Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 21. maijā

ES piešķir vairāk nekā 37 miljonus eiro cīņai pret pirātismu Austrumāfrikā un Dienvidu Āfrikā

ES piešķirs aptuveni 37 miljonus eiro cīņas pastiprināšanai pret pirātismu vairākās Austrumāfrikas un Dienvidu Āfrikas valstīs, atbalstot programmu reģionālās jūras drošības veicināšanai (MASE).

Iepriekšējos desmit gados jūras satiksmes nedrošība reģiona ūdeņos ir sasniegusi augstāko līmeni pasaulē, apdraudot attīstību un ietekmējot miljoniem cilvēku labklājību.

Lai risinātu situāciju, kas aizvien pasliktinājās, un pasargātu kuģus no uzbrukumiem, ES klātbūtne reģionā turpinājusies jau kopš 2008. gada. Ar šiem centieniem tika panākts, ka pirātu uzbrukumu skaits samazinājās no 299 uzbrukumiem 2011. gadā līdz 111 uzbrukumiem 2012. gadā (jeb par 62 %), savukārt kuģu nolaupīšanas gadījumu skaits samazinājās no 25 līdz 12. Uzbrukumu skaits 2013. gadā pašlaik joprojām ir tikpat zemā līmenī. Tomēr situācija var atkal mainīties.

“Šis jaunais Eiropas atbalsts ir solis uz priekšu cīņā ar pirātismu, jo tas apliecina ES nemainīgo apņemšanos risināt šo sarežģīto jautājumu. Jūras ceļu drošības stiprināšana mums ir ļoti svarīga, jo tā palīdzēs veicināt tirdzniecību un izaugsmi reģionā, un tas ļoti lielā mērā uzlabotu cilvēku dzīves līmeni”, saka attīstības komisārs Andris Piebalgs.

“Šis jaunais finansējums vēlreiz apliecina mūsu apņemšanos darīt galu pirātismam. Tā ir daļa no mūsu visaptverošās pieejas reģiona valstu atbalstam, kas nozīmē, ka mēs nodarbojamies tiklab ar pirātisma cēloņiem, kā ar tā izpausmēm. Dažu gadu laikā mēs esam guvuši milzu panākumus, un šī nauda palīdzēs turpināt progresu, stiprinot tiesību sistēmas, uzlabojot finanšu kontroli un mācot jauniešus atrast pirātismam altenatīvas nodarbošanās”, saka augstā pārstāve Ketrīna Eštone.

Jaunā programma palīdzēs attīstīt tiesību un tiesu sistēmu reģiona valstīs, lai tās būtu labāk sagatavotas pirātu aizturēšanai un nodošanai. Tiks stiprināta arī finanšu uzraudzības sistēma, sniedzot iespējas iestādēm mācīties novērst līdzekļu pārvietošanu, kas veicina pirātismu vai izriet no pirātisma. Spēju veidošana (piemēram, pieredzes apmaiņa un apmācība) un materiāla loģistikas atbalsta sniegšana drošības jomā palīdzēs uzlabot uzraudzību un patrulēšanu no krasta līnijas.

Konkrētāk, Somālijā šajā programmā notiks arī izpratnes veidošanas kampaņas par pirātisma apkarošanu teritorijās, kur ir izplatīts pirātisms; neaizsargātas jauniešu grupas tiks apmācītas, lai viņi sekmīgi īstenotu alternatīvas nodarbošanās iespējas. Tādējādi Somālijas administrācijai un pašvaldībām tiks sniegta palīdzība uzsākt šo problēmu pašmāju risinājumus.

Vispārīga informācija

MASE programma ir daļa no plašāka Eiropas Savienības pasākumu kopuma attīstībai un politikas centieniem Somālijā un Āfrikas raga reģionā. ES atbalsts reģionam ir sniedzis iespēju Āfrikas Savienības misijai Somālijā (AMISOM) sasniegt 17 731 cilvēku lielu bruņotu personālu un no 2010. gada darīt pieejamu sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas izglītību vairāk nekā 40 000 skolēnu.

Atsevišķas ES programmas, kas risina pirātisma un bruņotas laupīšanas problēmas reģionā, ietver: Eiropas Savienības jūras spēkus (EUNAVFOR operācija ATALANTA) un labas pārvaldības prakses īstenošanu (pašaizsardzības pasākumu pamatnostādnes Somālijas pirātisma draudu samazināšanai), Stabilitātes instrumenta finansētās kritisko jūras maršrutu programmas projektus attiecībā uz Indijas okeāna rietumdaļu, jo īpaši, izmantojot informācijas apmaiņu un spējas veidošanu jūras tiesību izpildei; kā arī EUCAP Nestor misiju saistībā ar reģiona jūras spējas izveidi.

Šī programma ir turpinājums sākotnējam MASE sagatavošanas projektam, kas tika apstiprināts 2011. gada beigās, un to finansē no 10. Eiropas Attīstības fonda Austrumāfrikas un Dienvidu Āfrikas un Indijas okeāna rietumdaļas (ESA-IO) reģionam. Tā ietver valstis, kas ir četru reģionālo organizāciju (COMESA, EAC, IOC un IGAD) dalībnieces.

Papildu informācija

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Eiropas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Eiropas Ārējās darbības dienesta tīmekļa vietne:

http://www.eeas.europa.eu/piracy/

Somālijai veltīta konference Londonā:

https://www.gov.uk/government/topical-events/somalia-conference-2013

Kontaktpersonas:

Sebastien Brabant (+32 2 298 64 33)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)


Side Bar