Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisia vynaloží 31,5 milióna EUR na uvedenie environmentálnych riešení na trh

European Commission - IP/13/443   17/05/2013

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI EL CS ET HU LT LV MT PL SL BG RO

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 17. mája 2013

Komisia vynaloží 31,5 milióna EUR na uvedenie environmentálnych riešení na trh

Európska komisia zverejnila výzvu na predkladanie návrhov projektov ekologických inovácií, z ktorých 45 najlepších podporí celkovou sumou vo výške 31,5 milióna EUR. Podniky v celej Európe musia do 5. septembra 2013 predložiť svoje návrhy projektov na uvedenie inovatívnych environmentálnych riešení na trh. Projekty sa týkajú týchto piatich oblastí:

  1. recyklácia materiálu,

  2. voda,

  3. udržateľné stavebné výrobky,

  4. ekologické podniky,

  5. sektor potravín a nápojov.

Európsky komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Ekologické inovácie sa netýkajú len úzko špecializovaných ekologických podnikov. Konkurencieschopnosť Európy bude v najbližších desaťročiach závisieť od schopnosti prekonať obmedzené zdroje. Táto transformácia celého hospodárstva sa bude môcť uskutočniť vďaka podnikom s ekologickými inováciami. Vyzývam najmä malé a stredné podniky, aby požiadali o finančnú podporu a pomohli Európe ďalej rozvíjať svoje vedúce postavenie v sektoroch, ako je vodné a odpadové hospodárstvo.“

Výzva podporí 45 projektov

Výzva je predovšetkým určená súkromným podnikom, najmä malým a stredným podnikom, ktoré vyvinuli inovačný ekologický výrobok, proces alebo službu, ale majú problém umiestniť ich na trhu. Výzva ponúka spolufinancovanie pokrývajúce náklady na projekt do výšky 50 % a tento rok by sa vďaka nej malo podporiť približne 45 nových projektov.

V súčasnosti prebieha 185 projektov

V súčasnosti prebieha viac než 185 projektov a z minuloročnej výzvy sa má začať s realizáciou asi 50 projektov. Súčasné programy zahŕňajú napríklad: optimalizáciu technológie na opakované použitie starých tehál v stavebníctve, výrobu koženej obuvi bez škodlivých chemických látok, použitie CO2 na získavanie prírodného zdroja omega-3 mastných kyselín a novú metódu výroby kobercov.

Súvislosti

 Ekologické inovácie sú financované prostredníctvom rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie, ktorého rozpočet na obdobie rokov 2008 – 2013 prestavuje približne 220 miliónov EUR. Vďaka týmto inováciám sa podporujú technologicky osvedčené výrobky, ktoré umožňujú optimálne využívať prírodné zdroje v Európe. Ekologické inovácie tvoria „zelený“ prvok programu pre konkurencieschopnosť a inovácie a prispievajú k realizácii akčného plánu pre ekologické inovácie. Program riadi Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie.

Výzva na predkladanie návrhov na rok 2013 je otvorená do 5. septembra. Dňa 27. mája sa bude v budove Charlemagne v Bruseli (Belgicko) konať európsky informačný deň venovaný ekologickým inováciám, kde možno získať podrobné informácie o prioritách a tipoch, ako žiadať o finančnú podporu.

Odkazy:

Iniciatíva pre ekologické inovácie v rámci programu pre konkurencieschopnosť a inovácie http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/

Výzva na predkladanie návrhov na rok 2013 v rámci iniciatívy pre ekologické inovácie: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/

Sledujte nás na Twitteri: @EU_ecoinno

Príklady projektov uvedených v tejto tlačovej správe:

  1. Optimalizácia technológie na opakované použitie starých tehál: REBRICK –http://www.gamlemursten.dk/uk

  2. Výroba koženej obuvi bez škodlivých chemických látok: Projekt TiLeather -http://www.tileather.eu/default.aspx

  3. Použitie CO2 na získavanie prírodného zdroja omega-3 mastných kyselín: Projekt Phobior - http://www.ecoduna.com/projects/demo-plant-austria-phobior/

  4. Nová metóda výroby kobercov: Projekt EuroC2C Carpetchain - http://www.desso.com/Desso/EN/EN-Cradle_to_Cradle/EU_Eco-Innovation_Project.html

Kontaktné osoby:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website