Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

съобщение за медиите

Брюксел, 24 май 2013 г.

ЕС, САЩ и Канада поставят началото на изследователски съюз за Атлантическия океан

Днес Европейският съюз, Съединените американски щати и Канада решиха да обединят сили в изследването на Атлантическия океан. Споразумението е насочено към обединение на усилията на тримата партньори за наблюдение на океана. Целите са по-добро разбиране на Атлантическия океан и насърчаване на устойчивото използване на неговите ресурси. Освен това работата ще включва изследване на взаимодействието между Атлантическия и Северния ледовит океан, по-конкретно във връзка с изменението на климата. Само ЕС и неговите страни членки инвестират близо два милиарда евро годишно за мореплавателски и морски изследвания. На конференция на високо равнище днес в Ирландския морски институт в Голуей бе подписано „Изявлението от Голуей относно сътрудничеството във връзка с Атлантическия океан“. Ирландският министър-председател Енда Кени присъства на събитието (MEMO/13/455).

Европейският комисар по въпросите на научните изследвания и иновациите Мойра Гейгън-Куин заяви: „Огромният икономически потенциал на Атлантическия океан все още в голяма степен е неизползван. Вероятно знаем повече за повърхността на Луната и Марс, отколкото за океанското дъно. Този изследователски съюз може да допринесе значително за посрещане на предизвикателства като изменението на климата и продоволствената сигурност.“

Европейският комисар по въпросите на морското дело и рибарството Мария Даманаки каза: „Днешното споразумение допълва плана за действие в района на Атлантическия океан, който представихме този месец. Независимо че инициативата е от интерес по-конкретно за петте страни от ЕС с излаз на Атлантическия океан, тя е отворена за изследователи от цяла Европа и извън нея. Придобитите знания ще са от полза за всички.“

Със споразумението се признава, че научните изследвания на Атлантическия океан ще бъдат по-ефективни в много области, ако се координират на трансатлантическо ниво. Сред определените сфери за евентуално сътрудничество в рамките на споразумението са:

  1. наблюдение на океана;

  2. обмен на данни, например за температурата, солеността и киселинността;

  3. оперативна съвместимост и координация на инфраструктурата за наблюдение, като например измервателни буйове и изследователски плавателни съдове;

  4. устойчиво управление на океанските ресурси;

  5. картографиране на морското дъно и бентосните местообитанията;

  6. насърчаване на мобилността на изследователите;

  7. определяне и препоръчване на бъдещи приоритети за научни изследвания.

Контекст

Освен Енда Кени на проявата в Голуей присъстваха и ирландският министър на земеделието, прехраната и морските въпроси Саймън Ковъни, комисарите Даманаки и Гейгън-Куин, представители от САЩ, Канада и страните от ЕС с излаз на Атлантическия океан и представители от научноизследователския сектор.

От 2002 г. насам Европейският съюз е инвестирал над два милиарда евро в повече от хиляда проекта за морски изследвания. Сред тях са:

  1. четиригодишният проект ice2sea на стойност 10 млн. евро за прогнозиране на евентуалното въздействие на топящите се ледове върху равнището на моретата по бреговете на Европа;

  2. проектите за наблюдение и прогнозиране MyOcean на стойност 62 млн. евро и

  3. четиригодишният проект Euro-Basin на стойност 7 млн. евро за по-добро разбиране на процесите на равнище морски басейн, които оказват въздействие върху екосистемите в северната част на Атлантическия океан – от естественото изменение на климата до отрицателните последици от човешката дейност.

В рамките на проектите EuroFleets ЕС работи и за изграждане на съюз на европейските изследователски флоти.

Представеният от Комисията на 13 май 2013 г. план за действие в района на Атлантическия океан цели да съживи морската и мореплавателната икономика в района. В него се описва как страните от ЕС с излаз на Атлантическия океан, техните региони и Комисията могат да допринесат за създаването на устойчив растеж в крайбрежните региони и да стимулират „синята икономика“, като същевременно опазват екологичната стабилност на Атлантическия океан.

Настоящата стратегия на ЕС за мореплавателските и морски изследвания бе определена през 2008 г. Тя се основава на твърдението, че науката и технологията играят ключова роля за съчетаване на насърчаването на устойчив икономически растеж в морските дейности и опазването на околната среда.

Връзки

План за действие в района на Атлантическия океан

Европейски научни изследвания и иновации

Международно сътрудничество на ЕС в областта на научните изследвания

Морски институт на Голуей – страница на проявата

За контакти:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo(+32 2 295 56 04)


Side Bar