Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 17 mei 2013

31,5 miljoen euro subsidie van de Commissie om milieuoplossingen op de markt te brengen

De Europese Commissie heeft een oproep gedaan tot het indienen van voorstellen waarbij een bedrag van 31,5 miljoen beschikbaar gesteld wordt voor de 45 beste eco-innovatieprojecten. Bedrijven uit heel Europa hebben tot 5 september 2013 de tijd om hun voorstellen in te dienen voor het op de markt brengen van vernieuwende milieuoplossingen in de volgende vijf gebieden:

 1. materiaalrecycling

 2. water

 3. duurzame bouwproducten

 4. groen ondernemerschap

 5. de voedings- en dranksector

Europees commissaris voor Milieu Janez Potočnik zei hierover: "Eco-innovatie gaat niet alleen om een niche van groen ondernemerschap. De concurrentiepositie van Europa zal gedurende de komende decennia afhangen van haar vermogen om te leren omgaan met beperkte hulpbronnen. Eco-innovatieve bedrijven maken die transformatie mogelijk voor de gehele economie. Ik moedig met name kleine en middelgrote ondernemingen aan om subsidie aan te vragen en Europa te helpen om haar leidende positie in sectoren zoals het water- en afvalbeheer verder uit te bouwen."

Steun voor 45 projecten

De oproep richt zich hoofdzakelijk tot particuliere bedrijven, met name kleine en middelgrote ondernemingen die een innovatief groen product, proces of dienst hebben ontwikkeld maar moeilijkheden ondervinden met het op de markt brengen hiervan. Dit jaar zullen naar verwachting zo’n 45 nieuwe projecten in aanmerking komen voor medefinanciering van tot 50% van de totale projectkosten.

185 momenteel lopende projecten

Bijna 50 projecten uit de oproep van vorig jaar staan in de startblokken en meer dan 185 projecten zijn reeds in uitvoering. Voorbeelden van lopende projecten zijn: het optimaliseren van technologie voor het hergebruik van oude bakstenen in de bouw; het produceren van leren schoenen die vrij zijn van schadelijke chemische stoffen; het gebruik van CO2 bij een alternatieve manier om Omega-3 te produceren; en een nieuwe techniek voor het vervaardigen van tapijten.

Eco-innovatie wordt gefinancierd door het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (PCI) en beschikt over een budget van ongeveer 220 miljoen euro voor de periode 2008-2013. Het programma ondersteunt technologisch beproefde producten die beter gebruik helpen maken van Europa's natuurlijke hulpbronnen. Eco-innovatie is de "groene draad" van het PCI en draagt bij tot het actieplan voor eco-innovatie (EcoAP). Het programma wordt beheerd door het Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie (EACI).

De oproep voor voorstellen van 2013 loopt tot en met 5 september. Op 27 mei zal er in het Charlemagne-gebouw in Brussel een informatiedag Europese eco-innovatie plaatsvinden met gedetailleerde informatie over prioriteiten en tips met betrekking tot het aanvragen van subsidie.

Links:

PCI-eco-innovatie-initiatief: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/

Oproep voor voorstellen eco-innovatie 2013: http://ec.europea/environment/eco-innovation/apply-funds/call-proposal/index_en.htmhttp://ec.europea/environment/eco-innovation/apply-funds/call-proposal/index_en.htm

Volg ons op Twitter: @EU_ecoinno

Voorbeelden van projecten die in het persbericht worden genoemd:

 1. het optimaliseren van technologie voor het hergebruik van oude bakstenen in de bouw: REBRICK - http://www.gamlemursten.dk/uk

 2. Het produceren van leren schoenen die vrij zijn van schadelijke chemische stoffen: TiLeather project - http://www.tileather.eu/default.aspx

 3. Het gebruik van CO2 bij een alternatieve manier om Omega-3 te produceren: Phobior project - http://www.ecoduna.com/projects/demo-plant-austria-phobior/

 4. Een nieuwe techniek voor het vervaardigen van tapijten: EuroC2C Carpetchain Project –

  http://www.desso.com/Desso/EN/EN-Cradle_to_Cradle/EU_Eco-Innovation_Project.html

Contact:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar