Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel, 23. května 2013

Komise předložila návrh nové evropské průmyslové strategie pro elektroniku – lepším zacílením podpory se má mobilizovat 100 miliard eur nových soukromých investic

Evropská komise dnes zahájila kampaň zaměřenou na koordinaci veřejných investic do mikro- a nanoelektroniky (např. polovodiče, počítačové čipy apod.), jejímž cílem je rozšířit základnu evropské vysoce rozvinuté výroby.

Místopředsedkyně Evropské komise Neelie Kroesová v této souvislosti uvedla: „Ostatní země do vývoje počítačových čipů intenzivně investují a Evropa si nemůže dovolit zůstat pozadu. Musíme posílit oblasti, v nichž patříme mezi světové špičky, spolupracovat a rozvíjet oblasti nové. K dosažení této změny je třeba rychle a důsledně koordinovat veřejné investice na evropské, vnitrostátní a regionální úrovni."

Na evropském elektronickém průmyslu závisí v Evropě konkurenceschopnost mnoha dalších sektorů – od energetiky přes automobilový průmysl po zdravotnictví. Elektronika je totiž jednou z klíčových technologií. Rozvoj tohoto sektoru je proto pro hospodářský růst a vytváření pracovních míst v Evropě naprosto nezbytný.

Neelie Kroesová dále uvedla: „Chtěla bych dosáhnout zdvojnásobení evropské výroby čipů, aby činila přibližně 20 % celosvětové produkce. Chtěla bych rovněž, aby se v Evropě produkovalo více čipů, než vyrábějí v rámci domácí produkce Spojené státy. Pokud budeme správně investovat, není tento cíl nerealistický.“

Základní prvky strategie:

  1. Vyšší a koordinovanější investice do výzkumu, rozvoje a inovací – maximalizace dopadu investic EU i členských zemí dosáhneme díky větší přeshraniční spolupráci (70 % veřejných investic má být z členských zemí, zbývajících 30 % z rozpočtu EU).

  2. Posílení tří špičkových evropských klastrů elektroniky, jež dosahují světové úrovně – Drážďany (DE), Eindhoven (NL) / Lovaň (BE), a Grenoble (FR), a jejich propojení s ostatními předními evropskými klastry, jež se nacházejí například v Cambridge (UK), Korutanech (AT), Dublinu (IRL) a Miláně (IT).

  3. Strategie se zaměří na tři vzájemně se doplňující složky: výroba čipů, jež budou levnější (přechod na 450mm křemíkové destičky, z nichž se čipy vyrábí), rychlejší („More Moore“) a inteligentnější („More-than-Moore“).

  4. Mobilizace 10 miliard eur soukromých, regionálních, vnitrostátních a evropských finančních prostředků na podporu společných cílů v oblasti výzkumu a inovací, včetně 5 miliard eur v rámci společného partnerství veřejného a soukromého sektoru. Toto sedmileté partnerství má zahrnovat celý hodnotový a inovační řetězec elektronického sektoru, včetně velkých inovačních projektů realizovaných v rámci výzkumného programu EU Horizont 2020.

Neelie Kroesová k tématu dodala: „S touto strategií bude evropský průmysl lépe připraven na to, aby přeměnil technické inovace na komerčně použitelné technologie.“

Realizací této strategie se dosáhne:

  1. větší dostupnosti mikro- a nanoelektroniky pro klíčová odvětví v Evropě

  2. rozšíření dodavatelského řetězce a ekosystému, čímž se zvýší příležitosti pro malé a střední podniky

  3. zvýšení investic do vysoce rozvinuté výroby

  4. stimulace inovací v celém dodavatelském řetězci, čímž se posílí konkurenceschopnost evropského průmyslu.

Těmto ambiciózním cílům Komise se dostává podpory z odvětví výzkumu a elektroniky, jež na konci roku 2012 navrhly způsob, jak investice v celkové výši 100 miliard eur v období 2013-2020 mobilizovat.

Souvislosti

Mikro- a nanoelektronické součástky a systémy nejsou nezbytné pouze pro digitální výrobky a služby. Velký význam mají pro inovace a konkurenceschopnost všech hlavních hospodářských odvětví. Díky elektronice máme v dnešní době mnohem bezpečnější, energeticky účinnější a pohodlnější auta, letadla či vlaky. Totéž platí pro jiná velká odvětví, například zdravotnické vybavení, domácí spotřebiče, energetické sítě a bezpečnostní systémy. Proto je mikro- a nanoelektronika klíčovou technologií (v angl. key essential technology neboli KET) a je nezbytná pro růst a zaměstnanost v Evropské unii.

Evropské odvětví elektroniky roste od roku 2000 tempem 5 % za rok a v současné době zaměstnává 200 000 osob přímo. Nepřímo na něm závisí kolem jednoho milionu pracovních míst. Navíc je v něm stále poptávka po kvalifikované pracovní síle.

Za posledních 15 let se v Evropě vyvíjely značné snahy o vytvoření průmyslových a technologických klastrů. Vzhledem k mnoha budoucím příležitostem a k úkolům, které toto odvětví v současnosti řeší, je nyní nejvyšší čas veškerá související opatření v celé Evropě posílit a koordinovat.

Tato strategie bude výhodná pro všechna hospodářská odvětví Evropy, jelikož minimálně 10 % HDP se odvíjí od elektronických výrobků a služeb.

Užitečné odkazy

MEMO/13/451 Nová strategie pro elektroniku: jak to ovlivní hospodářství?

Sdělení týkající se „Evropské strategie pro mikro- a nanoelektronické součásti a systémy“

Elektronika v rámci digitální agendy

Klíčové základní technologie

Hashtagy: #electronics #nanoelectronics

Vyjádřete svůj názor

Digitální agenda

Neelie Kroesová

Neelie Kroesová na Twitteru

Kontaktní osoby:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar