Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 17 maja 2013 r.

Komisja przeznacza kwotę 31,5 mln euro na wprowadzenie na rynek rozwiązań z zakresu ochrony środowiska

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków na łączną kwotę 31,5 mln euro dla najlepszych 45 projektów ekoinnowacyjnych. Przedsiębiorstwa z całej Europy mają czas do dnia 5 września 2013 r. na złożenie swoich wniosków dotyczących wprowadzenia na rynek nowych rozwiązań z zakresu ochrony środowiska w następujących pięciu dziedzinach:

  1. recykling materiałów

  2. woda

  3. ekologiczne produkty budowlane

  4. przedsiębiorstwa ekologiczne

  5. sektor żywności i napojów

Europejski komisarz ds. środowiska, Janez Potočnik, powiedział: „Innowacja ekologiczna oznacza nie tylko znalezienie niszy rynkowej przez przedsiębiorstwa ekologiczne. Konkurencyjność Europy w nadchodzących dziesięcioleciach będzie zależała od jej zdolności do przezwyciężania ograniczeń związanych z zasobami. Ekoinnowacyjne przedsiębiorstwa są katalizatorami tych przemian dla całej gospodarki. Zachęcam w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa do ubiegania się o finansowanie oraz wsparcie Europy w jej przywódczej roli w takich sektorach jak gospodarka wodą i odpadami.”.

45 projektów objętych zaproszeniem

Zaproszenie do składania wniosków jest w pierwszym rzędzie ukierunkowane na prywatne przedsiębiorstwa, zwłaszcza małe i średnie, które opracowały innowacyjne i ekologiczne produkty, procesy lub usługi, ale mają trudności z wprowadzeniem ich na rynek. W bieżącym roku w ramach przetargu Komisja sfinansuje do 50 proc. kosztów projektu oraz powinna wesprzeć około 45 nowych projektów.

185 obecnie realizowanych projektów

W ramach zeszłorocznego zaproszenia do składania wniosków uruchomionych zostanie blisko 50 projektów, a ponad 185 projektów jest już w trakcie realizacji. Projekty dotyczą na przykład: optymalizacji technologii ponownego wykorzystania cegły rozbiórkowej w przemyśle budowlanym; produkcji obuwia skórzanego wolnego od szkodliwych chemikaliów; stosowania CO2 w wykorzystywaniu naturalnych źródeł Omega-3; nowych technik produkcji dywanów.

Kontekst

Inicjatywa Ekoinnowacje jest finansowana w ramach programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), a przeznaczony na nią budżet wynosi ok. 220 mln euro na lata 2008-2013. Program ten wspiera produkty sprawdzone pod względem technologicznym, które przyczyniają się do lepszego wykorzystania zasobów naturalnych Europy. Inicjatywa Ekoinnowacje stanowi pro-ekologiczny element programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji, jak również przyczynia się do realizacji planu działania w zakresie ekoinnowacji (Eco-AP). Program jest zarządzany przez Agencję Wykonawczą ds. Konkurencyjności i Innowacyjności (EACI).

W 2013 r. zaproszenie do składania wniosków jest otwarte do dnia 5 września. Europejski Dzień Informacji na temat Ekoinnowacji, dostarczający szczegółowych informacji na temat priorytetów i wskazówek, w jaki sposób można ubiegać się o finansowanie, odbędzie się w dniu 27 maja w budynku Charlemagne, w Brukseli (Belgia).

Linki:

Inicjatywa „Ekoinnowacje w ramach programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/

Zaproszenie do składania wniosków na 2013 r. dotyczące ekoinnowacji: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/apply-funds/call-proposal/index_en.htm

Czytaj nasze wpisy na Twitterze: @EU_ecoinno

Przykłady projektów wymienionych w komunikacie prasowym:

  1. optymalizacja technologii ponownego wykorzystania cegły rozbiórkowej: REBRICK –http://www.gamlemursten.dk/uk

  2. produkcja obuwia skórzanego wolnego od szkodliwych chemikaliów; TiLeather project -http://www.tileather.eu/default.aspx

  3. stosowanie CO2 w wykorzystywaniu naturalnych źródeł Omega-3; Phobior project - http://www.ecoduna.com/projects/demo-plant-austria-phobior/

  4. nowa technika produkcji dywanów: EuroC2C Carpetchain Project - http://www.desso.com/Desso/EN/EN-Cradle_to_Cradle/EU_Eco-Innovation_Project.html

Kontakt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar