Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 24. toukokuuta 2013

Mehiläisten terveys: torjunta-aineiden käyttöä koskevat EU:n laajuiset rajoitukset voimaan 1. joulukuuta

Komissio hyväksyi tänään rajoituksen, joka koskee neonikotinoidien ryhmään kuuluvia kolmea torjunta-ainetta. Nämä torjunta-aineet (klotianidi, tiametoksaami ja imidaklopridi) yksilöitiin aineiksi, jotka ovat vahingollisia Euroopan mehiläispopulaatiolle. Rajoitus tulee voimaan 1. joulukuuta 2013, ja sitä tarkastellaan uudelleen kahden vuoden kuluessa. Rajoitus kohdentuu torjunta-aineisiin, joita käytetään mehiläisiä ja pölyttäjiä houkuttelevien kasvien ja viljojen käsittelyyn.

”Viime kuussa lupasin, että Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnossa yksilöityjen riskien perusteella teen kaikkeni sen varmistamiseksi, että Euroopan mehiläispopulaatiota suojellaan. Tänään hyväksytyllä ehdotuksella lunastetaan tämä lupaus ja saavutetaan jälleen yksi virstanpylväs mehiläisten terveellisemmän tulevaisuuden takaamisessa. Mehiläisillähän on kaksi tärkeää tehtävää: ne tuottavat hunajaa ja sen lisäksi ne toimivat ensisijaisesti pölyttäjinä. Noin 80 prosenttia kaikesta pölytyksestä on mehiläisten – luonnollisen ja maksuttoman – toiminnan tulosta”, totesi terveys- ja kuluttajapolitiikasta vastaava komissaari Tonio Borg.

Tänään hyväksytyt toimenpiteet ovat osa komission strategiaa1, jolla pyritään torjumaan Euroopan mehiläispopulaation vähenemistä. Komission julkaistua mehiläisten terveyttä koskevan strategian vuonna 2010 on toteutettu tai ollaan toteuttamassa useita toimia. Näihin kuuluvat esimerkiksi seuraavat: mehiläisten terveyttä käsittelevän EU:n vertailulaboratorion nimeäminen, kansallisiin mehiläishoito-ohjelmiin tarkoitetun EU:n yhteisrahoituksen lisääminen, seurantatutkimusten tekemiseen 17 vapaaehtoisessa jäsenvaltiossa tarkoitetun yhteisrahoituksen myöntäminen (vuonna 2012 tähän myönnettiin 3,3 miljoonaa euroa) sekä EU:n tutkimusohjelmat, kuten BeeDoc ja STEP, joissa tarkastellaan eri tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa Euroopan mehiläisten vähenemiseen.

Seuraavat vaiheet

Jäsenvaltioiden on peruutettava nykyiset myyntiluvat tai muutettava niitä 30. syyskuuta 2013 mennessä niin, että ne ovat EU:n rajoitusten mukaisia. Ne voivat sallia nykyisten varastojen käytön enintään 30. marraskuuta asti. Kansalliset viranomaiset vastaavat sen varmistamisesta, että rajoituksia sovelletaan moitteettomasti.

Komissio tarkastelee rajoitusta uudelleen heti kun uusia tietoja on käytettävissä ja viimeistään kahden vuoden kuluessa ottaakseen huomioon merkityksellisen tieteellisen ja teknisen kehityksen.

Tausta

Koska jäsenvaltiot eivät päässeet sopuun (määräenemmistö) muutoksenhakukomitean kokouksessa 29. huhtikuuta 2013, komissio ilmoitti, että se ryhtyy rajoitusta koskeviin toimiin säädetyn mukaisesti.

Rajoitusta sovelletaan kolmen neonikotinoidin (klotianidin, tiametoksaamin ja imidaklopridin) käyttöön siementen käsittelyssä, maaperään levittämisessä (rakeet) ja mehiläisiä houkuttelevien kasvien ja viljojen (syysviljoja lukuun ottamatta) lehtien käsittelyssä. Muu käyttö on sallittua vain ammattikäytössä. Poikkeukset rajoitetaan mahdollisuuteen käsitellä mehiläisiä houkuttelevia viljelykasveja kasvihuoneessa ja avomaalla vasta kukkimisen jälkeen.

Torjunta-aineet on yksilöity yhdeksi niistä monista tekijöistä, jotka saattavat olla vastuussa mehiläisten lukumäärän vähenemisestä. Muita tekijöitä ovat parasiitit, muut patogeenit, eläinlääkkeiden puute tai toisinaan niiden väärinkäyttö, mehiläishoidon hallinta sekä ympäristötekijät, kuten elinympäristön ja ravinnon puute ja ilmastonmuutos.

Lisätietoja: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/neonicotinoids_en.htm

EFSAn verkkosivu: http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/beehealth.htm?wtrl=01

Seuraa meitä Twitterissä: @EU_Consumer

Yhteyshenkilöt:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Komission tiedonanto mehiläisten terveydestä, KOM(2010) 714 lopullinen.


Side Bar