Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 24. mai 2013

Mesilaste tervise kaitsmiseks jõustuvad 1. detsembril kogu ELis pestitsiidide kasutamise piirangud

Euroopa Komisjon võttis täna vastu määruse, millega piiratakse kolme neonikotinoid-pestitsiidi (klotianidiin, imidaklopriid ja tiametoksaam) kasutamist, sest nende pestitsiidide kohta on leitud, et need kahjustavad Euroopa meemesilaspopulatsioone. Piirang jõustub 1. detsembril 2013 ja see vaadatakse läbi hiljemalt kahe aasta jooksul. Piiratakse pestitsiide, mida kasutatakse mesilasi ja tolmeldajaid ligi tõmbavatel taimedel ja teraviljadel.

Tervise- ja tarbijaküsimuste volinik Tonio Borg sõnas: „Andsin eelmisel kuul lubaduse teha Euroopa Toiduohutusameti teaduslikus arvamuses kindlakstehtud ohtude arvu arvestades kõik võimalik meie meemesilaspopulatsioonide kaitsmiseks. Tänase määrusega on see lubadus täidetud ja astutud veel üks samm meemesilastele tervislikuma tuleviku tagamiseks. On ju mesilastel täita kaks tähtsat ülesannet: toota mett, aga mis veelgi olulisem, tolmeldada taimi. Umbes 80% tolmeldamisest toimub tänu mesilastele – looduslikult ja kuludevabalt.”

Tänane meede on osa komisjoni üldisest strateegiast,1 mille eesmärk on takistada Euroopa mesilaspopulatsiooni vähenemist. Pärast seda, kui komisjon avaldas 2010. aastal mesilaste tervise strateegia, on juba võetud mitmesuguseid meetmeid või võetakse neid praegu. Nende hulgas on ELi referentlabori määramine mesilaste tervise uurimiseks, suurem ELi kaasrahastamine riiklike mesindusprogrammide jaoks, kaasrahastamine järelevalveuuringute tegemiseks 17s vabatahtlikult osalevas liikmesriigis (2012. aastal eraldati 3,3 miljonit eurot) ning ELi uurimisprogrammid, nagu BeeDoc ja Step, mille raames uuritakse Euroopa mesilaspopulatsiooni vähenemist põhjustavaid tegureid.

Edasised sammud

ELi piirangute järgimiseks peavad liikmesriigid olemasolevad load 30. septembriks 2013 kehtetuks tunnistama või neid muutma. Olemasolevaid varusid võib lubada kasutada kuni 30. novembrini. Riikide ametiasutuste kohustus on tagada, et piiranguid kohaldatakse õigesti.

Niipea, kui uus teave on kättesaadav, ja hiljemalt kahe aasta jooksul vaatab komisjon piirangu läbi, võttes arvesse teaduse ja tehnika arengut.

Taust

Pärast seda, kui liikmesriigid ei saavutanud apellatsioonikomitees 29. aprillil 2013 kokkulepet (kvalifitseeritud häälteenamust), teatas komisjon, et kehtestab kavakohase piirangu.

Piiratakse kolme neonikotinoidi (klotianidiin, imidaklopriid ja tiametoksaam) kasutamist seemnete ja (graanulitena) pinnase töötlemiseks ning mesilasi ja tolmeldajaid ligi tõmbavate taimede ja teraviljade (v.a taliviljad) lehtede töötlemiseks. Ülejäänud kasutusviisid on lubatud üksnes kutsealaseks kasutamiseks. Erandeid tehakse vaid selleks, et võimaldada mesilasi ligi tõmbavate kultuuride töötlemist kasvuhoonetes või pärast õitsemist põldudel.

On leitud, et pestitsiidid on üks mesilaste arvu vähendavaid tegureid. Muud sellised tegurid on parasiidid, muud haigusetekitajad, veterinaarravimite puudumine või nende vale kasutus, mesinduse majandamine või keskkonnategurid, nagu elupaikade ja sööda puudus ja kliimamuutused.

Lisateave: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/neonicotinoids_en.htm

Euroopa Toiduohutusameti veebisait:

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/beehealth.htm?wtrl=01

Jälgige meid Twitteris: @EU_Consumer

Kontaktisikud:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Komisjoni teatis meemesilaste tervise kohta KOM (2010) 714 (lõplik).


Side Bar