Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. gegužės 24 d.

Bičių sveikata. Gruodžio 1 d. įsigalios nauji ES apribojimai dėl pesticidų naudojimo

Šiandien Komisija priėmė apribojimą dėl trijų neonikotinoidų šeimai priklausančių pesticidų. Nustatyta, kad šie pesticidai (klotianidinas, imidaklopridas ir tiametoksamas) yra žalingi Europos naminių bičių populiacijai. Šis apribojimas įsigalios 2013 m. gruodžio 1 d. ir bus peržiūrėtas ne vėliau kaip per dvejus metus. Jis taikomas pesticidams, kurie naudojami bitėms ir apdulkintojams patraukliems augalams ir javams apdoroti.

„Remdamasis Europos maisto saugos tarnybos mokslinėje nuomonėje nustatyta rizika praėjusį mėnesį pažadėjau, kad visokeriopai stengsiuosi užtikrinti, kad mūsų naminių bičių populiacija būtų apsaugota. Šiandien priimtas apribojimas yra to pažado rezultatas ir dar vienas žingsnis siekiant užtikrinti sveikesnę mūsų bičių ateitį. Juk bitės atlieka dvi svarbias funkcijas: jos ne tik gamina medų, bet pirmiausia yra apdulkintojos. Maždaug 80 proc. viso apdulkinimo įvyksta dėl bičių veiklos, o tai natūralus ir nieko nekainuojantis procesas“, – sakė už sveikatos ir vartotojų reikalų politiką atsakingas Komisijos narys Tonio Borgas.

Šiandien priimta priemonė yra Komisijos kovos su Europos bičių populiacijos mažėjimu strategijos1 dalis. Nuo 2010 m., kai buvo paskelbta Komisijos bičių sveikatos strategija, įgyvendinta arba pradėta nemažai veiksmų. Pavyzdžiui, paskirta ES bičių sveikatos etaloninė laboratorija, padidintas ES bendrasis finansavimas nacionalinėms bitininkystės programoms, skirtas bendrasis finansavimas priežiūros tyrimams 17 savanorių valstybių narių (2012 m. skirta 3,3 mln. EUR) ir ES mokslinių tyrimų programoms, kaip antai BeeDoc ir STEP, kurias vykdant nagrinėjami įvairūs aspektai, galintys lemti Europos bičių populiacijos mažėjimą.

Tolesni veiksmai

Valstybės narės turi panaikinti arba iš dalies pakeisti esamus leidimus ir iki 2013 m. rugsėjo 30 d. užtikrinti, kad būtų laikomasi ES apribojimų. Jos gali leisti naudoti esamas atsargas vėliausiai iki lapkričio 30 d. Nacionalinės valdžios institucijos turi užtikrinti tinkamą apribojimų taikymą.

Kai tik bus gauta naujos informacijos ir ne vėliau kaip per dvejus metus, Komisija peržiūrės šį apribojimą, kad atsižvelgtų į svarbią mokslo ir technikos raidą.

Pagrindiniai faktai

Per 2013 m. balandžio 29 d. vykusį apeliacinio komiteto posėdį valstybėms narėms nepasiekus susitarimo (kvalifikuotos daugumos) Komisija paskelbė, kad ji priims apribojimą, kaip numatyta.

Apribojimas taikomas trijų neonikotinoidų (klotianidino, imidakloprido ir tiametoksamo) naudojimui sėkloms ir dirvožemiui (granulės) apdoroti ir bitėms patrauklių augalų bei javų (išskyrus žieminius javus) lapams apdoroti. Kitus leidžiamus naudojimo būdus gali taikyti tik specialistai. Išimtys taikomos tik galimybei apdoroti bitėms patrauklius kultūrinius augalus šiltnamiuose ir atviruose laukuose tik pasibaigus žydėjimui.

Nustatyta, kad pesticidai yra vienas iš kelių veiksnių, galinčių lemti bičių skaičiaus mažėjimą. Kiti veiksniai: parazitai, kiti patogenai, veterinarinių vaistų trūkumas arba netinkamas jų naudojimas, su bitininkystės valdymu arba aplinka susiję veiksniai, kaip antai buveinės arba maisto nebuvimas ir klimato kaita.

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/neonicotinoids_en.htm

EFSA svetainė

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/beehealth.htm?wtrl=01

Twitter

@EU_Consumer

Asmenys ryšiams:

Frédéric Vincent, tel. +32 2 298 71 66

Aikaterini Apostola, tel. +32 2 298 76 24

1 :

Komisijos komunikatas dėl naminių bičių sveikatos COM(2010) 714 galutinis.


Side Bar