Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 24. května 2013

Evropská unie, USA a Kanada se dohodly na společném výzkumu Atlantského oceánu

Evropská unie, Spojené státy americké a Kanada se dnes dohodly, že spojí své síly při výzkumu Atlantského oceánu. Cílem dohody, jež je zaměřena na pozorování oceánu ve spolupráci tří uvedených partnerů, je zlepšit porozumění tomuto prostoru a podpořit udržitelné řízení jeho zdrojů. V rámci uvedené dohody se bude rovněž zkoumat vzájemné působení mezi Atlantským oceánem a Severním ledovým oceánem, a to především v souvislosti se změnou klimatu. Jen samotná EU se svými členskými státy investuje do mořského a námořního výzkumu každým rokem téměř dvě miliardy eur. Na konferenci v Irském úřadu pro moře v Galway dnes bylo za účasti vysokých představitelů podepsáno „Prohlášení z Galway o spolupráci v Atlantském oceánu“. Akce se zúčastnil irský premiér Enda Kenny (MEMO/13/455).

Evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinnová v této souvislosti uvedla: „Obrovský hospodářský potenciál Atlantského oceánu zůstává ve velké míře nevyužit. Je pravděpodobné, že o dně v jeho hlubinách toho víme méně než o povrchu Měsíce a Marsu. Tato dohoda může nemalou měrou přispět k řešení problémů, jakými jsou například změna klimatu nebo zajišťování potravin.“

Maria Damanakiová, komisařka pro námořní záležitosti a rybolov, dodala: „Dnešní dohoda navazuje na akční plán pro Atlantik, který jsme předložili tento měsíc. Iniciativa je zvláště zajímavá pro pět členských států při pobřeží Atlantského oceánu, otevřena je však badatelům z celé Evropy i mimo ni. Získané poznatky budou přínosem pro všechny.“

Dohoda uznává, že výzkum Atlantského oceánu bude v mnoha oblastech efektivnější, pokud bude probíhat za transatlantické koordinace. Zvolenými oblastmi pro potenciální spolupráci jsou mimo jiné:

  1. pozorování oceánu,

  2. sdílení údajů o teplotě, slanosti, kyselosti atd.,

  3. interoperabilita a koordinace pozorovací infrastruktury, např. měřicích bójí a výzkumných plavidel,

  4. udržitelné řízení oceánských zdrojů,

  5. mapování stanovišť při mořském dně,

  6. podpora mobility výzkumných pracovníků,

  7. určování a doporučování budoucích priorit výzkumu.

Souvislosti

Akce, která se při příležitosti navázání zmiňované spolupráce uskutečnila v irském Galway, se kromě irského ministerského předsedy Endy Kennyho zúčastnili také irský ministr zemědělství, výživy a mořského prostředí Simon Coveney, evropské komisařky Maria Damanakiová a Máire Geoghegan-Quinnová, zástupci USA, Kanady a unijních států ležících při pobřeží Atlantského oceánu a také zástupci výzkumu a průmyslu.

Evropská unie investovala od roku 2002 více než dvě miliardy eur do více než tisíce projektů mořského výzkumu. Jako příklad lze uvést:

  1. čtyřletý projekt ice2sea, který má předvídat možný vliv tajícího ledu na úroveň hladiny moře podél evropského pobřeží (10 milionů EUR),

  2. projekty MyOcean zaměřené na monitorování a prognózování (62 milionů EUR) a

  3. čtyřletý projekt Euro-Basin usilující o lepší pochopení různých procesů – od přirozené změny klimatu až po tlaky vyvolané lidskou činností –, jež probíhají na úrovni oceánských pánví a ovlivňují ekosystémy v Severním Atlantském oceánu (7 milionů EUR).

V rámci projektů EuroFleets pak EU rovněž pracuje na budoucí alianci evropských výzkumných loďstev.

Cílem akčního plánu pro Atlantik (IP/13/420), který Komise předložila 13. května 2013, je oživit mořské a námořní hospodářství v oblasti Atlantského oceánu. Plán ukazuje, jak mohou členské státy při pobřeží Atlantiku, jejich regiony a Komise pomoci dosáhnout udržitelného růstu v pobřežních regionech a rozvíjet tzv. modrou ekonomiku a zároveň zachovat environmentální a ekologickou stabilitu Atlantského oceánu.

Stávající strategie EU pro mořský a námořní výzkum byla vytyčena v roce 2008. Vychází z předpokladu, že věda a technika nabízí jeden z klíčů, jak skloubit podporu udržitelného hospodářského růstu u činností založených na moři s ochranou životního prostředí.

Odkazy

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/sea_basins/atlantic_ocean/index_en.htm

Akční plán pro Atlantik

Evropský výzkum a inovace

EU a mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu

Irský úřad pro moře v Galway – stránka aktualit

Kontaktní osoby:

Michael Jennings (+32 22963388) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo(+32 22955604)


Side Bar