Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 23. maijā

Komisija ierosina jaunu Eiropas rūpniecības stratēģiju elektronikas jomā, kas paredz mērķtiecīgāku atbalstu privātā sektora ieguldījumu piesaistīšanai 100 miljardu eiro apmērā

Eiropas Komisija šodien sāk kampaņu saistībā ar koordinētiem publiskā sektora ieguldījumiem mikro- un nanoelektronikas jomā (piemēram, pusvadītāji un mikroshēmas), kura izstrādāta, lai paplašinātu Eiropas progresīvās ražošanas bāzi.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieces Nēlī Krusas komentārs: "Citi kāpina ieguldījumus mikroshēmās, un Eiropa nedrīkst atpalikt. Mums jāpastiprina un jāapvieno esošās priekšrocības un jāveido jaunas. Lai nodrošinātu šīs pārmaiņas, ir nepieciešama ātra un laba publiskā sektora ieguldījumu koordinācija ES, dalībvalstu un reģionālajā līmenī."

Eiropas elektronikas nozare ir pamats plašākai Eiropas rūpniecības konkurētspējai, jo tā ir svarīga pamattehnoloģija citās nozarēs – no enerģētikas līdz autoražošanas un veselības nozarei. Elektronikas nozares izaugsme ir būtiska Eiropas izaugsmei un nodarbinātībai.

Nēlī Krusas komentārs: "Es gribētu, lai mūsu mikroshēmu ražošanas apjoms dubultojas līdz aptuveni 20 % no pasaules ražošanas apjoma. Es gribētu, lai Eiropa ražotu vairāk mikroshēmu Eiropā nekā ASV ražo iekšējām vajadzībām. Tas ir reāli īstenojams mērķis, ja tiek pareizi veikti ieguldījumi."

Rūpniecības stratēģijas galvenie elementi

  1. Lielāki un koordinētāki ieguldījumi pētniecībā, izstrādē un jauninājumos – ES un dalībvalstu ieguldījumu ietekmes palielināšana, palielinot pārrobežu sadarbību (ir sagaidāms, ka 70 % publiskā sektora finansējuma nodrošinās dalībvalstis, bet 30 % – ES).

  2. Eiropas trīs pasaules līmeņa elektronikas klasteru (kopu) – reģionos ap Drēzdeni (Vācija), Eindhovenu (Nīderlande) / Lēveni (Beļģija) un Grenobli (Francija) – pastiprināšana un saikņu veidošana ar citiem vadošajiem Eiropas klasteriem, piemēram, Kembridžā (Apvienotā Karaliste), Karintijā (Austrija), Dublinā (Īrija) un Milānā (Itālija).

  3. Stratēģijas uzmanības lokā ir trīs savstarpēji papildinoši tehnoloģiju virzieni: mikroshēmu cenas samazināšana (pāreja uz 450 mm izmēra silīcija plātnēm), to darbības ātruma palielināšana ("More Moore") un vieduma uzlabošana ("More than Moore").

  4. Privātā sektora, reģionālā, valsts un ES finansējuma mobilizēšana 10 miljardu eiro apmērā kopīgiem pētniecības un inovācijas mērķiem, tostarp 5 miljardi eiro ar kopīgas publiskās un privātās partnerības palīdzību. Šī septiņu gadu partnerība ir izveidota, lai aptvertu visu vērtības un inovācijas ķēdi elektronikas nozarē, kā arī finansētu lielus jauninājumu projektus saskaņā ar pētniecības un inovācijas pamatprogrammu "Apvārsnis 2020".

Nēlī Krusas komentārs: "Šī stratēģija palīdzēs Eiropas rūpniecībai pārvērst inženiertehniskos jauninājumus komerciāli izmantojamās tehnoloģijās."

Šīs stratēģijas sekmīga īstenošana nodrošinās šādus ieguvumus:

  1. mikro- un nanoelektronikas lielāka pieejamība Eiropas svarīgajās nozarēs,

  2. plašāka piegādes ķēde un ekosistēma, veicinot MVU iespējas,

  3. lielāki ieguldījumi progresīvajā ražošanā,

  4. jauninājumu veicināšana visā piegādes ķēdē, kas palielinās Eiropas rūpniecisko konkurētspēju.

Komisijas vērienīgo plānu pamatā ir pētnieku un elektronikas rūpniecības pārstāvju 2012. gada beigās izklāstītās idejas par to, kā varētu panākt kopējo finansējumu 100 miljardu eiro apjomā no 2013. līdz 2020. gadam.

Vispārīga informācija

Mikro- un nanoelektronikas komponenti un sistēmas ir būtiski ne tikai digitālajos produktos un pakalpojumos; uz tiem balstās arī inovācija visās svarīgākajās ekonomikas nozarēs un to konkurētspēja. Patlaban ražotie automobiļi, lidmašīnas un vilcieni ir drošāki, energoefektīvāki un ērtāki, jo tajos ir iebūvētas elektroniskas ierīces. Tas pats attiecas arī uz tādām lielām nozarēm kā medicīnas un veselības aprīkojums, sadzīves tehnika, enerģijas tīkli un drošības sistēmas. Tieši tāpēc mikro- un nanoelektronika ir svarīga pamattehnoloģija (KET), un tai ir būtiska loma, lai veicinātu izaugsmi un nodarbinātību Eiropas Savienībā.

Kopš 2000. gada Eiropas elektronikas nozarē ik gadu ir notikusi aptuveni 5 % izaugsme, un pašlaik tajā tiek tieši nodarbināti 200 000 cilvēki un netieši tiek nodrošināts miljons darbvietu; kvalificēti darbinieki joprojām ir pieprasīti.

Pēdējo 15 gadu laikā Eiropā nozīmīgi pūliņi ir veltīti rūpniecības un tehnoloģijas klasteru izveidei. Ņemot vērā turpmākās plašās iespējas, kā arī problēmas, ar kurām saskaras attiecīgā rūpniecības nozare, ir svarīgi nekavējoties pastiprināt un koordinēt visas attiecīgās publiskā sektora darbības Eiropas mērogā.

Šī stratēģija radīs ieguvumu visām Eiropas tautsaimniecības nozarēm, jo vismaz 10 % no IKP ir atkarīgi no elektronikas produktiem un pakalpojumiem.

Noderīgas saites

MEMO/13/451 Jaunā elektronikas stratēģija: ko tā piedāvā tautsaimniecībai?

Paziņojums "Eiropas stratēģija mikro- un nanoelektronikas komponentu un sistēmu jomā"

Elektronika digitalizācijas programmā

Svarīgas pamattehnoloģijas

Atsauces birkas: #electronics, #nanoelectronics

Vārds jums

Digitalizācijas programma

Neelie Kroes

Sekojiet Nēlī Krusai tviterī

Kontaktpersonas:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar