Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 24. maj 2013

EU, USA og Canada lancerer samarbejde om atlanterhavsforskning

Den Europæiske Union, USA og Canada er i dag nået til enighed om at samarbejde inden for atlanterhavsforskningen. Aftalens fokus er at afstemme de tre partneres indsats inden for havobservation. Målet er at opnå en bedre forståelse af Atlanterhavet og at fremme den bæredygtige forvaltning af dets ressourcer. Det er også hensigten, at der i forskningsarbejdet skal indgå undersøgelser af samspillet mellem Atlanterhavet og Det Arktiske Ocean, især i forbindelse med klimaforandringer. EU og dets medlemsstater alene investerer næsten 2 mia. EUR hvert år på marin og maritim forskning. Galwayerklæringen om et atlanterhavssamarbejde blev underskrevet i dag på en konference på højt plan på det irske havforskningsinstitut i Galway. Den irske premiereminister, Taoiseach Enda Kenny, deltog i begivenheden (MEMO/13/455).

Máire Geoghegan-Quinn, EU-kommissær for forskning, innovation og videnskab, udtalte: ”Atlanterhavets enorme økonomiske potentiale udnyttes fortsat ikke i særlig høj grad. Vi ved formentlig mere om Månens og Mars’ overflader end om den dybe havbund. Dette samarbejde kan yde et stort bidrag til håndteringen af udfordringer som klimaforandringer og fødevaresikkerhed”.

Maria Damanaki, kommissær for maritime anliggender og fiskeri, udtalte: “Aftalen i dag bygger videre på Atlanterhavshandlingsplanen, som vi har fremlagt denne måned. Initiativet har særlig interesse for EU’s fem atlanterhavsstater, men det er åbent for forskere fra hele Europa og andre lande. Den viden, der opnås, vil være til gavn for alle”.

Det anerkendes i aftalen, at atlanterhavsforskningen på mange områder vil blive mere effektiv, hvis den koordineres på tværs af Atlanten. Blandt de områder, der er blevet udpeget som potentielle samarbejdsområder, er:

  1. havobservation

  2. deling af data, f.eks. om temperatur, saltindhold og surhedsgrad

  3. interoperabilitet og koordinering af observationsinfrastruktur, f.eks. målebøjer og forskningsfartøjer

  4. bæredygtig forvaltning af havressourcer

  5. kortlægning af havbund og dybhavslevesteder

  6. fremme af forskermobilitet

  7. fastlæggelse og anbefaling af fremtidige forskningsprioriteringer

Baggrund:

Ved lanceringen deltog udover Taoiseach Enda Kenny også Simon Coveney, Irlands minister for landbrug, fødevarer og maritime spørgsmål, kommissær Damanaki og kommissær Geoghegan-Quinn, repræsentanter fra USA’s, Canadas og EU’s atlanterhavskyststater og repræsentanter fra forskning og erhvervsliv.

Siden 2002 har Den Europæiske Union investeret mere end to mia. EUR i over tusind marine forskningsprojekter. Der er bl.a. tale om:

  1. 10 mio. EUR til det fireårige ice2sea-projekt, hvorunder der udarbejdes prognoser for effekten af smeltet is på vandstanden langs Europas kystlinjer

  2. 62 mio. EUR til MyOcean-overvågnings- og ‑varslingsprojekterne

  3. 7 mio. EUR til det fireårige Euro-Basin-projekt, hvis formål det er at opnå en bedre forståelse af de store processer, som påvirker økosystemerne i det nordlige Atlanterhav – fra klimaforandringer til menneskeskabte belastninger.

I EuroFleets-projekterne arbejder EU ligeledes for at skabe samarbejde mellem europæiske havforskningscentre.

Atlanterhavshandlingsplanen (IP/13/420), som Kommissionen fremlagde den 13. maj 2013, har til formål at skabe nyt liv i de marine og maritime økonomiske sektorer i atlanterhavsområdet. Handlingsplanen beskriver, hvordan EU-medlemsstaterne i atlanterhavsområdet, deres regioner og Kommissionen kan bidrage til at skabe en bæredygtig vækst i kystregionerne og fremme den ”blå økonomi", samtidig med at Atlanterhavets miljømæssige og økologiske stabilitet bevares.

EU's nuværende strategi for havforskning og maritim forskning blev fastlagt i 2008. Den bygger på den præmis, at videnskab og teknologi spiller en vigtig rolle, når det gælder om at forlige fremme af bæredygtig økonomisk vækst inden for havbaserede aktiviteter med miljøbevarelse.

Link

Atlanterhavshandlingsplanen

Europæisk forskning og innovation

EU's internationale forskningssamarbejde

Galways marineinstitut – begivenheder

Kontaktpersoner:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo(+32 2 295 56 04)


Side Bar