadus- ja innovatsioonivolinik Máire Geoghegan-Quinn ütles: „Atlandi ookeani tohutu suur majanduslik potentsiaal on seni suures osas kasutamata. Me tõenäoliselt teame rohkem Kuu ja Marsi pinnasest kui meresügavustest. Loodav liit saab väga palju teha, et leida lahendusi sellistele probleemidele nagu kliimamuutused ja toiduga kindlustatus.”

Euroopa Komisjoni merenduse ja kalanduse volinik Maria Damanaki ütles: „Tänane kokkulepe toetub Atlandi tegevuskavale, mis on kavas esitada selles kuus. Kuigi algatusest on eelkõige huvitatud viis Atlandi ookeani äärset riiki, võivad selles osaleda kõik Euroopast ja ka mujalt pärit teadlased. Omandatud teadmised tulevad kasuks kõigile.”

Kokkuleppes tõdetakse, et Atlandi ookeaniga seotud teadusuuringud on paljudes valdkondades tulemuslikumad, kui neid koordineeritakse transatlantiliselt. Kokkuleppes kavandatud koostöö valdkonnad on järgmised:

  1. ookeanide vaatlus

  2. andmevahetus, nt temperatuuri, soolsuse ja happesuse kohta

  3. ookeanide vaatluse infrastruktuuride koostalitlusvõime ja koordineerimine, sh poid mõõtmiste tegemiseks ja uurimislaevad

  4. ookeaniressursside säästev haldamine

  5. merepõhja ja põhjaorganismide elupaikade kaardistamine

  6. teadlaste liikuvus

  7. tulevaste uuringuprioriteetide väljaselgitamine ja toetamine

Taust

Lisaks peaminister Taoiseach Enda Kenny'le külastasid üritust Iirimaa põllumajandus-, toiduainete- ja merendusminister Simon Coveney, volinikud Damanaki ja Geoghegan-Quinn, Ameerika Ühendriikide, Kanada ja Atlandi ookeani äärsete ELi riikide ning teadus- ja tööstusringkondade esindajad.

2002. aastast alates on Euroopa Liit investeerinud üle 2 miljardi euro rohkem kui tuhandesse mereuuringuprojekti, sealhulgas:

  1. 10 miljonit eurot nelja-aastasele projektile ice2sea, mille eesmärk on prognoosida, kuidas jää sulamine mõjutab merepinna taset Euroopa rannikualadel,

  2. 62 miljonit eurot MyOcean seire- ja prognoosimisprojektidele,

  3. 7 miljonit eurot nelja-aastasele Euro-Basin projektile, mille eesmärk on paremini tundma õppida valgalade tasandil toimuvaid, Atlandi ookeani põhjaosa mõjutavaid protsesse alates looduslikest kliimamuutustest kuni inimtegevusest tingitud nähtusteni.

EL on alustanud EuroFleets projektide abil tööd ka Euroopa uurimislaevastike liidu loomiseks.

Komisjoni 13. mail 2013 esitatud Atlandi tegevuskavas (IP/13/420) on seatud eesmärgiks elavdada mere ja merendusega seotud majandustegevust Atlandi ookeani piirkonnas. Tegevuskavas on näidatud, kuidas Atlandi ookeani äärsed ELi liikmesriigid, nende piirkonnad ja komisjon saavad kaasa aidata jätkusuutlikule majanduskasvule rannikualadel ning kuidas hoogustada säästlikku majandustegevust, tagades samas Atlandi ookeani ökoloogilise stabiilsuse.

Euroopa praegune mere ja merendusuuringute strateegia töötati välja 2008. aastal. Selle juhtmõtteks on, et teadus ja tehnoloogia pakuvad lahenduse, kuidas saavutada tasakaal jätkusuutliku majanduskasvu edendamise ja keskkonnakaitse vahel.

Lingid

Atlandi tegevuskava

Euroopa teadusuuringud ja innovatsioon

ELi rahvusvaheline teaduskoostöö

Mereinstituut Galways – ürituste leht

Kontaktisikud:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo(+32 2 295 56 04)


Side Bar