Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 23. maja 2013

Komisija predlaga novo evropsko industrijsko strategijo za elektroniko – bolje usmerjena podpora za pritegnitev novih zasebnih investicij v višini 100 milijard EUR

Evropska komisija je danes začela izvajati kampanjo za uskladitev javnih investicij v mikro- in nanoelektroniko (kot so polprevodniki in računalniška integrirana vezja), da bi razširila napredno evropsko proizvodnjo.

Podpredsednica Evropske komisije Neelie Kroes je povedala: „Drugod po svetu pospešeno investirajo v računalniška integrirana vezja in Evropa pri tem ne sme zaostajati. Okrepiti in povezati moramo naše paradne konje ter razviti nove prednosti. Za ta prehod potrebujemo hitro in čvrsto uskladitev javnih investicij na ravni EU, držav članic in regij.“

Evropski elektronski sektor je temelj širše konkurenčnosti evropske industrije, saj je za ostale sektorje ključna omogočitvena tehnologija, od energije do avtomobilov in zdravja. Rastoč elektronski sektor je bistven za rast in delovna mesta v Evropi.

Neelie Kroes je še dejala: „Želim podvojiti našo proizvodnjo integriranih vezij na približno 20 % svetovne proizvodnje. Želim, da Evropa doma proizvede več integriranih vezij, kot jih doma proizvedejo Združene države. To je realističen cilj, če naše investicije pravilno usmerimo.“

Ključni elementi te industrijske strategije obsegajo

  1. višje in bolj usklajene investicije v raziskave, razvoj in inovacije ter z okrepljenim čezmejnim sodelovanjem doseganje največjega možnega učinka investicij EU in držav članic (predvidoma naj bi bilo 70 % javnih investicij iz držav članic, 30 % pa iz EU);

  2. okrepitev treh evropskih elektronskih grozdov, ki so pomembni v svetovnem merilu: Dresden (DE), Eindhoven (NL)/Leuven (BE) in Grenoble (FR) ter povezovanje z ostalimi vodilnimi evropskimi grozdi, kot so Cambridge (UK), Koroška (AT), Dublin (IRL) in Milano (IT);

  3. strategija je osredotočena na tri področja, ki se med seboj dopolnjujejo: pocenitev integriranih vezij (prehod na 450 mm silicijeve rezine, surovine za integrirana vezja), povišati hitrost integriranih vezij („več Moora“) in narediti bolj pametna integrirana vezja („več kot Moore“);

  4. pritegnitev 10 milijard EUR iz zasebnih, regionalnih in nacionalnih skladov ter skladov EU za skupne raziskovalne in inovacijske cilje, vključno s 5 milijardami EUR iz skupnih javno-zasebnih partnerstev. To sedemletno partnerstvo je zasnovano tako, da pokriva celotno vrednostno in inovacijsko verigo v elektronskem sektorju, vključno s financiranjem velikih inovacijskih projektov iz raziskovalnega programa EU Obzorje 2020.

Neelie Kroes je dodala: „S to strategijo bo evropska industrija bolj usposobljena za preoblikovanje tehničnih inovacij v tržno zanimive tehnologije.“

Z uspešnim izvajanjem te strategije bo zagotovljeno naslednje:

  1. večjo razpoložljivost mikro- in nanoelektronike za ključne industrije v Evropi;

  2. razširjeno dobavno verigo in ekosistem ter s tem več priložnosti za mala in srednje velika podjetja;

  3. več investicij in napredna proizvodnja;

  4. spodbujanje inovacij po celotni dobavni verigi in s tem okrepitev konkurenčnosti evropske industrije.

Te ambicije Komisije podpirajo raziskovalci in elektronska industrija, ki so konec leta 2012 orisali, kako bi lahko med letom 2013 in 2020 ustvarili za 100 milijard EUR investicij.

Ozadje

Mikro- in nanoelektronske komponente ter sistemi niso bistveni samo za digitalne proizvode in storitve. So temelj za inovacije in konkurenčnost v vseh pomembnih gospodarskih sektorjih. Zaradi elektronskih sestavnih delov so današnji avtomobili, letala in vlaki varnejši, energijsko učinkovitejši in udobnejši. To velja tudi za velike sektorje, kot so medicinska in zdravstvena oprema, gospodinjski aparati, energetska omrežja in varnostni sistemi. Zato sta mikro- in nanoelektronika ključni omogočitveni tehnologiji ter bistvenega pomena za rast in delovna mesta v Evropski uniji.

Potem ko je od leta 2000 zrasla za povprečno 5% na leto, evropska industrija elektronike danes neposredno zaposluje več kot 200 000 ljudi, neposredno pa podpira še milijon delovnih mest. Pri tem še naprej primanjkuje ustrezno kvalificirane delovne sile.

V zadnjih petnajstih letih so bila v Evropi vložena znatna prizadevanja v ustanovitev industrijskih in tehnoloških grozdov. Glede na mnoge priložnosti in izzive, s katerimi se sooča industrija, je sedaj treba nujno pospešiti in uskladiti vsa pomembna javna prizadevanja po vsej Evropi.

Vsi evropski gospodarski sektorji bodo od te strategije imeli koristi, saj je vsaj 10 % BDP odvisnih od elektronskih proizvodov in storitev.

Uporabne povezave

MEMO/13/451 Nova strategija za elektroniko: kakšne so koristi za gospodarstvo?

Sporočilo „Evropska strategija za mikro- in nanoelektronske komponente in sisteme“

Elektronika v evropski digitalni agendi

Ključne omogočitvene tehnologije

Tematski oznaki: #elektronika, #nanoelectronics

Povejte svoje mnenje

Evropska digitalna agenda

Neelie Kroes

Spremljajte komisarko na Twitterju

Kontaktni osebi:

Ryan Heath (+32 22961716), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 22999019)


Side Bar