Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE NL EL

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 23. maijā

ES apņemas līdz 2030. gadam nodrošināt pamatizglītību katram bērnam

Šodien augsta līmeņa sanāksmē Briselē Eiropas Komisija attīstības programmā pēc 2015. gada apstiprinās savu apņemšanos panākt lielāku vienlīdzību izglītības iespējās un labāku izglītības kvalitāti, nodrošinot pastāvīgu finansiālo atbalstu.

Attīstības komisārs Andris Piebalgs paziņos, ka vismaz 20 % no 2014. — 2020. gada palīdzības budžeta ir paredzēti humānai attīstībai un sociālajai iekļaušanai, kur izglītība ir galvenais elements. Izglītībai tiks nodrošināti 2,5 miljardi eiro, apstiprinot to par prioritāti ES attīstībā pēc 2015. gada. Vismaz 1,5 miljardi eiro tiks piešķirti jaunajai “Erasmus visiem” programmai (akadēmiskā apmaiņas programma starp ES un citu valstu universitātēm, kas ir palīdzējusi skolēniem uzlabot izglītības iespējas, gūstot pieredzi no studijām ārvalstīs).

Komisārs Piebalgs arī apņemsies nodrošināt, ka līdz 2030. gadam ikviens bērns varēs iegūt pamatizglītību neatkarīgi no apstākļiem un apgūt rakstpratību un rēķināšanas prasmi. "Es uzskatu par nepieņemamu, ka joprojām ir 61 miljons bērnu, kam šodien nav pieejama pamatizglītība. Es pats esmu bijis skolotājs un izglītības ministrs, tādēļ man ir nelokāma pārliecība, ka katram bērnam, lai kur viņš dzīvotu, ir tiesības uz kvalitatīvu izglītību. Tādēļ es ar prieku varu paziņot par būtisko atbalstu, kas nākamajos septiņos gados tiks sniegts izglītībai. Palīdzot bērniem pēc pamatskolas, mēs viņiem dodam iespējas nopelnīt sev iztiku un uzlabot viņu dzīves līmeni pēc skolas pabeigšanas," teica komisārs Piebalgs.

Izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāre Andrula Vasiliu norādīja: “Rakstpratība nav tikai jaunattīstības valstu problēma: Eiropas Savienībā vienam no pieciem skolēniem un 73 miljoniem pieaugušo ir grūtības lasīt un rakstīt. Rakstpratības līmeņa paaugstināšana ir ne tikai tautsaimniecības prioritāte, bet vēl jo vairāk prioritāte mūsu iedzīvotāju personiskajā izaugsmē."

Konferencē rakstpratības veicināšanai komisāre Vasiliu aprakstīs arī vairākus sekmīgas Eiropas labākās prakses piemērus. Sagaidāms, ka viņas piemēru pamatā būs ieteikumi, ko sniegusi ES Augsta līmeņa grupa rakstpratības veicināšanai.

Tāpat sagaidāms, ka komisāri uzsvērs nepieciešamību pēc labākas kvalitātes izglītības un lielākas pārskatatbildības, lai tajās valstīs, kurās ES darbojas, vietējā līmenī būtu pieejama plašāka informācija par skolu darbību, pieejamajiem resursiem un to izmantošanu.

Vispārīga informācija

Šodienas augsta līmeņa sanāksmē par izglītību un attīstību, ko organizē Eiropas attīstības komisārs Andris Piebalgs, uzstāsies šādi referenti: ES Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Katrīna Eštone, Eiropas komisāri Kristalīna Georgijeva (starptautiskā sadarbība, humānā palīdzība un reaģēšana krīzes situācijās) un Andrula Vasiliu (izglītība, kultūra, daudzvalodība un jaunatne), kā arī Gordons Brauns (ANO īpašais sūtnis globālās izglītības lietās) un Viņas Karaliskā Augstība Nīderlandes princese Laurentīna (UNESCO īpašā sūtne rakstpratības veicināšanai). Viesu vidū ir arī Senegālas valsts izglītības ministrs Serigne Mbaye Thiam, Dānijas attīstības sadarbības ministrs Christian Friis Bach un Īrija tirdzniecības un attīstības valsts ministrs Joe Costello.

Laikposmā no 2007. gada līdz 2011. gadam valstu programmām un ES augstākās izglītības programmām ES ir iztērējusi 4,2 miljardus eiro. Kopš 2004. gada ES ir palīdzējusi iegūt pamatizglītību 9 miljoniem skolēnu attīstības valstīs, bet daudzi bērni joprojām bieži pamet skolu, tā arī neieguvuši pamatprasmes rakstīšanā vai rēķināšanā. Izglītība ir labākais iespējamais ieguldījums pret atstumtību, nevienlīdzību un nabadzību. Tiek lēsts, ka, ja visi bērni nabadzīgajās valstīs varētu lasīt, nabadzība pasaulē samazinātos par 12 %.

UNESCO iniciatīvas “Izglītība visiem” mērķu pamatā ir Tūkstošgades attīstības mērķi un tie sniedz konkrētus izglītības kritērijus, tostarp attiecībā uz piekļuvi, vienlīdzību un prasmju līmeņiem. Mērķi tika noteikti 2000. gadā nolūkā veicināt izglītības progresu un izveidot pasaules mēroga dialogu par izglītību un noteikt mērķus, kas būtu jāsasniedz līdz 2015. gadam.

Rakstpratība ir liels uzdevums Eiropai: vienam no pieciem skolēniem un 73 miljoniem pieaugušo ir grūtības lasīt un rakstīt. Rakstpratības uzlabošana visā Eiropā ir Komisijas galvenā prioritāte. Tāpēc Komisija 2011. gadā izveidoja augsta līmeņa grupu rakstpratības veicināšanai, lai apzinātu labāko praksi un veicinātu sadarbību šajā jomā visā Eiropā. Grupa sniedza ziņojumu 2012. gada septembrī. Eiropas Komisijai ir īpaša tīmekļa vietne par rakstpratību un kampaņu “Eiropai patīk lasīt”. Tā plāno drīzumā izveidot Eiropas tīklu, kurā apvienotas valstu rakstpratības organizācijas.

Sīkāka informācija

Factsheet - Education

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/factsheet_education_en.pdf

Konferences tīmekļa vietne ar pamatojuma dokumentiem:

http://ec.europa.eu/europeaid/fromchallenges2013_en.htm

Videoierakstu par mūsu izglītības projektiem Somālilendā un Puntlendā skatīt šādā tīmekļa vietnē: http://www.youtube.com/watch?v=FO5wclEgqLg

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne – EuropeAid

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Eiropas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm

Eiropas izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāres Andrulas Vasiliu tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/

Twitter @VassiliouEU https://twitter.com/@VassiliouEU

Kontaktpersonas :

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)


Side Bar