Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 24 mei 2013

Bijengezondheid: gebruik van bestrijdingsmiddelen vanaf 1 december in de hele EU aan banden gelegd

Vandaag heeft de Commissie een beperking voor het gebruik van drie bestrijdingsmiddelen van de neonicotinoïdenfamilie goedgekeurd. Vastgesteld is dat de betrokken bestrijdingsmiddelen (clothianidine, imidacloprid en thiamethoxam) schadelijk zijn voor de Europese bijenpopulatie. De beperking gaat op 1 december 2013 in en wordt binnen twee jaar geëvalueerd. De betrokken bestrijdingsmiddelen worden gebruikt voor de behandeling van planten en granen die aantrekkelijk zijn voor bijen en andere bestuivers.

"Afgelopen maand heb ik naar aanleiding van de risico's die zijn vastgesteld in het wetenschappelijk advies van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid toegezegd mijn uiterste best te zullen doen om de bijenpopulatie te beschermen. Met de vandaag goedgekeurde beperkingen wordt deze belofte nagekomen en wordt een nieuwe stap gezet op weg naar een veiligere toekomst voor onze bijen. Bijen hebben twee belangrijke rollen: zij produceren honing, maar in de eerste plaats zijn zij verstuiver. Ongeveer 80 % van alle verstuiving is te danken aan de activiteiten van bijen — een natuurlijk proces dat niets kost", aldus Tonio Borg, commissaris voor Gezondheid en Consumentenbeleid.

De maatregel van vandaag maakt deel uit van de algemene strategie van de Commissie om de achteruitgang van de Europese bijenpopulatie tegen te gaan1. Sinds de bekendmaking van de strategie van de Commissie voor de gezondheid van bijen in 2010 zijn al verscheidene maatregelen genomen, terwijl andere nog worden doorgevoerd. Het gaat onder meer om: de aanwijzing van een EU-referentielaboratorium voor bijengezondheid; extra EU-medefinanciering voor nationale bijenteeltprogramma's, medefinanciering voor de uitvoering van surveillancestudies op vrijwillige basis in 17 lidstaten (in 2012 werd 3,3 miljoen euro toegekend) en EU-onderzoeksprogramma's zoals BeeDoc en STEP, die kijken naar vele factoren die een rol kunnen spelen bij de achteruitgang van de bijenpopulatie in Europa.

Volgende stappen

Om aan de EU-beperkingen te voldoen moeten de lidstaten de bestaande vergunningen intrekken of wijzigen. Zij mogen tot uiterlijk 30 november toestaan dat de bestaande voorraden worden opgemaakt. De nationale autoriteiten zijn verantwoordelijk voor de correcte toepassing van de beperkingen.

Zodra nieuwe informatie beschikbaar is, en uiterlijk na twee jaar, zal de Commissie deze beperking evalueren om rekening te houden met relevante wetenschappelijke en technische ontwikkelingen.

Achtergrond

Nadat op 29 april 2013 geen overeenstemming (gekwalificeerde meerderheid) tussen de lidstaten kon worden bereikt in het comité van beroep, heeft de Commissie aangekondigd de beperking door te zetten.

De beperking geldt voor het gebruik van drie neonicotinoïden (clothianidine, imidacloprid en thiamethoxam) voor zaadbehandeling, bodembehandeling (korrels) en bladbehandeling op planten en granen (met uitzondering van wintergranen) die aantrekkelijk zijn voor bijen. De toepassingen die toegestaan blijven, zijn alleen voor professionele gebruikers beschikbaar. De enige uitzondering die wordt gemaakt, is de mogelijkheid om in kassen, en uitsluitend na de bloei in het open veld, gewassen te behandelen die voor bijen aantrekkelijk zijn.

Vastgesteld is dat bestrijdingsmiddelen een van de diverse factoren zijn die tot een daling van het aantal bijen leidt. Andere factoren zijn parasieten, andere ziekteverwekkers, het ontbreken of soms verkeerde gebruik van diergeneesmiddelen, de bijenteeltpraktijk en milieufactoren, zoals onvoldoende leefomgevingen of voedsel en klimaatverandering.

Meer informatie:
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/neonicotinoids_en.htm

Website van de EFSA:
http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/beehealth.htm?wtrl=01

Volg ons op Twitter:
@EU_Consumer

Contact:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)

1 :

Mededeling van de Commissie over de gezondheid van honingbijen, COM(2010) 714 definitief.


Side Bar