Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 24. maja 2013

Zdravje čebel: omejitev uporabe pesticidov v EU začne veljati 1. decembra

Evropska komisija je danes sprejela omejitev uporabe treh pesticidov, ki spadajo v skupino neonikotinoidov. Ugotovljeno je bilo, da ti pesticidi (klotianidin, imidakloprid in tiametoksam) škodijo populaciji čebel v Evropi. Ta omejitev bo začela veljati 1. decembra 2013 in bo ponovno pregledana najpozneje čez dve leti. Velja za pesticide, ki se uporabljajo za tretiranje rastlin in žitaric, privlačnih za čebele in opraševalce.

„Prejšnji mesec sem obljubil, da bom glede na število tveganj, ugotovljenih v znanstvenem mnenju Evropske agencije za varnost hrane, naredil vse za zaščito naše čebelje populacije. Z današnjim sprejetjem omejitve se moja obljuba izpolnjuje, hkrati pa je to še en mejnik v prizadevanju za bolj zdravo prihodnost naših medonosnih čebel, saj imajo čebele dve pomembni vlogi: vlogo proizvajalca medu in predvsem opraševalca. Približno 80 % vsega opraševanja opravijo čebele, to opraševanje pa je naravno in brezplačno,“ je povedal komisar za zdravje in varstvo potrošnikov Tonio Borg.

Današnji ukrep je del splošne strategije Komisije1 za boj proti zmanjšanju populacije čebel v Evropi. Od objave Strategije Komisije za zdravje čebel leta 2010 so bili sprejeti številni ukrepi. Med te ukrepe spadajo imenovanje referenčnega laboratorija EU za zdravje čebel, večja stopnja sofinanciranja nacionalnih čebelarskih programov s strani EU, sofinanciranje izvedb študij nadzora v 17 državah članicah prostovoljkah (leta 2012 je bilo za to namenjenih 3,3 milijona evrov) in raziskovalni programi EU, kot sta BeeDoc in STEP, ki proučujeta vpliv več dejavnikov na zmanjšanje populacije čebel v Evropi.

Nadaljnji ukrepi

Države članice morajo do 30. septembra 2013 preklicati ali spremeniti obstoječa dovoljenja in se tako uskladiti z omejitvami EU. Že obstoječe zaloge se lahko uporabljajo najpozneje do 30. novembra. Za pravilno uporabo omejitev so odgovorni nacionalni organi.

Ko bodo na voljo nove informacije, najpozneje pa čez dve leti, bo Komisija to omejitev ponovno pregledala in pri tem upoštevala ustrezne znanstvene in tehnične spremembe.

Ozadje

Ker na srečanju odbora za pritožbe 29. aprila 2013 med državami članicami ni bilo dogovora (kvalificirana večina), je Komisija napovedala, da bo kot predvideno nadaljevala z uvedbo omejitve.

Omejitev velja za uporabo treh neonikotinoidov (klotianidin, imidakloprid in tiametoksam) pri tretiranju semena, talni uporabi (granule) ter foliarni uporabi na rastlinah in žitaricah (z izjemo zimskih žitaric), privlačnih za čebele. Druge vrste dovoljenih uporab so na voljo samo za profesionalno uporabo. Izjeme bodo dovoljene izključno za tretiranje kmetijskih rastlin, privlačnih za čebele, ki se gojijo v rastlinjakih, na odprtih poljih pa šele po cvetenju.

Ugotovljeno je bilo, da so pesticidi eden od številnih morebitnih dejavnikov, odgovornih za zmanjšanje števila čebel. Drugi dejavniki vključujejo parazite, druge patogene, pomanjkanje veterinarskih zdravil oziroma včasih njihovo zlorabo, čebelarsko upravljanje in okoljske dejavnike, kot so pomanjkanje habitata in hrane ter podnebne spremembe.

Dodatne informacije:

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/neonicotinoids_en.htm

Spletna stran EFSA: http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/beehealth.htm?wtrl=01

Spremljajte nas na Twitterju: @EU_Consumer

Kontakti:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)

1 :

Sporočilo Komisije o zdravju medonosnih čebel COM(2010) 714 final.


Side Bar