Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

δελτιου τυπου

Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2013

Συμμαχία ΕΕ, ΗΠΑ και Καναδά για έρευνα στον Ατλαντικό Ωκεανό

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς συμφώνησαν σήμερα να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την έρευνα στον Ατλαντικό Ωκεανό. Η σχετική συμφωνία εστιάζει στην ευθυγράμμιση των προσπαθειών των τριών εταίρων για την παρακολούθηση των ωκεανών. Στόχοι είναι η καλύτερη κατανόηση του Ατλαντικού Ωκεανού και η προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των πόρων του. Στο πλαίσιο των σχετικών εργασιών, θα μελετηθεί επίσης η αλληλεπίδραση μεταξύ του Ατλαντικού και του Αρκτικού Ωκεανού, ιδίως όσον αφορά την κλιματική αλλαγή. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη χωριστά διαθέτουν σχεδόν 2 δισ. ευρώ κάθε χρόνο για τη θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα. Η «Δήλωση του Γκάλγουεϊ σχετικά με τη Συνεργασία για τον Ατλαντικό Ωκεανό» υπεγράφη σήμερα σε διάσκεψη υψηλού επιπέδου στο Ιρλανδικό Ινστιτούτο Θαλάσσιων Ερευνών στο Γκάλγουεϊ. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Έντα Κένι (MEMO/13/455).

Η επίτροπος Έρευνας, Καινοτομίας και Επιστήμης Μόιρα Γκέγκεν-Κουίν, δήλωσε: «Το τεράστιο οικονομικό δυναμικό του Ατλαντικού παραμένει σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητο. Γνωρίζουμε ίσως περισσότερα για την επιφάνεια της Σελήνης και του Άρη παρά για τον πυθμένα των βαθέων υδάτων. Η συμμαχία αυτή μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση διαφόρων προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή και η επισιτιστική ασφάλεια».

Η Επίτροπος Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας Μαρία Δαμανάκη, δήλωσε: «Η σημερινή συμφωνία βασίζεται στο Σχέδιο Δράσης για τον Ατλαντικό, που παρουσιάσαμε αυτόν τον μήνα. Η πρωτοβουλία αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τα πέντε κράτη μέλη της ΕΕ που βρέχονται από τον Ατλαντικό, είναι όμως ανοικτή σε ερευνητές από την Ευρώπη και όλον τον κόσμο. Οι γνώσεις που θα αποκτηθούν θα είναι προς όφελος όλων.»

Η συμφωνία αναγνωρίζει ότι η έρευνα στον Ατλαντικό θα είναι σε πολλούς τομείς αποτελεσματικότερη αν συντονίζεται σε διατλαντική βάση. Μερικοί από τους τομείς πιθανής συνεργασίας που προσδιορίζονται στη συμφωνία είναι:

  1. Παρατήρηση των ωκεανών

  2. Ανταλλαγή δεδομένων, όπως π.χ. για τη θερμοκρασία, την αλατότητα και την οξύτητα

  3. Διαλειτουργικότητα και συντονισμός των υποδομών παρατήρησης, όπως οι σημαντήρες μετρήσεων και τα ερευνητικά σκάφη

  4. Βιώσιμη διαχείριση των ωκεάνιων πόρων

  5. Χαρτογράφηση του βυθού της θάλασσας και των βενθικών ενδιαιτημάτων

  6. Προώθηση της κινητικότητας των ερευνητών

  7. Προσδιορισμός μελλοντικών προτεραιοτήτων έρευνας και συστάσεις για την υλοποίησή τους

Γενικά

Εκτός από τον πρωθυπουργό Έντα Κένι, στην εναρκτήρια εκδήλωση στο Γκάλγουεϊ συμμετείχαν ο Ιρλανδός υπουργός Γεωργίας, Τροφίμων και Ναυτιλίας Σάιμον Κόβενι, οι επίτροποι Μαρία Δαμανάκη και Μόιρα Γκέγκεν-Κουίν, εκπρόσωποι των ΗΠΑ, του Καναδά και των κρατών μελών της ΕΕ κατά μήκος των ακτών του Ατλαντικού, καθώς και εκπρόσωποι της έρευνας και της βιομηχανίας.

Από το 2002, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει πάνω από δύο δισ. ευρώ σε περισσότερα από χίλια σχέδια θαλάσσιων ερευνών. Στα σχέδια αυτά περιλαμβάνονται:

  1. το τετραετές σχέδιο ice2sea, ύψους 10 εκατ. ευρώ, για την πρόβλεψη των επιπτώσεων που μπορεί να έχει η τήξη των πάγων στη στάθμη της θάλασσας κατά μήκος των ευρωπαϊκών ακτών,

  2. τα σχέδια παρακολούθησης και πρόβλεψης MyOcean, ύψους 62 εκατ. ευρώ και

  3. το τετραετές σχέδιο Euro-Basin, ύψους 7 εκατ. ευρώ, που στοχεύει στην καλύτερη κατανόηση των διαδικασιών σε επίπεδο λεκάνης που επηρεάζουν τα οικοσυστήματα του Βορείου Ατλαντικού, από τη φυσική κλιματική αλλαγή έως τις ανθρωπογενείς πιέσεις.

Μέσω των σχεδίων EuroFleets, η ΕΕ επιδιώκει επίσης τη συνεργασία των ευρωπαϊκών ερευνητικών στόλων.

Το σχέδιο δράσης για τον Ατλαντικό (IP/13/420), που πρότεινε η Επιτροπή στις 13 Μαΐου 2013, στοχεύει στην αναζωογόνηση της θαλάσσιας και της ναυτιλιακής οικονομίας στην περιοχή του Ατλαντικού Ωκεανού. Το σχέδιο αυτό δείχνει τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη της ΕΕ που βρέχονται από τον Ατλαντικό, οι περιφέρειές τους και η Επιτροπή μπορούν να συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών και να δώσουν ώθηση στη «γαλάζια οικονομία», διατηρώντας παράλληλα την περιβαλλοντική και οικολογική σταθερότητα του Ατλαντικού Ωκεανού.

Η τρέχουσα ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Θαλάσσια και Ναυτιλιακή Έρευνα θεσπίστηκε το 2008. Βασίζεται στην υπόθεση ότι η επιστήμη και η τεχνολογία παρέχουν μια από τις λύσεις κλειδιά για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη των θαλάσσιων δραστηριοτήτων με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος.

Σύνδεσμοι

Σχέδιο Δράσης για τον Ατλαντικό

Ευρωπαϊκή Έρευνα και Καινοτομία

Διεθνής Ερευνητική Συνεργασία της ΕΕ

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Ερευνών του Γκάλγουεϊ – Ιστοσελίδα της εκδήλωσης


Side Bar