Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2013

Η Επιτροπή προτείνει μια Νέα Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική καλύτερα στοχοθετημένη για την κινητοποίηση νέων ιδιωτικών επενδύσεων ύψους 100 δισεκατ.

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει εκστρατεία για συντονισμένες δημόσιες επενδύσεις στην μικρο- και νανοηλεκτρονική (όπως ημιαγωγούς και μικροκυκλώματα υπολογιστών), σκοπός της οποίας είναι να διευρυνθεί η προηγμένης τεχνολογίας βιομηχανική βάση της Ευρώπης.

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Neelie Kroes έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Ορισμένοι επενδύουν επιθετικά στον τομέα των μικροκυκλωμάτων υπολογιστών και η Ευρώπη δεν μπορεί να μείνει αμέτοχη. Πρέπει να ενισχύσουμε και να ενώσουμε τις θέσεις που έχουμε κατακτήσει και να αναπτύξουμε νέα δυνατά σημεία. Ο γρήγορος και στενός συντονισμός των δημόσιων επενδύσεων σε επίπεδο ΕΕ, κρατών μελών και περιφερειών είναι απαραίτητος για να εξασφαλιστεί η αλλαγή αυτή transformation."

Ο ευρωπαϊκός τομέας της ηλεκτρονικής αποτελεί το υπόβαθρο της ευρύτερης βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης διότι αποτελεί βασική τεχνολογία γενικής εφαρμογής για άλλους τομείς, από τον τομέα της ενέργειας έως την αυτοκινητοβιομηχανία και τον τομέα της υγείας. Η ανάπτυξη του τομέα της ηλεκτρονικής είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη της οικονομίας και την απασχόληση στην Ευρώπη.

Η κα Neelie Kroes ανέφερε επίσης: "Επιθυμώ να διπλασιαστεί η παραγωγή μας στον τομέα των μικροκυκλωμάτων στην σε περίπου 20% της παγκόσμιας παραγωγής. Θέλω η Ευρώπη να παράγει περισσότερα μικροκυκλώματα στην Ευρώπη από ό,τι παράγουν οι ΗΠΑ σε εγχώριο επίπεδο. Πρόκειται για έναν στόχο που είναι ρεαλιστικός με την κατάλληλη διοχέτευση των επενδύσεών μας."

Βασικά στοιχεία της βιομηχανικής αυτής στρατηγικής

  1. Μεγαλύτερες και πιο συντονισμένες επενδύσεις σε Ε&A&K με τις οποίες θα μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των επενδύσεων της ΕΕ και των κρατών μελών μέσω ευρύτερης διασυνοριακής συνεργασίας (προβλέπεται ότι το 70% των δημόσιων επενδύσεων θα προέλθει από τα κράτη μέλη και το 30% από την ΕΕ).

  2. Ενίσχυση των τριών παγκοσμίου κύρους ευρωπαϊκών επιχειρηματικών συστάδων στον τομέα της ηλεκτρονικής: Δρέσδη (DE), Eindhoven (NL) /Leuven (BE), και Grenoble (FR) και σύνδεσή τους με άλλες πρωτοποριακές ευρωπαϊκές επιχειρηματικές συστάδες π.χ. Cambridge (UK), Καρινθία (AT), Δουβλίνο (IRL) και Μιλάνο (IT).

  3. Η στρατηγική θα εστιάζεται σε τρία συμπληρωματικά σκέλη: φθηνότερα μικροκυκλώματα (μετάβαση σε δίσκους πυριτίου μεγέθους 450mm, που αποτελούν την πρώτη ύλη για τα μικροκυκλώματα), ταχύτερα μικροκυκλώματα ("More Moore") και εξυπνότερα μικροκυκλώματα ("More than Moore").

  4. Κινητοποίηση κεφαλαίων ύψους 10 δισεκατ. Ευρώ από τον ιδιωτικό τομέα, τις περιφέρειες, τα κράτη μέλη και την ΕΕ, με βάση ένα κοινό σύνολο στόχων στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, περιλαμβανομένου και ποσού ύψους 5 δισεκατ. ευρώ στο πλαίσιο κοινής εταιρικής σχέσης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. Η εν λόγω επταετούς διάρκειας εταιρική σχέση σκοπό έχει να καλύψει ολόκληρη την αλυσίδα προστιθέμενης αξίας και καινοτομίας του τομέα της ηλεκτρονικής, περιλαμβανομένης της χρηματοδότησης σχεδίων καινοτομίας μεγάλης κλίμακας, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος της ΕΕ Horizon 2020.

Η κα Neely Kroes πρόσθεσε τα εξής: «Με την στρατηγική αυτή, η ευρωπαϊκή βιομηχανία θα μπορεί καλύτερα να μετατρέπει τις καινοτομίες στον τομέα της μηχανικής σε εμπορικά εκμεταλλεύσιμες τεχνολογίες.»

Η επιτυχής εφαρμογή της στρατηγικής αυτής θα εξασφαλίσει:

  1. Μεγαλύτερη διαθεσιμότητα προϊόντων μικρο- και νανοηλεκτρονικής σε καίριους βιομηχανικούς κλάδους στην Ευρώπη.

  2. Διευρυμένη αλυσίδα εφοδιασμού, που θα αυξήσει τις ευκαιρίες για τις ΜΜΕ.

  3. Μεγαλύτερες επενδύσεις σε προηγμένες μεθόδους παραγωγής.

  4. Τόνωση της καινοτομίας σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, πράγμα το οποίο θα αυξήσει την βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

Η φιλοδοξίες της Επιτροπής τυγχάνουν υποστήριξης από ερευνητές και τον κλάδο της ηλεκτρονικής βιομηχανίας που στα τέλη του 2012 είχαν περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν συνολικές επενδύσεις ύψους 100 δισεκατ. ευρώ μεταξύ 2013 και 2020.

Ιστορικό

Τα συστατικά στοιχεία και συστήματα μικροηλεκτρονικής και νανοηλεκτρονικής δεν είναι απαραίτητα μόνο για ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες· υποστηρίζουν επίσης την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα όλων των σημαντικών τομέων της οικονομίας. Τα σημερινά αυτοκίνητα, αεροπλάνα και τρένα είναι ασφαλέστερα, ενεργειακά αποδοτικότερα και άνετα χάρη στα ηλεκτρονικά τους εξαρτήματα. Το ίδιο ισχύει για μεγάλους τομείς, όπως είναι ο ιατρικός και υγειονομικός εξοπλισμός, οι οικιακές συσκευές, τα ενεργειακά δίκτυα και τα συστήματα ασφάλειας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η μικροηλεκτρονική και η νανοηλεκτρονική αποτελούν βασική τεχνολογία γενικής εφαρμογής (KET) και είναι απαραίτητες για την οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Μετά από ρυθμούς ανάπτυξης 5% κατά μέσο όρο ετησίως από το 2000, ο ευρωπαϊκός κλάδος της ηλεκτρονικής απασχολεί απευθείας 200 000 άτομα και υποστηρίζει έμμεσα ένα εκατομμύριο θέσεις απασχόλησης. Υπάρχει επίσης περαιτέρω ζήτηση για ειδικευμένα άτομα που δεν έχει καλυφθεί.

Την τελευταία 15ετία, καταβλήθηκαν σημαντικές προσπάθειες για τη δημιουργία βιομηχανικών και τεχνολογικών επιχειρηματικών συστάδων σε περιφερειακό επίπεδο στην Ευρώπη. Με δεδομένο το ευρύ φάσμα των ευκαιριών που διανοίγονται, καθώς και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο κλάδος, επείγει πλέον να ενταθούν και να συντονιστούν όλες οι σχετικές δημόσιες προσπάθειες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

https://www.eeca.eu/data/File/ESIA_Broch_CompReport_Total.pdfΌλοι οι τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας θα ωφεληθούν από την στρατηγική αυτή, δεδομένου ότι τουλάχιστον το 10% του ΑΕΠ το καταλαμβάνουν ηλεκτρονικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

MEMO/13/451 Νέα στρατηγική στον τομέα της ηλεκτρονικής: σε τι θα ωφελήσει την οικονομία;

Ανακοίνωση σχετικά με «Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για συστατικά στοιχεία και συστήματα μικρο- και νανοηλεκτρονικής»

Electronics on the Digital Agenda (Ο κλάδος της ηλεκτρονικής στο ψηφιακό θεματολόγιο)

Βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής

Λέξεις-κλειδιά: #electronics, #nanoelectronics

Διατυπώστε τις απόψεις σας

Ψηφιακό θεματολόγιο

Neelie Kroes

Παρακολουθήστε την Neelie Kroes στο Twitter

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar