Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 17. maijā

Komisijas finansējums 31,5 miljonu eiro apmērā palīdzēs videi labvēlīgiem risinājumiem ienākt tirgū

Eiropas Komisija ir izsludinājusi uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus ekoinovācijas projektiem, atvēlot 31,5 miljonus eiro 45 labākajiem projektiem. Uzņēmumi no visas Eiropas var līdz 2013. gada 5. septembrim iesniegt savus priekšlikumus, kā tirgū ieviest jaunus, videi labvēlīgus risinājumus šādās 5 jomās:

  1. materiālu pārstrāde,

  2. ūdens,

  3. ilgtspējīgi celtniecības materiāli,

  4. zaļā uzņēmējdarbība

  5. un pārtikas un dzērienu nozare.

Eiropas Komisijas vides komisārs Janess Potočniks sacīja: “Ekoinovācija nav tikai zaļo uzņēmumu niša. Eiropas konkurētspēja tuvāko gadu desmitu laikā būs atkarīga no tās spējas pārvarēt resursu ierobežojumus. Ekoinovatīvi uzņēmumi būs tie, kas palīdzēs šādi pārveidot visu ekonomiku. Es īpaši aicinu mazos un vidējos uzņēmumus pieteikties finansējumam un palīdzēt Eiropai nostiprināt vadošo pozīciju tādās jomās kā ūdens un atkritumu apsaimniekošana.”

Uzaicinājumā atlasīs 45 projektus

Šis uzaicinājums iesniegt priekšlikumus ir pirmkārt vērsts uz privātiem uzņēmumiem, lielākoties MVU, kas izstrādājuši inovatīvu “zaļo” produktu, procesu vai pakalpojumu, kuru ir grūti laist tirgū. Tiek piedāvāts līdzfinansējums līdz 50 % apmērā no projekta izmaksām; šogad iecerēts atbalstīt aptuveni 45 jaunus projektus.

Šobrīd tiek īstenoti 185 projekti

Drīz sāksies gandrīz 50 projektu īstenošana, kam finansējums piešķirts pērn, savukārt vairāk nekā 185 projekti jau tiek realizēti. Kā piemēru var minēt tehnoloģijas optimizēšanu, lai celtniecības nozarē otrreizēji izmantotu vecus ķieģeļus; tādu ādas apavu ražošanu, kas nesatur kaitīgas ķīmiskas vielas; CO2 izmantošanu omega-3 taukskābju iegūšanai no dabīga avota un jaunu paklāju ražošanas metodi.

Pamatinformācija

Ekoinovācija tiek finansēta no Konkurences un inovāciju pamatprogrammas (CIP), un tās budžets 2008.–13. gadā ir aptuveni 220 miljoni eiro. Programma atbalsta tehnoloģiski pārbaudītus produktus, kas palīdz labāk izmantot Eiropas dabas resursus. Ekoinovācija ir CIP “zaļais atzars” un balsts Ekoinovācijas rīcības plāna (EcoAP) īstenošanā. Programmu pārvalda Konkurētspējas un jauninājumu izpildaģentūra (KJIA).

2013. gadā priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 5. septembris. 27. maijā Charlemagne ēkā, Briselē (Beļģijā), norisināsies Eiropas Ekoinovācijas informācijas diena, un tur varēs saņemt sīku informāciju par prioritātēm un padomus, kā pieteikties finansējumam.

Saites

CIP ekoinovācijas iniciatīva: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/.

2013. gada uzaicinājums iesniegt priekšlikumus ekoinovācijas jomā: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/apply-funds/call-proposal/index_en.htm.

Tvitera konts: @EU_ecoinno.

Paziņojumā presei minētie projektu piemēri

  1. Tehnoloģijas optimizēšana, lai otrreizēji izmantotu vecus ķieģeļus: REBRICKhttp://www.gamlemursten.dk/uk.

  2. Tādu ādas apavu ražošana, kas nesatur kaitīgas ķīmiskas vielas: TiLeather projekts –http://www.tileather.eu/default.aspx.

  3. CO2 izmantošana omega-3 taukskābju iegūšanai no dabīga avota: Phobior projekts – http://www.ecoduna.com/projects/demo-plant-austria-phobior/.

  4. Jauna paklāju ražošanas metode: EuroC2C Carpetchain projekts – http://www.desso.com/Desso/EN/EN-Cradle_to_Cradle/EU_Eco-Innovation_Project.html.

Kontaktpersonas:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar