Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 17 maj 2013

31,5 miljoner euro från kommissionen för finansiering av miljölösningar på marknaden

Europeiska kommissionen har utlyst en inbjudan att lämna förslag på 31,5 miljoner euro för de 45 bästa projekten för miljöinnovation. Företag i hela Europa kan till och med den 5 september 2013 lämna sina förslag på nya lösningar på miljöproblem för marknaden inom följande fem områden:

  1. materialåtervinning

  2. vatten

  3. hållbara byggprodukter

  4. miljövänliga företag

  5. livsmedelssektorn

– Miljöinnovation handlar inte bara om en nisch av miljövänliga företag sade Janez Potočnik, kommissionens ledamot med ansvar för miljöfrågor. – Europas konkurrenskraft under de kommande decennierna kommer att bero på dess förmåga att klara sig med knappa resurser. De miljöinnovativa företagen fungerar som katalysatorer för denna omvandling av hela ekonomin. Jag vill särskilt uppmuntra små och medelstora företag att ansöka om finansiering för att hjälpa Europa att bygga vidare på sin ledande ställning inom sektorer som vattenförsörjning och avfallshantering.

45 projekt i inbjudan att lämna förslag

Inbjudan att lämna förslag är främst inriktad på privata företag, främst små och medelstora företag som har utvecklat en innovativ miljövänlig produkt, process eller tjänst, men som har svårigheter att lansera den på marknaden. Inbjudan att lämna förslag erbjuder samfinansiering för att täcka upp till 50 % av projektkostnaderna och bör kunna stödja cirka 45 nya projekt i år.

185 pågående projekt

Knappt 50 projekt från fjolårets inbjudan att lämna förslag kommer att påbörjas inom kort och drygt 185 projekt har redan kommit igång. Här är några exempel på pågående projekt: Optimerad teknik för återanvändning av gammalt tegel i byggindustrin, tillverkning av läderskor som inte innehåller skadliga kemikalier, användning av koldioxid för att utnyttja en naturlig källa till omega-3, och en ny teknik för tillverkning av mattor.

Bakgrund

Miljöinnovation finansieras via ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (CIP) och har en budget på cirka 220 miljoner euro för perioden 2008–2013. Det stödjer produkter med beprövad teknik som bidrar till att Europas naturresurser används på ett bättre sätt. Miljöinnovation är en grön del av CIP och bidrar till handlingsplanen för miljöinnovation (EcoAP). Programmet förvaltas av genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation (EACI).

2013 års inbjudan att lämna förslag är öppen till och med den 5 september. En europeisk informationsdag om miljöinnovation med närmare uppgifter om prioriteringar och tips om hur man ansöker om finansiering kommer att äga rum den 27 maj i Charlemagne-byggnaden i Bryssel, Belgien.

Länkar

CIP:s initiativ för miljöinnovation: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/

Inbjudan att lämna förslag för miljöinnovation 2013: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/apply-funds/call-proposal/index_en.htm

Följ oss på Twitter: @EU_ecoinno

Exempel på projekt som det hänvisas till i pressmeddelandet:

  1. Optimerad teknik för återanvändning av gammalt tegel i byggindustrin: REBRICK –http://www.gamlemursten.dk/uk

  2. Tillverkning av läderskor som inte innehåller skadliga kemikalier: TiLeather project -http://www.tileather.eu/default.aspx

  3. Användning av koldioxid för att utnyttja en naturlig källa till omega-3, Phobior project - http://www.ecoduna.com/projects/demo-plant-austria-phobior/

  4. En ny teknik för tillverkning av mattor: EuroC2C Carpetchain Project - http://www.desso.com/Desso/EN/EN-Cradle_to_Cradle/EU_Eco-Innovation_Project.html

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)<0}

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)<0}


Side Bar