Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 24. maijā

Bišu veselība: ES mērogā noteikti pesticīdu lietošanas ierobežojumi stāsies spēkā 1. decembrī

Komisija šodien pieņēma lēmumu par triju neonikotinoīdu grupai piederīgu pesticīdu lietošanas ierobežošanu. Tika atzīts, ka šie pesticīdi (klotianidīns, imidakloprīds un tiametoksāms) ir Eiropas medus bišu populācijai kaitīgi. Minētais ierobežojums stāsies spēkā 2013. gada 1. decembrī, un vēlākais pēc diviem gadiem to izvērtēs vēlreiz. Tas attiecas uz pesticīdiem, ko izmanto, apstrādājot augus un graudaugus, kuri piesaista bites un apputeksnētājus.

“Ievērojot Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes zinātniskajā atzinumā definētos apdraudējumus, es aprīlī apsolīju darīt visu iespējamo, lai garantētu mūsu bišu populācijas aizsardzību. Ar šodien pieņemto lēmumu es pildu šo solījumu. Šī ir jauna, svarīga robežzīme ceļā uz veselīgākas nākotnes garantēšanu mūsu bitēm. Bišu nozīme nav novērtējama par zemu: tās ir ne vien medus ražotājas, bet arī apputeksnētājas. Aptuveni 80 % visas apputeksnēšanas veic bites, un šis process ir dabīgs un neko nemaksā,” paziņoja veselības un patērētāju politikas komisārs Tonio Borgs.

Šodien pieņemtais pasākums ir saskaņā ar vispārējo stratēģiju1, kuru Komisija pieņēma, lai cīnītos pret Eiropas bišu populācijas samazināšanos. Kopš 2010. gada, kad tika publicēta Komisijas stratēģija bišu veselības nodrošināšanai, ir pieņemti vai sākti vairāki pasākumi. To vidū ir šādi: nozīmēta ES references laboratorija bišu veselības jautājumos; palielināts ES līdzfinansējums nacionālajām biškopības programmām, atvēlēts līdzfinansējums uzraudzības pētījumiem 17 dalībvalstīs, kuras tajos brīvprātīgi iesaistījušās (2012. gadā piešķirti 3,3 miljoni eiro), un ES pētniecības programmām, tādām kā “BeeDoc” un “STEP”, kuru uzmanības centrā ir kompleksi, daudzu faktoru nosacīti aspekti, ar kuriem varētu būt izskaidrojama Eiropas bišu populācijas samazināšanās.

Turpmākie pasākumi

Dalībvalstīm ir jāatsauc vai jāgroza spēkā esošās atļaujas, lai būtu izpildīti ES ierobežojumi, līdz 2013. gada 30. septembrim. Tās var atļaut esošo krājumu izmantošanu vēlākais līdz 30. novembrim. Nacionālajām iestādēm ir jāgādā, lai šos ierobežojumus piemērotu pareizi.

Kolīdz būs pieejama jauna informācija un ilgākais divu gadu laikā Komisija šo ierobežojumu vēlreiz izvērtēs, lai būtu ņemtas vērā attiecīgās norises zinātnē un tehnikā.

Vispārīga informācija

Tā kā dalībvalstu vienošanās (ar kvalificētu balsu vairākumu) 2013. gada 29. aprīļa pārsūdzības komitejā netika panākta, Komisija paziņoja, ka noteiks ierobežojumu, kā paredzēts.

Ierobežojums attiecas uz triju neonikotinoīdu (klotianidīns, imidakloprīds un tiametoksāms) lietošanu tādu augu un graudaugu (izņemot ziemāju) sēklu apstrādei, augsnes apstrādei (granulās) un lapotnes apstrādei, kuri piesaista bites. Cita veida atļautā izmantošana ir pieejama tikai profesionāļiem. Vienīgie izņēmumi būs iespēja bites piesaistošās kultūras apstrādāt siltumnīcās, kā arī laukā tikai pēc ziedēšanas.

Ir atzīts, ka pesticīdi var būt viens no faktoriem, ar ko izskaidrojama bišu populācijas samazināšanās. Par šādiem faktoriem uzskatāmi arī parazīti, citi patogēni, veterināro zāļu neesamība vai dažkārt nepareiza lietošana, biškopības pārvaldība, kā arī vides faktori, piemēram, biotopu trūkums un barības un klimata pārmaiņas.

Papildu informācija
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/neonicotinoids_en.htm

EFSA tīmekļa vietne:
http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/beehealth.htm?wtrl=01

Sekojiet mums tviterī:
@EU_Consumer

Kontaktpersonas:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Komisijas paziņojums par medus bišu veselību COM (2010) 714 galīgā redakcija


Side Bar