Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. gegužės 21 d.

Aplinka. Europos maudyklų vandens kokybė vis gerėja

Anot metinės Europos aplinkos agentūros maudyklų vandens kokybės ataskaitos, devyniasdešimt keturi procentai Europos Sąjungos maudyklų atitinka minimalius vandens kokybės standartus. 78 proc. maudyklų vandens kokybė yra puiki, o palyginti su pernai metų ataskaita minimalius reikalavimus atitinka 2 proc. daugiau maudyklų.

Kokybe išsiskiria Kipras ir Liuksemburgas, kuriuose visų į stebėjimo sąrašą įtrauktų maudyklų vandens kokybė yra puiki. Dar aštuoniose šalyse kokybė viršija ES vidurkį: Maltoje (97 proc.), Kroatijoje (95 proc.), Graikijoje (93 proc.), Vokietijoje (88 proc.), Portugalijoje (87 proc.), Italijoje (85 proc.), Suomijoje (83 proc.) ir Ispanijoje (83 proc.). Šie rezultatai geresni negu pernai. Apskritai maudyklų vandens kokybės gerėjimo tendencija tęsiasi nuo 1990 m., kai pradėta stebėti maudyklų vandenį pagal Maudyklų vandens direktyvą.

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Džiugu matyti, kad Europos maudyklų vandens kokybė vis gerėja. Tačiau reikia nuveikti dar daugiau ir taip užtikrinti, kad visi mūsų vandenys būtų tinkami maudytis ir gerti, o mūsų vandens ekosistemų būklė būtų gera. Vanduo yra vertingas išteklius ir turime panaudoti visas reikiamas priemones, kad jį visiškai apsaugotume.“

Europos aplinkos agentūros vykdomoji direktorė Jacqueline McGlade sakė: „Nuo šiaurės fiordų iki subtropinių paplūdimių – Europoje yra daug vietų, kuriose vasarą galima atsivėsinti. Iš šiandienos ataskaitos matyti, kad apskritai maudyklų vandens kokybė yra labai gera, tačiau vis dar yra užterštų vietų, todėl raginame žmones pasitikrinti savo pamėgtų maudymosi vietų įvertinimus.“

Europos aplinkos agentūra (EAA) kaupia duomenis apie maudyklų vandenį, kuriuos surenka vietos institucijos daugiau nei 22 000 vietų 27 Europos Sąjungos valstybėse narėse, Kroatijoje ir Šveicarijoje, taip pat matuojamas bakterijų iš nuotekų ir gyvulininkystės ūkių kiekis. Daugiau nei du trečdaliai maudyklų yra pajūrio paplūdimiai, likusios – upės ir ežerai.

Kiekvienos metinės ataskaitos pagrindas – ankstesnio maudymosi sezono duomenys, tad šių metų ataskaitoje pateikti duomenys buvo surinkti 2012 m. vasarą. Nepaisant bendro pagerėjimo, iš šių metų ataskaitos aišku, kad beveik 2 proc. pajūrio, ežerų ir upių maudyklų vandens kokybė yra prasta. Didžiausia standartų neatitinkančių maudyklų dalis yra Belgijoje (12 proc.), Nyderlanduose (7 proc.) ir Jungtinėje Karalystėje (6 proc.). Kai kuriuos iš minėtų paplūdimių 2012 m. sezono metu teko uždaryti. Apskritai pajūrio maudyklos įvertintos labai gerai – daugiau nei 95 proc. ES maudyklų atitinka minimalius reikalavimus, o 91 proc. maudyklų kokybė įvertinta puikiai. Palyginimui 91 proc. ežerų ir upių maudyklų vanduo atitinka minimalius reikalavimus, o 72 proc. vandens kokybė puiki.

Kai kuriose vietovėse problemų tebekelia paviršinių nuotekų potvyniai, nutinkantys, kai stiprus lietus viršija kanalizacijų pajėgumą, tačiau vandens kokybė pagerėjo dėl geriau valomo vandens ir rečiau į aplinką išpilamų neapdorotų nuotekų. Paskutiniojo dvidešimto amžiaus dešimtmečio pradžioje vandens kokybė buvo puiki tik maždaug 60 proc. maudyklų, o minimalius standartus atitiko 70 proc. maudyklų.

Pagrindiniai faktai

Europos maudyklų vanduo privalo atitikti 2006 m. Maudyklų vandens direktyvoje, kuria atnaujinami ir supaprastinami ankstesni teisės aktai, nustatytus reikalavimus. ES valstybės narės ją turi įgyvendinti iki 2014 m. gruodžio mėn. ES kasmet skelbia suvestinę maudyklų vandens kokybės ataskaitą, parengtą remiantis valstybių narių ataskaitomis, kurias valstybės narės privalo pateikti iki ankstesnių metų pabaigos. Šių metų ataskaitoje užfiksuota, kad visos 27 valstybės narės, taip pat Kroatija ir Šveicarija stebėjo maudyklų vandens kokybę ir pranešė šiuos duomenis – dauguma šalių, tai darydamos, vadovavosi naujosiomis nuostatomis.

Maudyklų vandens kokybė stebima laboratorijose tiriant tam tikrų bakterijų, įskaitant žarninius enterokokus ir Escherichia coli, kiekius. Taip galima nustatyti užterštumą, daugiausia dėl nuotekų ar gyvulinių atliekų. Maudyklos skirstomos į atitinkančias privalomas vertes, arba griežtesnes orientacines vertes, ir neatitinkančias šių verčių.

Savo pamėgtų maudyklų vandens kokybę piliečiai gali pasitikrinti maudyklų vandeniui skirtoje EAA svetainėje. Joje vartotojai gali parsisiųsti duomenis ir naudotis pateiktais sąveikiaisiais žemėlapiais. Apie vietos vandenų kokybę galima pranešti Eye on Earth interneto svetainėje.

Daugiau informacijos

Maudyklų vandeniui skirta Europos aplinkos agentūros svetainė

Maudyklų vandeniui skirta Europos Komisijos svetainė

Asmenys ryšiams

Europos Komisijoje:

Joe Hennon, tel. +32 2 295 35 93

Monica Westeren, tel. +32 2 299 18 30

Europos aplinkos agentūroje:

Arthur Finn Girling, tel. +45 33 36 71 09

Iben Stanhardt, tel. +45 33 36 71 68


Side Bar