Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 17. mája 2013

Komisia vynaloží 31,5 milióna EUR na uvedenie environmentálnych riešení na trh

Európska komisia zverejnila výzvu na predkladanie návrhov projektov ekologických inovácií, z ktorých 45 najlepších podporí celkovou sumou vo výške 31,5 milióna EUR. Podniky v celej Európe musia do 5. septembra 2013 predložiť svoje návrhy projektov na uvedenie inovatívnych environmentálnych riešení na trh. Projekty sa týkajú týchto piatich oblastí:

  1. recyklácia materiálu,

  2. voda,

  3. udržateľné stavebné výrobky,

  4. ekologické podniky,

  5. sektor potravín a nápojov.

Európsky komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Ekologické inovácie sa netýkajú len úzko špecializovaných ekologických podnikov. Konkurencieschopnosť Európy bude v najbližších desaťročiach závisieť od schopnosti prekonať obmedzené zdroje. Táto transformácia celého hospodárstva sa bude môcť uskutočniť vďaka podnikom s ekologickými inováciami. Vyzývam najmä malé a stredné podniky, aby požiadali o finančnú podporu a pomohli Európe ďalej rozvíjať svoje vedúce postavenie v sektoroch, ako je vodné a odpadové hospodárstvo.“

Výzva podporí 45 projektov

Výzva je predovšetkým určená súkromným podnikom, najmä malým a stredným podnikom, ktoré vyvinuli inovačný ekologický výrobok, proces alebo službu, ale majú problém umiestniť ich na trhu. Výzva ponúka spolufinancovanie pokrývajúce náklady na projekt do výšky 50 % a tento rok by sa vďaka nej malo podporiť približne 45 nových projektov.

V súčasnosti prebieha 185 projektov

V súčasnosti prebieha viac než 185 projektov a z minuloročnej výzvy sa má začať s realizáciou asi 50 projektov. Súčasné programy zahŕňajú napríklad: optimalizáciu technológie na opakované použitie starých tehál v stavebníctve, výrobu koženej obuvi bez škodlivých chemických látok, použitie CO2 na získavanie prírodného zdroja omega-3 mastných kyselín a novú metódu výroby kobercov.

Súvislosti

 Ekologické inovácie sú financované prostredníctvom rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie, ktorého rozpočet na obdobie rokov 2008 – 2013 prestavuje približne 220 miliónov EUR. Vďaka týmto inováciám sa podporujú technologicky osvedčené výrobky, ktoré umožňujú optimálne využívať prírodné zdroje v Európe. Ekologické inovácie tvoria „zelený“ prvok programu pre konkurencieschopnosť a inovácie a prispievajú k realizácii akčného plánu pre ekologické inovácie. Program riadi Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie.

Výzva na predkladanie návrhov na rok 2013 je otvorená do 5. septembra. Dňa 27. mája sa bude v budove Charlemagne v Bruseli (Belgicko) konať európsky informačný deň venovaný ekologickým inováciám, kde možno získať podrobné informácie o prioritách a tipoch, ako žiadať o finančnú podporu.

Odkazy:

Iniciatíva pre ekologické inovácie v rámci programu pre konkurencieschopnosť a inovácie http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/

Výzva na predkladanie návrhov na rok 2013 v rámci iniciatívy pre ekologické inovácie: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/

Sledujte nás na Twitteri: @EU_ecoinno

Príklady projektov uvedených v tejto tlačovej správe:

  1. Optimalizácia technológie na opakované použitie starých tehál: REBRICK –http://www.gamlemursten.dk/uk

  2. Výroba koženej obuvi bez škodlivých chemických látok: Projekt TiLeather -http://www.tileather.eu/default.aspx

  3. Použitie CO2 na získavanie prírodného zdroja omega-3 mastných kyselín: Projekt Phobior - http://www.ecoduna.com/projects/demo-plant-austria-phobior/

  4. Nová metóda výroby kobercov: Projekt EuroC2C Carpetchain - http://www.desso.com/Desso/EN/EN-Cradle_to_Cradle/EU_Eco-Innovation_Project.html

Kontaktné osoby:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar