Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 22. maj 2013

Lad os gøre migration til en drivkraft for udvikling

Europa-Kommissionen fremsætter sit syn på, hvordan migration og mobilitet kan bidrage til en inklusiv økonomisk og social udvikling, og hvordan det internationale samarbejde på området kan styrkes.

Kommissionens meddelelse om maksimering af migrationens udviklingseffekt vil danne grundlag for EU's og medlemsstaternes fælles holdning i dialogen på højt plan om international migration og udvikling, der afholdes på FN's Generalforsamling den 3.‑4. oktober 2013. Denne begivenhed vil være en enestående lejlighed for politiske beslutningstagere og aktører til at overveje, hvordan der kan arbejdes hen imod en global dagsorden for en effektiv, inklusiv og rettighedsbaseret migrationsstyring, og foreslå foranstaltninger, der kan fremme migranternes rolle som aktører inden for innovation og udvikling.

"Migration og mobilitet er væsentlige faktorer i en bæredygtig udvikling, men det globale samarbejde skal op i et højere gear. FNs dialog på højt plan i oktober vil give en enestående mulighed for at fastlægge den globale dagsorden om migration og udvikling og fremme konkrete foranstaltninger, der bidrager til migranternes liv på en meningsfuld måde," sagde Cecilia Malmström, EU-kommissær for indre anliggender.

Kommissæren for udvikling, Andris Piebalgs, understregede, at "migration bør anerkendes som en drivkraft for en inklusiv økonomisk, social og miljømæssig udvikling og bør som følge heraf være en prioritet i udviklingsdagsordenen for perioden efter 2015".

For at fremme migration og mobilitet som drivkraft for udviklingen af både oprindelses- og bestemmelseslande med lav- og mellemindkomst opfordrer Kommissionen alle relevante aktører til at udnytte mulighederne og tage udfordringerne op i forbindelse med den internationale migration, bl.a. ved at:

  1. sikre, at udviklingsstrategierne anerkender migration og mobilitet som "fremmende faktorer" for udvikling

  2. respektere migranternes værdighed og forsvare de grundlæggende menneskerettigheder, uanset migranternes juridiske status

  3. tage større hensyn til sammenhængen mellem klimaforandringer, miljøforringelse og migration

  4. anerkende de udfordringer, som den stigende urbanisering og migration skaber for byer og byområder

  5. styrke migrationsstyringen gennem bilateralt og regionalt samarbejde, herunder inddragelse af civilsamfundet

  6. fremme international og regional mobilitet på arbejdsmarkedet.

Desuden indeholder meddelelsen ligeledes forslag om, hvordan EU kunne følge en mere ambitiøs tilgang til migration og udvikling i sine egne politikker og praksis, især gennem den samlede strategi for migration og mobilitet og EU’s udviklingspolitik, dagsordenen for forandring. Med henblik på at tage grundigt fat på den rolle, som migration og mobilitet spiller i en bæredygtig udvikling, fastsættes en række nye prioriteter, bl.a. fremme af migrationsstyringen og de udviklingsmæssige indvirkninger af migration mellem udviklingslandene samt integrering af migrationsspørgsmålet i udviklingspolitikken. Kommissionen forpligter sig også til at øge støtten til migrations- og udviklingsinitiativer, herunder at hjælpe EU’s partnerlande med at fremme migrationsstyring.

Baggrund

Det samlede antal internationale migranter steg fra 150 mio. EUR i 2000 til 214 mio. EUR i 20101. Over halvdelen af disse migranter bor i lav- og mellemindkomstlande, og mange udviklingslande er på samme tid oprindelses- og bestemmelsesland for migranter. Denne øgede regionale og globale mobilitet skaber muligheder, f.eks. ved at bidrage til fattigdomsbekæmpelse og innovation. Det kræver imidlertid også en effektiv styring for at kunne håndtere udfordringerne, såsom "hjerneflugt" (udvandring af veluddannede mennesker), udnyttelse af migranterne og migrationens indflydelse på urbaniseringen.

Med sin samlede strategi for migration og mobilitet har EU udviklet en afbalanceret og omfattende ekstern migrationspolitik, som omfatter migration og udvikling som et af sine fire prioriterede arbejdsområder. Migration er også en specifik prioritet i EU’s dagsorden for forandring, der er Kommissionens udviklingspolitiske udkast til en plan om at målrette sine aktiviteter mod de lande og sektorer, hvor der er størst behov for støtte.

EU er verdens største yder af udviklingsbistand og vil fortsat yde betragtelig støtte i de kommende år. Migration er et prioriteret emne under EU’s udviklingssamarbejde. Mellem 2004 og 2012 har Kommissionen indgået forpligtelser for næsten 1 mia. EUR til mere end 400 migrationsrelaterede projekter.

FN’s dialog på højt plan om international migration og udvikling finder sted den 3.‑4. oktober 2013 — kommissær Cecilia Malmström vil repræsentere EU.

Dialogen på højt plan har til formål at identificere konkrete foranstaltninger for at styrke sammenhængen og samarbejdet på alle niveauer for at øge fordelene ved international migration for såvel migranter som lande og dens forbindelse til udviklingen. Den finder sted som et led i forberedelserne til FN’s udviklingsdagsorden for perioden efter 2015.

Drøftelserne i dialogen på højt plan vil fokusere på:

  1. at vurdere betydningen af international migration for en bæredygtig udvikling og identificere relevante prioriteter med henblik på forberedelsen af udviklingsrammen for perioden efter 2015

  2. at træffe foranstaltninger, der sikrer respekten for og beskyttelsen af menneskerettighederne for alle migranter, især kvinder og børn, samt at forebygge og bekæmpe migrantsmugling og menneskehandel og sikre en velfungerende, ordentlig og sikker migration

  3. at styrke partnerskaber og samarbejde om international migration, mekanismer til effektivt at integrere migration i udviklingspolitikkerne og skabe en større sammenhæng på alle niveauer, samt

  4. international og regional mobilitet på arbejdsmarkedet og dens indvirkning på udviklingen.

Links

Cecilia Malmströms websted

Følg kommissær Cecilia Malmström på Twitter

Websted for Generaldirektoratet for Indre Anliggender

Følg Generaldirektoratet for Indre Anliggender på Twitter

Pressemateriale om den samlede strategi for migration og mobilitet — IP/11/1369 og MEMO/11/800

Pressemateriale om dagsordenen for forandring om forbedring af virkningen af EU's udviklingspolitik — IP/11/1184 og MEMO/11/696

Andris Piebalgs' websted

Websted for Generaldirektoratet for Udvikling og Samarbejde

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)

1 :

IOM. 2010. World migration Report 2010 — The Future of Migration: Building Capacities for Change.


Side Bar