Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 17. maja 2013

Evropska komisija bo namenila 31,5 milijona evrov za uvajanje okoljskih rešitev na trg

Evropska komisija je objavila razpis za zbiranje predlogov v višini 31,5 milijona evrov za 45 najboljših projektov s področja ekoloških inovacij. Podjetja iz vse Evrope lahko do 5. septembra 2013 pripravijo predloge za uvedbo novih okoljskih rešitev na trg na naslednjih petih področjih:

  1. recikliranje materialov,

  2. voda,

  3. trajnostni gradbeni proizvodi,

  4. zeleno poslovanje ter

  5. sektor hrane in pijače.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je povedal: „Ekološke inovacije niso samo niša za okolju prijazna podjetja. Konkurenčnost Evrope bo v naslednjih desetletjih odvisna od tega, ali bomo premagali omejenost virov. Ekološko inovativna podjetja omogočajo preoblikovanje celotnega gospodarstva. Pozivam zlasti mala in srednja podjetja, naj zaprosijo za finančna sredstva in Evropi pomagajo krepiti njen vodilni položaj npr. v vodnem sektorju in sektorju ravnanja z odpadki.“

Razpis za 45 projektov

Razpis je namenjen predvsem zasebnim podjetjem, zlasti malim in srednjim podjetjem, ki so razvila inovativne okolju prijazne proizvode, postopke ali storitve, vendar imajo težave pri njihovem dajanju na trg. V okviru razpisa se stroški projekta financirajo do 50 %, letos pa naj bi se podprlo približno 45 novih projektov.

Trenutno 185 projektov

Na izvajanje je pripravljenih skoraj 50 projektov z lanskoletnega razpisa, več kot 185 pa jih že poteka. Primeri sedanjih projektov so: optimizacija tehnologije za ponovno uporabo starih opek v gradbeništvu; proizvodnja usnjenih čevljev, ki ne vsebujejo škodljivih kemikalij; uporaba CO2 za izkoriščanje naravnega vira maščobnih kislin omega-3 in nova tehnika za proizvodnjo preprog.

Ozadje

Ekološke inovacije se financirajo prek okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost (CIP), njegova sredstva za obdobje med letoma 2008 in 2013 pa znašajo približno 220 milijonov evrov. Program podpira tehnološko preizkušene proizvode, ki prispevajo k boljši uporabi evropskih naravnih virov. Ekološke inovacije so okolju prijazen del programa za konkurenčnost in inovativnost ter prispevajo k akcijskemu načrtu za ekološke inovacije (EcoAP). Program upravlja Izvajalska agencija za konkurenčnost in inovativnost (EACI).

Čas za prijave na razpis za zbiranje predlogov za leto 2013 je do 5. septembra. Informativni dan o evropskih ekoloških inovacijah s podrobnimi informacijami o prednostnih nalogah in nasveti o tem, kako zaprositi za financiranje, bo potekal 27. maja v stavbi Charlemagne v Bruslju.

Povezave:

Pobuda za ekološke inovacije v okviru CIP: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/

Razpis za zbiranje predlogov s področja ekoloških inovacij za leto 2013: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/apply-funds/call-proposal/index_en.htm

Spremljajte nas na Twitterju: @EU_ecoinno

Primeri projektov, navedenih v sporočilu za javnost:

  1. optimizacija tehnologije za ponovno uporabo starih opek: REBRICK – http://www.gamlemursten.dk/uk;

  2. proizvodnja usnjenih čevljev, ki ne vsebujejo škodljivih kemikalij: TiLeather project – http://www.tileather.eu/default.aspx;

  3. uporaba CO2 za izkoriščanje naravnega vira maščobnih kislin omega-3: Phobior project – http://www.ecoduna.com/projects/demo-plant-austria-phobior/;

  4. nova tehnika za proizvodnjo preprog: EuroC2C Carpetchain Project – http://www.desso.com/Desso/EN/EN-Cradle_to_Cradle/EU_Eco-Innovation_Project.html

Kontakti:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar