Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 23 mai 2013

Comisia propune modernizarea a 300 de porturi maritime cheie

Astăzi, Comisia Europeană a lansat o nouă inițiativă de îmbunătățire a operațiunilor portuare și a conexiunilor de transport ulterior în 319 porturi maritime cheie de-a lungul coastelor Europei. Orientările și modificările legislative propuse vor ajuta operatorii portuari să își modernizeze serviciile și instalațiile, conferindu-le totodată mai multă autonomie financiară.

74 % din mărfurile care intră pe teritoriul UE sau îl părăsesc utilizează calea maritimă, însă o cincime din această cantitate trece în prezent doar prin trei porturi: Rotterdam, Hamburg și Anvers. Acest dezechilibru între performanțele porturilor duce la congestionare și la costuri suplimentare pentru expeditori, operatori de transport și consumatori. Noile propuneri ar putea genera, până în 2030, economii de până la 10 miliarde EUR pentru industria europeană și ar putea contribui la dezvoltarea unor legături maritime noi pe distanțe scurte.

Vicepreședintele Siim Kallas, comisarul european pentru mobilitate și transporturi, a declarat: „Porturile noastre maritime reprezintă puncte de trecere vitale care leagă coridoarele noastre de transport de restul lumii. Dispunem deja de unele dintre cele mai bune instalații portuare din lume și trebuie să le menținem la acest nivel. Însă ne confruntăm cu provocări majore în ceea ce privește congestionarea, creșterea traficului și investițiile. Mai multe dintre porturile noastre trebuie să atingă aceste standarde ridicate. Propunerile de astăzi vor aduce serviciile portuare ale Europei în secolul al XXI-lea, vor contribui la atragerea investițiilor și vor permite crearea de locuri de muncă acolo unde este cea mai mare nevoie de ele.”

Porturi mai eficiente

Comisia propune proceduri mai transparente și mai deschise pentru desemnarea furnizorilor de servicii portuare. Vor exista norme pentru a preveni posibile abuzuri de preț de către operatori cu drepturi exclusive. Pentru a asigura o focalizare mai puternică pe clienți, propunerea introduce un comitet consultativ al utilizatorilor porturilor. Detaliile vor fi stabilite în funcție de circumstanțele locale, astfel încât comunitățile portuare locale să poată beneficia de o mai bună coordonare și de un mediu de afaceri mai sănătos.

Pentru a spori și mai mult eficiența, Comisia va prezenta propuneri pentru reducerea birocrației și a formalităților administrative în porturi înainte de sosirea verii (așa-numitele propuneri referitoare la „Centura albastră”).

Conexiuni mai bune cu hinterlandul

Finanțarea din partea UE în cadrul mecanismului „Conectarea Europei” se va axa acum pe proiectele destinate porturilor identificate printre domeniile prioritare de finanțare în așa-numitele planuri de coridor TEN-T și pe conexiunile porturilor cu rețeaua feroviară, cu cea a căilor navigabile interioare și cu cea rutieră. Porturile vor fi încurajate să joace un rol activ în acest proces, spre exemplu prin furnizarea de informații privind fluxurile de trafic.

Investiții: un cadru financiar flexibil, bazat pe un model comercial

Propunerea extinde libertatea porturilor de a percepe taxe de utilizare a infrastructurii și sporește transparența modului de stabilire a taxelor și a utilizării finanțării publice. Autoritățile portuare sunt într-adevăr cele mai în măsură să identifice nevoile utilizatorilor și să stabilească taxele. În același timp, o mai mare transparență va asigura fonduri publice fără a denatura în mod nejustificat concurența și va contribui la atragerea investitorilor privați. De asemenea, porturile vor putea reduce taxele pentru navele cu o mai bună performanță de mediu.

Dialogul social

Începând cu luna iunie anul acesta, Comisia va crea un „Comitet de dialog social pentru porturi”, cu scopul de a permite angajaților și angajatorilor să dezbată chestiuni legate de activitățile portuare și să cadă de acord asupra acestora. Comisia va oferi un sprijin tehnic și administrativ pentru lucrările acestui comitet și va evalua în 2016 progresele înregistrate.

Fiind conștientă de provocările particulare cu care se confruntă porturile, aceasta va fi prima dată când Comisia creează legislație sectorială specifică în acest domeniu. Până acum, porturile au fost reglementate prin legislația generală a UE privind libertatea de stabilire și normele în materie de concurență.

În Europa există, în total, 1 200 de porturi maritime. Prezenta propunere vizează cele 319 porturi europene cheie care, împreună, pot crea o veritabilă rețea portuară europeană, capabilă să sprijine piața internă a Europei. Aceste 319 porturi sunt deja considerate prioritare în cadrul propunerilor Comisiei privind reţeaua transeuropeană de transport (TEN-T) – 83 de porturi în rețeaua centrală și 236 în rețeaua globală.

Etapele următoare

Inițiativa face parte din acțiunea cheie referitoare la transportul maritim anunțată în Actul privind piața unică II, adoptat de Comisie în octombrie 2012. Ea completează alte inițiative ale Comisiei, precum viitoarea directivă privind atribuirea contractelor de concesiune (care se va aplica concesiunilor portuare în ceea ce privește manipularea încărcăturii și terminalele pentru pasageri), vizând stabilirea de proceduri comune și introducerea unui grad mai ridicat de transparență, pentru a asigura acordarea concesiunilor într-un mod nediscriminatoriu.

Această inițiativă cuprinde o comunicare care reexaminează politica portuară europeană și anunță opt acțiuni ale Comisiei, precum și o propunere legislativă bine direcționată, adresată Parlamentului European și Consiliului, ce urmărește introducerea noilor dispoziții legislative necesare pentru realizarea politicii și a obiectivelor.

Propunerea trebuie să fie aprobată de Parlamentul European și de statele membre înainte de a fi adoptată în cadrul procedurii legislative obișnuite.

Informații suplimentare

MEMO/13/448

Adresa web: http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/ports_en.htm

Contact:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar