Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 23 mai 2013

Comisia propune o nouă strategie industrială europeană în domeniul electronicii – un sprijin mai bine direcționat pentru a mobiliza investiții private noi în valoare de 100 de miliarde EUR

Comisia Europeană lansează astăzi o campanie care urmărește realizarea de investiții publice coordonate în sectoarele micro- și nanolectronicii (spre exemplu, semiconductorii și cipurile din componența calculatoarelor), campanie concepută pentru a extinde baza de producție avansată din Europa.

Vicepreședintele Comisiei Europene, Neelie Kroes, declară: „Alții investesc de o manieră ofensivă în cipurile din componența calculatoarelor și Europa nu își poate permite să rămână în urmă. Trebuie să ne consolidăm și să ne reunim atuurile actuale și să dezvoltăm noi puncte forte. Este necesară o coordonare rapidă și strânsă a investițiilor publice la nivelul UE, al statelor membre și la nivel regional pentru a asigura această transformare.”

Sectorul european al electronicii stă la baza competitivității industriale a Europei, într-un context mai larg, deoarece reprezintă o tehnologie generică esențială pentru celelalte sectoare, de la sectorul energetic până la sectorul autovehiculelor și la sectorul sănătății. Un sector al electronicii aflat în dezvoltare este esențial pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă în Europa.

Neelie Kroes a declarat: „Doresc să dublez producția noastră de cipuri la aproximativ 20 % din producția mondială. Îmi doresc ca Europa să producă mai multe cipuri pe teritoriul european decât produc Statele Unite pe propria lor piață. Este un obiectiv realist, cu condiția să ne canalizăm investițiile în mod corespunzător.”

Printre elementele-cheie ale acestei strategii industriale se numără următoarele:

  1. creșterea investițiilor în cercetare, dezvoltare şi inovare (C&D&I) și îmbunătățirea coordonării acestora – maximizarea impactului investițiilor UE și ale statelor membre printr-o colaborare transfrontalieră sporită (se așteaptă ca 70 % din investițiile publice să provină de la statele membre, iar 30 % de la UE);

  2. consolidarea celor trei poli europeni de talie mondială în domeniul electronicii, și anume Dresda (DE), Eindhoven (NL) / Leuven (BE) și Grenoble (FR), precum și crearea unei legături cu alți poli europeni care ocupă o poziție de frunte, cum ar fi cei din Cambridge (UK), Carintia (AT), Dublin (IRL) și Milano (IT);

  3. Strategia se va concentra asupra a trei linii complementare: cipuri mai puțin costisitoare (tranziția către plăcuțe de siliciu cu dimensiuni de 450 mm, materiile prime pentru cipuri), cipuri mai rapide („More Moore”) și cipuri mai inteligente („More than Moore”).

  4. mobilizarea unor fonduri private, regionale, naționale și ale UE, în valoare de 10 miliarde EUR, în jurul unui set comun de obiective în materie de cercetare și inovare, incluzând 5 miliarde EUR prin intermediul unui parteneriat public-privat comun. Acest parteneriat cu o durată de șapte ani este conceput de așa manieră încât să acopere întregul lanț valoric și al inovării din sectorul electronicii și să finanțeze proiecte de inovare la scară largă, în cadrul programului UE de cercetare Orizont 2020.

Neelie Kroes a adăugat: Datorită acestei strategii, industria europeană va fi mai în măsură să transforme inovațiile realizate în domeniul ingineriei în tehnologii care pot fi instalate la scară comercială.

Implementarea cu succes a acestei strategii va asigura:

  1. o mai mare disponibilitate a micro- și nanoelectronicii necesare pentru industriile-cheie europene,

  2. extinderea lanțului de aprovizionare și a ecosistemului, sporind oportunitățile pentru IMM-uri,

  3. investiții mai ridicate în producţia avansată,

  4. stimularea inovării de-a lungul întregului lanț de aprovizionare, pentru a crește competitivitatea industrială a Europei.

Obiectivele ambițioase ale Comisiei sunt susținute de cercetători și de industria electronicii, care au evidențiat, la sfârșitul anului 2012, modul în care ar putea fi obținute investiții totale în valoare de 100 de miliarde EUR în perioada 2013-2020.

Context

Componentele și sistemele micro- și nanoelectronice sunt nu doar esențiale pentru produsele și serviciile digitale, ci stau, de asemenea, la baza inovării și competitivității din toate sectoarele economice importante. Autovehiculele, avioanele și trenurile de astăzi sunt mai sigure, mai eficiente din punct de vedere energetic și mai confortabile datorită componentelor lor electronice. Același lucru este valabil și în sectoarele mari precum cel al echipamentelor medicale și sanitare, al aparatelor electrocasnice, al rețelelor energetice și al sistemelor de securitate. Acesta este motivul pentru care micro- și nanoelectronica constituie o tehnologie generică esențială (TGE) și joacă un rol crucial în creșterea economică și în crearea de locuri de muncă în Uniunea Europeană.

După o creștere care a atins, în medie, 5 % pe an din anul 2000, industria electronică europeană oferă în prezent în mod direct locuri de muncă pentru 200 000 de persoane și sprijină în mod indirect un milion de locuri de muncă; în plus, există în continuare o cerere nesatisfăcută de lucrători calificați.

În cursul ultimilor 15 ani, s-a depus un efort substanțial pentru a se crea poli industriali și tehnologici în Europa. Având în vedere gama largă de posibilități viitoare și provocările cărora trebuie să le facă față industria, la ora actuală este urgent să se intensifice și să se coordoneze toate eforturile publice relevante din întreaga Europă.

Toate sectoarele economice din Europa vor beneficia de această strategie, întrucât cel puțin 10 % din PIB depinde de produse și servicii electronice.

Linkuri utile

MEMO/13/451: Noua strategie în domeniul electronicii: care sunt avantajele pentru economie?

Comunicarea privind „O strategie europeană pentru componente și sisteme micro- și nanoelectronice”

Electronica în Agenda digitală

Tehnologii generice esențiale

Etichete: #electronics, #nanoelectronics

Exprimați-vă părerea

Agenda digitală

Neelie Kroes

Urmăriți activitatea comisarului Neelie Kroes pe Twitter

Contact:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar