Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 22. maja 2013

Opredelitev migracij kot gibala razvoja

Evropska komisija predstavlja svoje mnenje o tem, kako lahko migracije in mobilnost prispevajo k vključujočemu gospodarskemu in socialnemu razvoju ter kako na svetovni ravni okrepiti sodelovanje na tem področju.

Sporočilo Evropske komisije „Prizadevanja za maksimiranje razvojnega učinka migracij“ bo podlaga za skupno stališče EU in njenih držav članic v okviru dialoga na visoki ravni o mednarodnih migracijah in razvoju, ki ga organizira Generalna skupščina Združenih narodov 3. in 4. oktobra 2013. Ta dogodek bo edinstvena priložnost za oblikovalce politik in delavce v zadevnih strokah, da razmislijo o tem, kako naj si prizadevajo za svetovno agendo za učinkovito, vključujoče in na pravicah utemeljeno upravljanje migracij, ter opredelijo ukrepe za krepitev vloge migrantov kot posrednikov inovacij in razvoja.

„Migracije in mobilnost so bistvena gibala trajnostnega razvoja, vendar pa je treba sodelovanje na svetovni ravni še dodatno okrepiti. Oktobrski dialog ZN na visoki ravni bo edinstvena priložnost za pripravo svetovne agende o migracijah in razvoju ter spodbujanje konkretnih ukrepov, ki bodo imeli v življenjih migrantov koristen vpliv,“ je dejala evropska komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström.

Evropski komisar za razvoj Andris Piebalgs je poudaril, da „bi bilo treba migracije priznati kot gibalo vključujočega gospodarskega, socialnega in okoljskega razvoja ter jih kot takšno gibalo v obliki prednostne naloge vključiti v razvojno agendo po letu 2015“.

Komisija z namenom spodbujanja migracij in mobilnosti kot gibala razvoja izvornih in namembnih držav z nizkimi in srednjimi prihodki poziva vse zadevne akterje, naj izkoristijo priložnosti mednarodnih migracij in se spoprimejo z njihovimi izzivi, med drugim:

  1. z zagotavljanjem, da se migracije in mobilnost v razvojnih strategijah priznajo kot „dejavniki, ki omogočajo“ razvoj,

  2. s spoštovanjem dostojanstva ter varstvom človekovih pravic in temeljnih svoboščin migrantov, ne glede na njihov status,

  3. z večjim upoštevanjem medsebojne povezanosti podnebnih sprememb, degradacije okolja in migracij,

  4. z opredelitvijo izzivov, ki jih vedno večja urbanizacija in migracije prinašajo mestom in urbanim regijam,

  5. z okrepitvijo upravljanja migracij prek dvostranskega in regionalnega sodelovanja, vključno s sodelovanjem s civilno družbo,

  6. s pospeševanjem mednarodne in regionalne mobilnosti delovne sile.

Poleg tega je v sporočilu predlagano tudi, kako bi lahko EU sprejela bolj ambiciozen pristop k migracijam in razvoju v lastnih politikah in praksah, zlasti v okviru globalnega pristopa k vprašanju migracij in mobilnosti ter razvojne politike EU, tj. agende EU za spremembe. Za izčrpnejšo obravnavo vloge migracij in mobilnosti pri trajnostnem razvoju so v sporočilu opredeljene številne nove prednostne naloge, vključno s spodbujanjem upravljanja in razvojnih posledic migracij med državami v razvoju ter vključevanjem migracij v razvojno agendo. Komisija se v sporočilu tudi zavezuje, da bo okrepila podporo pobudam na področju migracij in razvoja, vključno s pomočjo partnerskim državam EU pri upravljanju migracij.

Ozadje

Skupno število mednarodnih migrantov se je s 150 milijonov v letu 2000 povečalo na 214 milijonov v letu 20101. Več kot polovica teh migrantov prebiva v državah z nizkimi in srednjimi prihodki, mnoge države v razvoju pa so sočasno izvorne in namembne države migrantov. Ta vse večja regionalna in svetovna mobilnost je vir priložnosti; prispeva na primer k zmanjševanju revščine in inovacijam. Vendar pa zahteva tudi učinkovito upravljanje za obravnavanje izzivov, kot so „beg možganov“ (izseljevanje izobraženih ljudi), izkoriščanje migrantov in učinki migracij na urbanizacijo.

EU je s svojim globalnim pristopom k vprašanju migracij in mobilnosti oblikovala uravnoteženo in celovito zunanjo migracijsko politiko, v kateri so migracije in razvoj eno od štirih operativnih prednostnih področij. Migracije so tudi posebna prednostna naloga v agendi EU za spremembe, tehničnem načrtu razvojne politike Evropske komisije, katere namen je ponovno osredotočenje na tiste države in sektorje, ki najbolj potrebujejo pomoč.

EU je daleč največja donatorica razvojne pomoči in bo še naprej zagotavljala znatno podporo v prihodnjih letih. Migracije so prednostno področje v okviru razvojnega sodelovanja EU. Komisija je med letoma 2004 in 2012 namenila skoraj milijardo evrov za več kot 400 projektov, povezanih z migracijami.

V okviru dialoga ZN na visoki ravni o mednarodnih migracijah in razvoju, ki bo potekal 3. in 4. oktobra 2013, bo EU zastopala komisarka Malmströmova.

Namen dialoga na visoki ravni je opredelitev konkretnih ukrepov za boljšo usklajenost in sodelovanje na vseh ravneh zaradi povečanja koristi mednarodnih migracij za migrante in države ter njihovih povezav z razvojem. Izvaja se v okviru priprav razvojne agende ZN po letu 2015.

Razprave v okviru dialoga na visoki ravni bodo osredotočene na:

  1. ocenjevanje vplivov mednarodnih migracij na trajnostni razvoj in opredelitev relevantnih prednostnih nalog zaradi priprave razvojnega okvira za obdobje po letu 2015,

  2. ukrepe za zagotovitev spoštovanja in varstva človekovih pravic vseh migrantov, zlasti žensk in otrok, za preprečevanje tihotapljenja migrantov in trgovine z ljudmi ter boj proti njima, pa tudi za zagotovitev urejenih, pravilnih in varnih migracij,

  3. krepitev partnerstev in sodelovanja na področju mednarodnih migracij, krepitev mehanizmov za učinkovito vključevanje migracij v razvojne politike in spodbujanje skladnosti na vseh ravneh ter

  4. mednarodno in regionalno mobilnost delovne sile in njen vpliv na razvoj.

Koristne povezave

Spletna stran evropske komisarke Cecilie Malmström

Spremljajte komisarko Cecilio Malmström na Twitterju

Spletna stran GD za notranje zadeve

Spremljajte GD za notranje zadeve na Twitterju

Gradivo za medije o globalnem pristopu k vprašanju migracij in mobilnosti – IP/11/1369 in MEMO/11/800

Gradivo za medije o agendi za spremembe o povečevanju učinka razvojne politike EU – IP/11/1184 in MEMO/11/696

Spletna stran evropskega komisarja Andrisa Piebalgsa

Spletna stran Generalnega direktorata za razvoj in sodelovanje

Kontakti:

Michele Cercone (+32 22980963)

Alexandre Polack (+32 22990677)

Tove Ernst (+32 22986764)

Maria Sanchez Aponte (+32 22981035)

1 :

Mednarodna organizacija za migracije (IOM). 2010. Poročilo o svetovnih migracijah za leto 2010 — prihodnost migracij: izgradnja zmogljivosti za spremembe.


Side Bar