Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. május 23.

300 fontos tengeri kikötő fejlesztését javasolja a Bizottság

Az Európai Bizottság ma új kezdeményezést indított útjára, hogy Európa 319 kulcsfontosságú tengeri kikötőjének kikötői műveletei és közlekedési kapcsolatai javuljanak. Az iránymutatás és a javasolt jogszabály-változások segíteni fogják a kikötő-üzemeltetőket szolgáltatásaik és létesítményeik fejlesztésétben, valamint nagyobb pénzügyi önállóságot biztosítanak nekik.

Az Európába érkező vagy innen kiinduló áruk 74%-a a tengeren közlekedik, azonban ennek a mennyiségnek az ötöde jelenleg három kikötőn megy keresztül: Rotterdamon, Hamburgon és Antwerpenen. A kikötők teljesítményének ez az egyenetlensége torlódásokhoz vezet, ami magasabb költséget jelent a tengeri és szárazföldi fuvaroztatóknak, valamint a fogyasztóknak. Az új javaslatok 2030-ig akár 10 milliárd € megtakarítással is járhatnának az európai gazdaság számára, és segíthetnének új, rövid tengeri kapcsolatok kialakításában.

Siim Kallas, mobilitáspolitikáért és közlekedésért felelős európai biztos kijelentette: „Tengeri kikötőink létfontosságú átjárók: ezek kötik össze közlekedési folyosóinkat a világ többi részével. A világ legjobb kikötőinek egy része már most is a miénk: őrizzük meg őket. Azonban a torlódások, az egyre sűrűbb közlekedés és a beruházások hiánya egyaránt komoly kihívások elé állítanak bennünket. Ezért még több európai kikötőnek kell felzárkóznia a legjobbak által megszabott magas normákhoz. A mai javaslatok a 21. századba röpítik az európai kikötői szolgáltatásokat, segítenek beruházásokat idecsábítani és munkahelyeket termeteni – ott, ahol a legnagyobb szükség van rájuk."

Hatékonyabb kikötők

A kikötői szolgáltatók kijelölésére a Bizottság átláthatóbb és nyitottabb eljárásokat javasol. Arra is lesznek szabályok, hogy a kizárólagos jogokkal rendelkező szereplők ne élhessenek vissza áraikkal. Az ügyfélközpontúság érdekében a javaslat létrehozza a kikötőhasználók tanácsadóbizottságát. A részleteket a helyi körülményeknek megfelelően lehet majd meghatározni, hogy a jobb koordináció és az egészségesebb üzleti környezet gyümölcseit a helyi kikötői közösségek élvezhessék.

A hatékonyság további javítása érdekében a Bizottság még a nyár előtt javaslatokat fog tenni a bürokrácia és az adminisztrációs formaságok csökkentésre (ezek az ún. „kék öv" javaslatok).

Jobb kapcsolatok a környező szárazfölddel

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből történő uniós finanszírozás új prioritásai lesznek egyrészt az előnyt élvező finanszírozásra megjelölt TEN-T folyosók terveiben szereplő kikötőprojektek megvalósítása, másrészt a kikötők vasúttal, belvízi utakkal és közúttal való összekapcsolása. A kikötők bátorítást kapnak, hogy ebben vállaljanak aktív szerepet például azzal, hogy tájékoztatást adnak a rajtuk keresztülmenő forgalomról.

Beruházás: rugalmas, vállalkozásszerű finanszírozási keret

A javaslat kiterjeszti a kikötők szabadságát arra, hogy az infrastruktúrahasználatért díjat szedjenek, valamint erősíti a díjak megállapításának és a közpénzek felhasználásának átláthatóságát is. A felhasználói igények és a díjak megállapítására maguk a kikötői hatóságok a legalkalmasabbak. Ugyanekkor a nagyobb transzparencia lehetővé fogja tenni, hogy a közpénzek indokolatlanul ne torzítsák a versenyt, és magánbefektetők bevonzásában is segíteni fog. A kikötőknek a kevésbé környezetszennyező járművek díjainak csökkentésére is lehetőségük lesz.

Szociális párbeszéd

A Bizottság júniusban létre fogja hozni a kikötőknek szóló társadalmi párbeszéd bizottságot, amelyben a munkáltatók és munkavállalók megállapodhatnak a dokkmunkához kapcsolódó kérdésekben. A munkához a Bizottság technikai és adminisztratív támogatást ad, és 2016-ban értékeli az elért eredményeket.

A kikötők előtt álló különleges kihívások miatt ez lesz az első olyan alkalom, hogy a Bizottság ezen a területen ágazatspecifikus jogszabályt alkot. Ezt megelőzően a kikötőkre a letelepedés szabadságáról és a versenyről szóló általános uniós jogszabályok vonatkoztak.

Európában összesen 1200 tengeri kikötő van. A javaslat ezek közül a 319 legfontosabbat célozza meg. Ezek együttesen létrehozhatnak egy igazi európai kikötőhálózatot, amely képes támogatni az európai belső piacot. Ez a 319 kikötő a Bizottság TEN-T (transzeurópai közlekedési hálózatról szóló) javaslataiban már prioritást élvez: 83 a törzshálózatban, 236 pedig az átfogó hálózatban.

A következő lépések

A kezdeményezés a Bizottság által 2012 októberében elfogadott második egységes piaci intézkedéscsomag 2. kulcsintézkedésének része (tengeri szállítás). Kiegészít más bizottsági kezdeményezéseket, mint például a koncessziós szerződések odaítéléséről szóló leendő irányelvet (amely az árukezelésre és a személyforgalmi terminálokra vonatkozó kikötői koncessziókra is kiterjed), amely eljárásokat hoz létre, növeli az átláthatóságot, és így biztosítja, hogy a koncessziók hátrányos megkülönböztetés nélkül legyenek odaítélve.

A kezdeményezés egy közleményt is magában foglal, amely áttekinti az európai kikötőpolitikát, valamint bejelent 8 bizottsági intézkedést és egy európai parlamenti és tanácsi irányelvjavaslatot annak érdekében, hogy a szakpolitika és a célok megvalósításához szükséges új jogszabályi rendelkezések megszülessenek.

A javaslatot az Európai Parlament és a tagállamok fogadják el a rendes jogalkotási eljárással.

További információ

MEMO/13/448

Weboldal: ec.europa.eu/transport/modes/maritime/ports_en.htm

Kapcsolattartók:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar